Brainpark Rotterdam

Onderzoek naar vestigingsklimaat

De kracht van Rotterdam

In opdracht van de gemeente Rotterdam voert het Erasmus Centre for Business Innovation (ECBI) een onderzoek uit naar het Rotterdamse vestigingsklimaat voor Life Sciences en Health bedrijven. In het eerste gedeelte van het onderzoek bracht ECBI de sector in kaart met onder andere cijfers over werkgelegenheid en de onderscheidende kracht van Rotterdam regionaal en nationaal. Het doel van het onderzoek is een basis leggen om van hieruit samen met bedrijven, organisaties en kennisinstellingen de nationale en internationale positie van Rotterdam te verstevigen.

Belangrijke sector voor werkgelegenheid

De Life Sciences en Health sector is belangrijk voor Rotterdam. Ruim 30 duizend mensen in de (voormalige) stadsregio Rotterdam zijn werkzaam in deze sector. In de metropoolregio Rotterdam-Den Haag zijn in totaal zo’n 111 duizend mensen werkzaam met vaardigheden die relevant zijn voor de sector. Jaar op jaar groeit de sector in Rotterdam stabiel met ongeveer 1,2 procent per jaar over de periode 2000-2015. De ziekenhuizen in de regio zijn veruit de belangrijkste werkgevers, maar ook groothandel, ICT, onderzoek en medische technologie (m.n. instrumentenfabrikanten) bieden veel werkgelegenheid.

Wat is het doel van het onderzoek?

Met het onderzoek wil de gemeente een goed beeld krijgen van de Life Sciences en Health sector in Rotterdam, waar de kracht zit en waar kansen liggen voor uitbreiding en versteviging van de sector. Door die kansen te pakken investeren we in de toekomst van de Life Sciences en Health bedrijven in Rotterdam. Uit het onderzoek blijkt onder andere dat Rotterdam zich regionaal onderscheidt in de segmenten medische technologie en medische groothandel, maar dat we hier nog meer mee kunnen doen.

Binnenkort volgt meer informatie over het onderzoek en de vervolgstappen.

Meer Dossiers.

Alle dossiers
HEALTH INNOVATION SCHOOL ROTTERDAM ZOEKT TOEKOMSTIGE INNOVATIELEIDERS
dossier

Health Innovation School Rotterdam zoekt toekomstige innovatieleiders

Lees meer
Health Innovation Challenge
dossier

Health Innovation Challenge

De Health Innovation Challenge helpt zorginstellingen om uitdagingen uit de organisatie aan te pakken. Samen met StartUps en MKB werken zorginstellingen aan een innovatie oplossing.

Lees meer
Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET)
dossier

STIMULERINGSREGELING E-HEALTH THUIS (SET)

Het ministerie van VWS lanceert op 1 maart 2019 de Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET). Deze regeling heeft als doel het gebruik van e-health toepassingen te vergroten en te borgen, zodat ouderen die kwetsbaar zijn of lijden aan een chronische ziekte langer thuis kunnen blijven wonen. De toepassing van e-health maakt het in vele gevallen mogelijk om langer veilig en gezond thuis te blijven wonen.

Lees meer