Natuurlijke experimenten en de volksgezondheid: onbenutte kansen voor preventie?

Natuurlijke experimenten en quasi-experimentele methoden kunnen een krachtige manier zijn om beleid te evalueren. In dit seminar bespreken we wat deze methoden inhouden en hoe we ze kunnen inzetten om de volksgezondheid te bevorderen. Na een informatieve inleiding van een van de internationale experts op dit thema, volgt een sprekend voorbeeld uit de praktijk. Daarna presenteren we enkele grote ontwikkelingen die in de stad zullen plaatsvinden de komende jaren en gaan we samen in discussie hoe we deze zouden kunnen evalueren op het thema gezondheid.

Dit seminar sluit aan bij het wetenschappelijk proefschrift van CEPHIR promovendus Famke Mölenberg, met de titel “Natural experimentsto evaluate local policy health interventions”. U bent ook van harte uitgenodigd om de online verdediging bij te wonen die later op deze vrijdag zal starten om exact 13.00. Geeft u alstublieft bij de aanmelding aan of u ook hierbij aanwezig wilt zijn.

Aanmelden voor het seminar en de online verdediging kan via cephir@erasmusmc.nl

Programma:

9.30-9.35 Opening – Prof. dr. Frank van Lenthe en dr. Mariëlle Beenackers
9.35-10.00 Natuurlijke experimenten & quasi-experimenteel onderzoek. Wat en waarom?

Prof.dr.ir. Frank de Vocht – Hoogleraar epidemiologie & public health – University of Bristol.
10.00-10.20 Ervaringen en evaluatie met quasi-experimentele methoden. Rotterdam Rookvrij.
Prof.dr. Jasper Been – Kinderarts-neonatoloog – Erasmus MC (onder voorbehoud)

10.20-10.30 Pauze
10.30-10.50 Rotterdam. Sterker door. 7 stadsprojecten.

Annemieke Fontein – Hoofd landschapsarchitectuur – Gemeente Rotterdam
10.50-11.10 Hoe kunnen we de impact op gezondheid van deze stadsprojecten evalueren?

Begeleide discussie in break-out rooms

11.10-11.30 Plenaire terugkoppeling – Prof. dr. Frank van Lenthe en dr. Mariëlle Beenackers

Datum: 25 juni 2021
Locatie: online (Teams)
Tijd: 09:30 - 11:30