Namens alle partners bent u van harte uitgenodigd voor het eindsymposium van het project SEDECR, in de E-healthweek. Tijdens dit project hebben de partners en zorgprofessionals samen leren innoveren. SEDECR is trots op de resultaten en wilt deze graag met u delen. Binnen de programmaonderdelen is er de gelegenheid met hen in gesprek te gaan over het vervolgtraject en de mogelijkheden van geïntegreerde E-zorgconcepten, binnen en buiten Rotterdam.

Vanwege de capaciteit van de zaal wordt u verzocht zo snel mogelijk aan te melden.

Aanmelden

—————————————————————————————————————————-

Programma

13:30 – 14:00
Inloop
14:00 – 14:10
Opening
14:10 – 14:35
Geïntegreerde E-zorg en geïntegreerd beleid Gemeente Rotterdam Gezond010
14:35 – 15:05
Overzicht leerpunten uit SEDECR
15:05 – 15:35
Casus Intermezzo en vervolg intramuraal
15:35 – 15:50
Pauze
15:50 – 16:20
Vervolg van het concept geïntegreerde E-zorg thuis, met en zonder thuiszorg
16:20 – 16:50
Zorgverleners vitaal houden met E-coaching
16:50 – 17:00
Afsluiting
17:00 – 18:00
Borrel

—————————————————————————————————————————-

Wij hopen u graag te zien op 30 januari!

Met vriendelijke groet, ook namens de partners uit SEDECR,
Almende, Consyst, Eurocom, Hogeschool Rotterdam, Laurens, Sense Health en Kenniscentrum Zorginnovatie: Yvonne Schikhof en Marleen Goumans

Gerelateerde afbeelding

Datum: 30 januari 2020
Tijd: 13:30 - 17:00
Programma: Aanmeldlink