Economische missie Californië (VS): Urban Mobility - Life Sciences & Health

Interested in doing business in California? Join the economic mission to San Francisco and Los Angeles, which will be held from 5-10 September 2022. Liesje Schreinemacher, Minister for Foreign Trade and Development Cooperation, Ernst Kuipers, Minister for Health Welfare and Sport, and Vivianne Heijnen, State Secretary for Infrastructure and Water Management, will be joining this mission. Jacco Vonhof, chairman of MKB-Nederland (Small and Medium-sized Enterprises the Netherlands), will serve as business mission leader. The Royal Couple will be present at some of the program elements of this mission.

The trade mission which is organized by RVO.nl, the Consulate General in San Francisco, NBSO Los Angeles in cooperation with the TFHC will provide excellent opportunities to meet new relevant contacts and shed light on current developments in the Californian healthcare system: Register here.

What to expect?

Throughout the program, you will receive various workshops, introductions & round table discussion on the Californian LSH sector & market, as well as collective matchmaking and visits to relevant LSH stakeholders. Knowledge sharing and possible cooperation between participants within the delegation is also encouraged. Presence and support will be provided y RVO.nl, the Consulate General in San Francisco, NBSO Los Angeles, and Task Force Health Care.

Draft program trade mission California:

Monday September 5

 • Arrival in San Francisco
 • (Informal) Welcome drinks

Tuesday September 6

 • Kick-off seminar Life Sciences & Health and Urban Mobility
 • Various site visits, such as UCSF Innovation Ventures & Entrepreneurship Center, Rosenman Institute.
 • Mentoring session, networking with one-on-one sessions with (serial) entrepreneurs, investors and local partners
 • Trade Reception and Walking Dinner

Wednesday September 7

 • Collective seminar on Artificial Intelligence
 • Various site visits, such as: Stanford Hospital & Stanford Campus, Fogarty Institute, Intuitive Surgical.
 • Doing business in California with BIOCOM (Life Sciences Association of California), incl. networking opportunity
 • Transportation from San Francisco to Los Angeles

Thursday September 8

 • Introductory seminar with Bioscience LA, incl. Pitch & Date event.
 • Various site visits
 • Network Reception

Friday 9 September

 • Various site visits, such as UCLA Medical Center, Cedars Sinai Medical Center & Accelerator
 • Site-seeing at Venice Beach Boardwalk
 • Debrief

Saturday 10 September

 • Return to the Netherlands

Updates of the program can be found here

Who should participate?

Organizations and companies that are active in the field of Life Sciences and Health. In particular for those in the following fields:

 • Digital healthcare;
 • Medical equipment at institutions and in the personal living environment;
 • Integrated care solutions;
 • Research, education and applications in patient care;
 • Product development.

Register today!

Please register here. The deadline for application is 15 June 2022. The participation fee is € 950,- per organization (excl. VAT and all travel expenses). On 4 August 2022 there will be a go/no go decision based on the travel advice of that day.

For more information on the event, please visit the event website or contact Léonie Schuurmans directly.

Léonie Schuurmans

T: +31 (0) 70 21 99 005

E: leonie.schuurmans@tfhc.nl

About Task Force Health Care

_______________________________________________________________

Onderstaand een mooie kans geboden via de Life Sciences & Health Mission California van 5 September t/m 10 September. Tijdens dit Life Sciences & Health-programma zijn ook het koningspaar, de Minister-President en Minister Ernst Kuipers (VWS) aanwezig.

Een high profile-delegatie van deze zwaarte is iets unieks en komt maar eens in de zoveel jaren voor. De laatste vergelijkbare delegatie met een LSH-programma betrof een bezoek aan Zuid-Duitsland in 2018. Naar verwachting zal deze delegatie dan ook flinke aantrekkingskracht hebben op potentiële klanten, key-opinion leaders, eindgebruikers en zaken/kennispartners. Deze missies genieten vaak ook media-aandacht in binnen- en buitenland én bieden u via de officiële events en netwerkrecepties de mogelijkheid om met uw mede-delegatieleden te netwerken.

Heeft u plannen om de westkust van de Verenigde Staten te verkennen en/of in te zetten op business development & sales, ga dan mee met deze missie.

Bij interesse kunt u zich via onderstaande  weblink inschrijven of stuur Sharon Mullen een email met uw vragen zodat zij u kan verbinden aan de organisator van het LSH-programma (Task Force Health Care).

