LSH010 ontbijt: donderdag 16 september 2021

button

Op donderdagochtend 16 september vindt het LSH010 ontbijt weer plaats! Dit keer staat het ontbijt in het teken van: Innovaties in de multidisciplinaire (diabetes)patiëntenzorg. Met een mooie innovatieve case over Diabeteszorg uit het Rotterdamse ecosysteem: MiGuide! Ook deze keer kijken we weer vanuit verschillende perspectieven naar deze case: vanuit het bedrijf (MiGuide), vanuit de investeerder (Healthy.Capital) en vanuit de zorg (Gezond op Zuid; waaronder diverse gezondheidscentra vallen).

Het LSH010 ontbijt vindt virtueel plaats voor de deelnemers, de sprekers presenteren dit keer live vanuit de Rotterdam Science Tower.

Datum: donderdag 16 september 2021
Locatie: Virtueel
Tijd plenaire sessie: 8.00 – 9.00
Smart sessies: 09.15 – 10.15
1 op 1 sessies: 16 september & 17 september

MiGuide is in 2017 gestart vanuit de samenwerking tussen TNO en de twee van oorsprong Rotterdamse bedrijven Pexlife en ExpertDoc. De MiGuide app is ontwikkeld voor patiënten met diabetes type 2 en richt zich specifiek op leefstijl en gedragsverandering. Met de app ontvangt de patiënt coaching op het gebied van voeding en beweging om de bloedglucosewaardes te reguleren. Ook kan de patiënt meetwaardes uitwisselen met diens huisarts en/of praktijkondersteuner door de koppeling met het Huisartseninformatiesysteem. MiGuide is daarmee het digitale verlengstuk van de eerste lijn (huisarts en zorggroepen).

Programma LSH010 ontbijt

07.45 – 08.00 – Inloop
08.00 – 08.05 – Welkom
08.05 – 08.30 – MiGuide case & lancering Diabetes in actie – editie 010

Met Arjen Huizinga (oprichter, MiGuide), Douwe Jippes (Founder and Managing Partner, Healthy.Capital) en Marieke Sikkens – Idenburg (Directeur Zorg, Stichting Gezond op Zuid)

Foto Arjen

Arjen Huizinga
Oprichter
MiGuide

Douwe Jippes
Founder and Managing Partner
Healthy.Capital

Foto Marieke Sikkens - Idenburg

Marieke Sikkens – Idenburg
Directeur Zorg
Gezond op Zuid

08.30 – 08.35 – Landing van everywhereIM in Rotterdam

Foto Rene

René Kock
Oprichter
everywhereIM

08.35 – 08.45 – Kennismaking met Kadans Science Partner

Foto Tom

Tom Straeter
Senior Ecosystem Manager
Kadans Science Partner

08.45 -08.55 – LSH010 highlights
08.55 – 09.00 – Wrap up

Ook dit keer vinden er na afloop van de plenaire sessie diverse smart sessies plaats en uiteraard de 1 op 1 meetings!

09.15 – 10.15 – Smart sessies

1. Hulp bij Internationaal Zakendoen

De internationale LSH markt biedt een overschot aan kansen in meer dan 50 landen waar momenteel investeringen en (positieve) ontwikkelingen plaatsvinden. Dit is een luxe positie, maar wel een die een zorgvuldige aanpak en strategie vereist welke begint met keuze en focus. Daarnaast is internationale samenwerking gewoon keihard nodig om de totale gezondheidszorg te verbeteren. Dat heeft de coronapandemie wel bewezen. Het is een mondiaal probleem, dus dat moet je mondiaal aanpakken. Task Force Health Care ondersteunt graag om elke stap voorwaarts mogelijk te maken. Het World of Health Care event (28, 29 & 30 september) brengt de Nederlandse LSH sector in contact met het buitenland. Zo’n 30+ landen zullen open staan voor kennisuitwisseling en partnerschap op het gebied van Life Sciences & Health.

Foto Micha      Foto Jos

Door Micha van Lin, Managing Director Task Force Health Care & Jennifer Schrage, Programma Manager Task Force Health Care & Jos de Wolf, Export Sales Management, Enraf Nonius.

2. Hicks-Ups bij marktintroductie MedTech
Kom ervaringen delen over de Hick-ups bij het vermarkten van MedTech en hoe je belemmeringen kan weghalen. InnovationQuarter laat zien wat zij kunnen betekenen en we delen ervaringen van MiGuide.

  Foto Eva   

Door Arjen Huizinga, Oprichter, MiGuide Eva Leenslag, Marketing- en implementatiemanager, MiGuide & Marieke Kodde, Senior business developer, Innovation Quarter.

3. E-health en privacy – zorg op afstand

Met welke verplichtingen uit de AVG moet rekening moet worden gehouden bij gebruik van een e-health toepassing? Is er toestemming nodig? Mag je gegevens met anderen delen? Welke afspraken kun je het beste maken met de softwareleverancier en hoe kies je als zorginstelling de juiste applicatie? Deze vragen zullen o.a. gekoppeld worden aan de inzet van de toepassing die in het plenaire deel besproken wordt. Uiteraard wordt ook aandacht besteed aan de gevolgen wanneer niet wordt voldaan aan deze verplichtingen.

  

Door Nina Witt & Lars Boer, Advocaten
Ploum, Rotterdam Law Firm

Donderdag 16 september en vrijdag 17 september vinden de 1 op 1 meetings plaats.
Na registratie ontvangt u daarvoor een uitnodiging.

button

Meer over MiGuide

Naast gezondheidsvoordelen voor de patiënt streeft MiGuide als blended care oplossing naar werkdruk vermindering bij huisartsen en praktijkondersteuners. Door meer zicht te hebben op de patiënt, kan een praktijk ‘bepalen’ welke patiënten een fysiek consult nodig hebben en welke patiënten op een andere manier kunnen worden geholpen. Daarnaast worden consulten (korter en) efficiënter en waardevoller, want gesprekken zijn onderbouwd met data uit de app én patiënten kunnen hun consult voorbereiden en deze delen met de praktijk. Er kan dus persoonsgerichte zorg worden geleverd en in plaats van een jaarcontrole kan er een jaargesprek plaatsvinden.

MiGuide is gevestigd in Rotterdam en heeft een team van 15 medewerkers die elke dag bezig zijn met het medische platform en de uitrol ervan in Nederland. Alles wordt in-house ontwikkeld, van medische content tot technologie. MiGuide heeft als medisch platform een CE-markering en de benodigde certificaten (ISO27001, ISO9001 en NEN7510) die noodzakelijk zijn voor een medisch platform. MiGuide heeft een uitgebreide tactische en medische adviesraad. Het is ontwikkeld (en blijft zich ontwikkelen) rondom de wensen en met uitgebreide input, van mensen met diabetes en de huidige gebruikers. Dit wordt geborgd middels de patiëntenraad, interviews, een eigen (besloten) Facebook community en klantonderzoeken.

Datum: 16 september 2021
Locatie: Online
Tijd: 08:00 - 10:15