In maart 2021 staat de Rijksoverheid feestelijk stil bij de start van het nieuwe Europese onderzoeks- en innovatieprogramma Horizon Europe. Tijdens een reeks online evenementen, georganiseerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (het nationaal contact punt voor Horizon Europe) brengen zij u graag op de hoogte van de mogelijkheden binnen dit grote financieringsprogramma.

De serie evenementen begint met een kick-off evenement over het belang van Horizon Europe voor Nederland, waarin de nadruk vooral ligt op de beleidsmatige aspecten. Vervolgens wordt in vijf afzonderlijke thematische events meer in praktische zin ingegaan op de financieringsmogelijkheden voor onderzoekers en ondernemers binnen het betreffende thema.

Horizon Europe Kick-off event:

Datum: 4 maart 2021

Duur: 10:30-12:00

Locatie: online

Voertaal: Nederlands

Deze sessie biedt een overzicht van het nieuwe Horizon Europe programma en toont het belang voor Nederland bij dit programma. Ook biedt de sessie inspiratie door voorbeelden uit de praktijk.

Tijdens dit evenement zullen we met onder andere de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat stilstaan bij het belang van Horizon Europe voor Nederland en Europa. Daarnaast zullen ervaringsdeskundigen vertellen wat de impact van Europese financiering is geweest voor hun onderzoek of onderneming.

5 thematische events:

Locatie: Online

Voertaal: Engels

De thematische evenementen bieden praktische informatie over de financieringsmogelijkheden binnen Horizon Europe. Ook kunt u tips opdoen voor het schrijven van een goede aanvraag.

Programma thematische events: 

Datum Thema Duur 
16 maart Digital, Industry and Space 10:00 – 17:00
18 maart Health 10:00 – 17:00
23 maart Culture, Creativity and Inclusive Society & Civil Security for Society 10:00 – 17:00
25 maart Climate, Energy and Mobility 10:00 – 17:00
30 maart Food, Bioeconomy, Natural Resources, Agriculture and Environment 10:00 – 17:00

Ochtendprogramma:

Een plenaire livestream over de verschillende mogelijkheden die Horizon Europe biedt binnen het betreffende thema. Daarnaast zullen tips voor een succesvolle aanvraag worden gedeeld door ervaringsdeskundigen en experts.

Middagprogramma:

Verschillende parallelle informatiesessies door de National Contact Points van RVO. Deze kunnen thema-specifiek zijn, maar ook thema-overstijgend. Voorbeelden van de thema-overstijgende parallelle sessies:

  • De juridische en financiële regels van Horizon Europe
  • Marie Skłodowska Curie Actions
  • European Research Council grants
  • European Innovation Council Accelerator (voor ondernemers)

Daarnaast is er gedurende de dag de mogelijkheid om te netwerken door middel van een matchmaking tool. Ook kunt u op de informatiemarkt direct uw vragen stellen aan relevante National Contact Points van RVO.

U kunt uw eigen dagprogramma per thema samenstellen door te kiezen aan welke programmaonderdelen u wilt deelnemen.

Meer informatie en registratie:

Nadere informatie over het programma tijdens de evenementen en de registratie volgt in februari.

Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Datum: 4 maart 2021 t/m 30 maart 2021
Locatie: Online
Tijd: 10:00 - 17:00