Sharon Mullen

s.mullen@rotterdampartners.nl / +31 611160625

Business Manager Life Science & Health

International Trade & Investment

Rotterdam Partners


Wilt u zakendoen in Californië op het gebied van Urban Mobility of Life Sciences & Health? Ga dan van 5 tot en met 10 september mee met deze economische missie met Liesje Schreinemacher, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, Ernst Kuipers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vivianne Heijnen, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat. Jacco Vonhof, voorzitter MKB-Nederland, fungeert als zakelijk missieleider.  Het Koninklijk Paar zal bij enkele programmaonderdelen van deze missie aanwezig zijn. 

De missie biedt het Nederlands mkb dat actief is in deze sectoren, volop gelegenheid om te netwerken, kennis te maken met de lokale markt en in contact te komen met potentiële zakenpartners en/of opdrachtgevers.

Tijdens deze economische missie helpt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland u om de juiste contacten te leggen en afspraken te maken via netwerkgesprekken. De aanwezigheid van de bewindspersonen geeft u bovendien een unieke kans om op hoog niveau contacten te leggen en uit te bouwen. Daarnaast kunt u in hun bijzijn bijvoorbeeld contracten of een Memorandum of Understanding (MoU) ondertekenen.

Locatie:

 • Californië, US

Deelname:

 • Uiterste aanmelddatum: 15 juni 2022
 • Maximaal 2 deelnemers per organisatie
 • Deelname kost € 950 per organisatie
 • Voertaal: Nederlands en Engels

Organisatoren:

 • Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Sectoren en programma

Lees hieronder meer over de kansen in de sector Life Sciences & Health.

Dit zijn de thema’s:

 • digitale gezondheidszorg;
 • medische technologie bij instellingen en in de persoonlijke leefomgeving;
 • integrale zorgoplossingen;
 • onderzoek, onderwijs en de toepassingen in de patiëntenzorg;
 • productontwikkeling.

Sector Life Sciences & Health

Bekijk hier het voorlopig programma.

Voorlopig programma Life Sciences & Health

Urban Mobility & Cycling

Lees hieronder meer over de kansen in de sector Urban Mobility & Cycling.

Dit zijn de thema’s:

Multimodaliteit in de stad:

 • Fiets en fietsparkeren
 • Openbaar vervoer
 • Deelmobiliteit
 • Mobiliteitshubs

Digitale mobiliteit:

 • Mobility as a Service
 • Verkeersmanagement

Sector Urban Mobility & Cycling

Fietsrapport

Bekijk hier het voorlopig programma

Voorlopig programma Urban mobility & cycling

Marktkansen westkust Verenigde Staten

Wat maakt Californië interessant?

Californië is de grootste staat in de Verenigde Staten (VS) met 39,5 miljoen inwoners en een bruto binnenlands product van US$ 3,35 biljoen. In de stedelijke regio’s Los Angeles en San Francisco – inclusief Silicon Valley – wonen respectievelijk 40 miljoen en 18 miljoen mensen. Deze regio’s zijn het kloppende economische hart van Californië voor technologische innovatie, medtech en digital health, mobiliteit, start-ups en investeringen.

Handel en samenwerking Nederland-Californië

Californië heeft een aandeel van 14,6% in de totale Amerikaanse economie. Als Californië een land was, dan was het de 5economie ter wereld. Er is dan ook sprake van grote economische (bedrijfs)belangen:

 • Californië staat op 2 in de top 10 van ‘Economic Ties’ tussen Nederland en de VS. De inkomende en uitgaande investeringen zijn omvangrijk, en hebben veel lokale impact.
 • Californië is met US$ 9,13 miljard de 3e bestemming voor directe investeringen uit Nederland, na Texas en New York.
 • De goederenexport naar Nederland heeft een omvang van US$ 5,67 miljard (2e na Texas). De economische relatie met Nederland ondersteunt ruim 69.000 banen in Californië.

De relatie tussen Nederland en Californië is op verschillende fronten hecht. Zo’n 1 miljoen Californiërs hebben Nederlandse roots, waarmee de staat een kwart van alle Amerikanen van Nederlandse afkomst voor haar rekening neemt.

Op beleidsniveau vindt er op het vlak van klimaat en landbouw al jarenlang nauwe samenwerking (G2G) plaats tussen Nederland en de staat Californië.

 • Sinds 2017 werken Nederland (het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat) en Californië samen op het gebied van klimaatverandering, smart mobility en energie-innovatie. Hieronder valt onder meer kennisuitwisseling op het terrein van circulaire economie met focus op de gebouwde omgeving.
 • Daarnaast is er een actief Memorandum of Understanding tussen Nederland en Californië over duurzame en ‘climate smart’ landbouw. Hier wordt onder meer samengewerkt op het terrein van agritech, voedingsinnovaties en waterbeheer.

