LSH010-Ecosysteem

De Life Sciences & Health (LSH)-sector in Rotterdam is een levendig en dynamisch netwerk. Gemeente Rotterdam vindt het belangrijk om economische ontwikkeling binnen deze sector te stimuleren en ervoor te zorgen dat ondernemerschap in de stad en regio kan floreren. Om beter inzicht te krijgen in het Rotterdamse ecosysteem in de Life Sciences & Health sector, is het LSH010-ecosysteem in beeld gebracht.

Wat is het LSH010-ecosysteem?

Het LSH010 ecosysteemdiagram toont de organisaties en programma’s die de ondersteunende infrastructuur van het Rotterdamse innovatie-ecosysteem vormen, en de start-ups, scale-ups en corporates die de stad rijk is. De economie is een levend netwerk van actoren en factoren. Door het ecosysteem in kaart te brengen, kunnen we beter zien hoe ons netwerk functioneert en wat ervoor nodig is om het nog beter te laten functioneren. 

ONDERDELEN VAN HET ECOSYSTEEM

Als vertrekpunt van innovatie starten we bij bedrijven: klein of startend, al groter gegroeid of zelfs op wereldschaal opererend: startups, scale ups/mkb en corporates die de regio Rotterdam rijk is. Ondernemen kun je nooit alleen: daar heb je ondersteuning bij nodig. Dit kan in de vorm van kennis, contacten, lobby, huisvesting, promotie, ontmoetingsplekken en dergelijke. Organisaties die hieraan bijdragen zijn in het diagram opgenomen bij de onderwerpen geld, ondersteuning, expertise, netwerk en educatie.

Health tech ecosystem diagram

De organisaties

Expertise

Network

Education

Support

Capital

Startups

SME

Corporates

Vragen over het LSH010-Ecosysteem of wil je hieraan bijdragen met jouw Rotterdamse bedrijf? Neem contact op met Maaike van Zuilen – info@lifesciencesandhealth010.nl