Uitnodiging seminar 21 oktober 2022 | Industriële luchtverontreiniging en gezondheid

Mensen die in de buurt van industrie wonen worden blootgesteld aan luchtverontreiniging zoals fijnstof en stikstofoxiden. Deze stoffen kunnen verschillende gezondheidseffecten veroorzaken zoals astma, hart- en vaatziekten, diabetes en vroegtijdige sterfte. Ondanks de impact van lokale luchtverontreiniging door industriële activiteiten in sommige gebieden een groot probleem is, is de invloed van industriële luchtverontreiniging beperkt onderzocht.

In dit seminar delen we kennis uit wetenschap, beleid en praktijk over de gezondheidseffecten van luchtverontreiniging en reflecteren we op de wisselwerking tussen wetenschap en beleid/praktijk. De bijeenkomst zal live plaatsvinden in de bioscoopzaal van het Sophia (Sp-3417). Er zal ook een livestream verzorgd worden. Het volledige programma vindt u in de bijlage.

De seminar vind plaats op 21 oktober 2022 van 14.30 tot 18.00 uur.

Progamma

14.30 – 15.00 -Inloop met koffie, thee en mogelijkheid tot ontmoeten

15.00 – 17.00 – Welkom en introductie door de dagvoorzitter –  door Lex Burdorf, hoofd afdeling maatschappelijke gezondheidszorg, ErasmusMC

  • Gezondheid in de IJmond III: Monitoring incidentie medicijngebruik 2008-2019. – door Danny Houthuijs, RIVM
  • De invloed van industriële luchtverontreiniging op geboorte-uitkomsten in een industriële omgeving. – door Arnold Bergstra, GGD Zeeland
  • Historisch overzicht stofoverlast in Hoek van Holland: Hinder, langdurige blootstelling en gezondheid. – door Sef van den Elshout, DCMR
    Discussie

17.00 – 18.00 – borrel

Aanmelden?

Aanmelden voor het seminar kan via cephir@erasmusmc.nl (Graag aangeven of u verwacht live deel te nemen of dat u via de livestream zult deelnemen.)

P.s. U kunt zich ook nog steeds aanmelden voor de webinar van donderdag 29 september 2022 15.30-17.00 over Publieke gezondheidsperspectieven COVID-19: Van besmetting tot langdurige gevolgen.

bron: Cephir

Datum: 21 oktober 2022
Locatie: Bioscoopzaal Sophia (SP-3417), Erasmus MC Dr. Molewaterplein 40, Rotterdam
Tijd: 14:30 - 18:00