Innovatieklimaat

Californië heeft veel groeipotentie, zeker ook voor Nederlandse start-ups en scale-ups. In 2021 haalden Nederlandse ondernemers in Silicon Valley bijna US$ 1 miljard aan groeikapitaal op. Ook hebben veel grote bedrijven uit Californië hun Europese hoofdkantoor in Nederland gevestigd. Denk aan Uber, Netflix en Sonos, maar ook recente acquisities als Beyond Meat en Zoom. Bovenal is Californië een bron van innovatie, waar Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen de afgelopen jaren beter op aangesloten zijn geraakt. Dit geldt in het bijzonder voor de start-ups en scale-ups. Voor hen blijft het ecosysteem rond San Francisco cruciaal om hun groei en de financiering daarvan te versnellen.

Voor wie?

Deelname aan deze missie staat uitsluitend open voor Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen die actief zijn binnen bovenstaande sectoren. Het westen van de Verenigde Staten biedt veel zakenkansen voor soms nog ondervertegenwoordigde groepen ondernemers.

 • De regio heeft extra waardering voor diversiteit, inclusiviteit en out-of-the-box denken. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland nodigt daarom ook ondernemers van verschillende achtergronden uit om aan deze missie deel te nemen.
 • Daarnaast nodigt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland ook start-ups, jonge ondernemers, vrouwelijke ondernemers en scale-ups uit om mee te gaan. Zo kunnen juist ook deze groepen ondernemers hun expertise en ervaringen uitwisselen met ondernemers in het westen van de VS.

Waarom meedoen?

 • Krijg inzicht in veelbelovende projecten binnen de genoemde sectoren.
 • Kom tijdens collectieve bezoeken in Californië intensief in contact met inspirerende ondernemingen en instellingen. 
 • Maak kennis met potentiële zakenrelaties.
 • Ontmoet Nederlandse ondernemers die actief zijn op de Amerikaanse westkust en die hun ervaringen met u delen.
 • Voer zakelijke gesprekken tijdens seminars en collectieve bezoeken.
 • Doe kennis op via netwerkgesprekken met relevante bedrijven en overheidsinstanties.
 • Leer nieuwe partners kennen via netwerkevenementen in aanwezigheid van de bewindspersonen. Op basis van uw profiel nodigen wij relevante netwerkpartijen uit voor deze evenementen.

Deelname en kosten

Meld u aan voor deelname. De uiterste inschrijfdatum is 15 juni 2022. Per organisatie kunnen maximaal 2 personen deelnemen. Voertalen zijn Nederlands en Engels. RVO vindt het belangrijk dat de bedrijven en kennisinstellingen die meegaan binnen de genoemde opzet en inhoudelijke focus van de missie vallen. Aanmelding betekent daarom niet automatisch deelname aan de missie.

Kosten

Deelname kost € 950 per organisatie (maximaal 2 personen). Het dienstenpakket bevat:

 • deelname aan de collectieve programmaonderdelen;
 • collectieve netwerkgesprekken;
 • tradereceptie / trade dinner;
 • netwerkevenementen;
 • lokale ondersteuning door de organisatie;
 • lokaal vervoer zoals vermeld in het missieprogramma.

Reis- en verblijfskosten zijn voor eigen rekening.

Wij informeren u tijdig over reis en verblijf.

Meer weten?

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met:

Jos Hermsen, projectleider handelsmissie sector LSH
E: jos.hermsen@rvo.nl

Karin Schipper, projectleider handelsmissie sector Urban Mobility
E: karin.schipper@rvo.nl

Organisatie

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) organiseert deze missie in nauwe samenwerking met het ministerie van Buitenlandse Zaken, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, het Nederlands economisch netwerk in de Verenigde Staten, VNO-NCW/MKB-Nederland en betrokken brancheorganisaties

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

De Nederlandse overheid hecht belang aan maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en onderschrijft de OESO-richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen. Hierin zijn de MVO-normen voor internationaal actieve ondernemers vastgelegd. Het naleven van deze OESO-richtlijnen is een van de voorwaarden om te kunnen deelnemen aan deze missie. Om te kunnen beoordelen of uw bedrijf of organisatie voldoet aan deze voorwaarden, vraagt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland u tijdens de aanmelding om een MVO-zelfscan in te vullen.

COVID-19-clausule

Als de COVID-19-situatie vóór deze missie verandert, en dat gevolgen heeft voor de organisatie van de missie, dan kan de organisatie de missie uitstellen of annuleren. Hierover informeert de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland deelnemers direct. Uiteraard brengen zij in dit geval geen deelnemerskosten in rekening. Reis- en verblijfskosten zijn voor eigen risico.

In opdracht van:
 • Ministerie van Buitenlandse Zaken
 • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport

Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Datum: 2 juni 2022

Datum: 5 september 2022 t/m 10 september 2022
Locatie: Californië, US