Update: The Emsa Autumn assembly 2020 has been cancelled due to the COVID-19 Pandemic

Dankzij de globalisering in de afgelopen decennia lijkt de wereld kleiner geworden. Dit brengt niet alleen nieuwe mogelijkheden met zich mee, maar ook nieuwe uitdagingen voor de gezondheidszorg. Medisch professionals van nu hebben niet genoeg aan kennis over de zorg in het eigen land, maar hebben een brede kennis over global health nodig. Dit is dan ook waar de internationaal georiënteerde studentenvereniging IFMSA-NL voor staat: het streven om studenten te verenigen voor global health en hen de benodigde waarden, kennis en vaardigheden te geven om hieraan bij te dragen binnen de gezondheidssector en de maatschappij. Op Europees niveau doen wij dit door ons aan te sluiten bij het netwerk van de European Medical Students’ Association (EMSA).

EMSA is dé organisatie die de Europese medisch student representeert en wordt erkend door de Europese Commissie, het Europees Parlement en de Verenigde Naties. Daarnaast biedt EMSA studenten de kans om een bijdrage te leveren aan het Europese en landelijke gezondheidsbeleid door maatschappelijke projecten te ontwikkelen, een wetenschappelijke basis te leggen en hun internationale netwerk te vergroten. Een van de plekken waar dat gebeurt zijn de internationale bijeenkomsten, waarvan de halfjaarlijkse General Assembly er een is. Hierbij komen medisch studenten uit heel Europa samen om Europees gezondheidsbeleid te bespreken en om kennis en vaardigheden op te doen middels  trainingen en workshops.

Van 24 tot en met 29 augustus 2020 zal de EMSA Autumn Assembly in Rotterdam plaatsvinden, waarbij wij 250 toekomstig zorgprofessionals zullen verwelkomen. Deze Autumn Assembly wordt op vrijwillige basis georganiseerd door onze stichting, welke aangesloten is bij de studentenvereniging IFMSA-NL.

Datum: 24 augustus 2020 t/m 29 augustus 2019
Locatie: Ntb