Citylab010 uitgelicht (I): KinderCoPoli, uniek combinatiespreekuur voor zieke kinderen

Click here for the English version.

‘Wij kunnen kinderen meer aandacht en tijd geven dan ik in ziekenhuizen gewend was’

De gemeente Rotterdam steunt met CityLab010 Rotterdamse initiatiefnemers met een vooruitstrevend plan voor de stad. In 2021 kregen 49 initiatieven bij elkaar 3 miljoen euro. Wij lichten de drie Life Sciences & Health-initiatieven uit. In deel 1: KinderCoPoli, een idee van de Rotterdamse kinderarts Lindsay Silva. Dit initiatief ontving een subsidie van 25.000 euro.  

De KinderCoPoli is een uniek combinatiespreekuur voor zieke kinderen. De kinderarts en de kinderfysiotherapeut zien de jonge patiënten tegelijkertijd, buiten het ziekenhuis. Ook trekken zij meer tijd uit voor een consult. De zorgprofessionals kijken niet alleen naar de klacht, maar ook naar leefstijlfactoren. Er is bovendien aandacht voor factoren die ook de latere gezondheid beïnvloeden, zoals beweging, ontspanning en voeding. Zo groeien kinderen op tot gezonde volwassenen. Wij spraken met de initiatiefnemer, de Rotterdamse kinderarts Lindsay Silva.

Hoe is het idee voor de KinderCoPoli ontstaan?

Lindsay: ‘Ik heb geneeskunde gestudeerd aan de Erasmus Universiteit. Mijn promotieonderzoek deed ik bij Generation R. Daar kwam onder meer naar voren dat sociaaleconomische verschillen grote invloed hebben op de gezondheid van kinderen. Hoe lager de sociaaleconomische status, hoe slechter de gezondheid. Dat uit zich niet alleen in de eerste levensjaren, maar bijvoorbeeld ook in een kortere levensverwachting. Dat was een eyeopener, mede doordat ik zelf in Delfshaven ben opgegroeid; een deelgemeente met een lagere sociaaleconomische score. Vanaf dat moment heb ik me altijd afgevraagd: hoe kan ik dit gegeven gaan gebruiken in mijn werk?’

‘Na mijn studie heb ik in meerdere ziekenhuizen gewerkt als kinderarts. Daar liep ik aan tegen de strakke consulttijden en het feit dat kinderen na doorverwijzing uit beeld raakten. Ik besloot als zelfstandig kinderarts te gaan werken, onder meer in een gezondheidscentrum in Amsterdam. Daar kwam ik Linda Sluijs tegen, van Kinderfysiotherapie Trias. Samen bedachten we het idee voor het combinatiespreekuur, waarbij de kinderarts en de kinderfysiotherapeut tegelijkertijd het kind beoordelen. Buiten het ziekenhuis, met meer tijd voor een consult.’

Hoe maakt deze oplossing de zorg doelmatiger en beter?

‘Elk kind verdient de juiste zorg op de juiste plek. Met een goed netwerk van zorgprofessionals kan een groot percentage van de kinderen buiten het ziekenhuis behandeld worden. Denk aan kinderen met klachten als buikpijn, hoofdpijn, overgewicht en darmproblemen. Nu is het ziekenhuis nog de standaard plek waar kinderen heen moeten. Terwijl het ziekenhuis een klinische omgeving is; geen prettige plek om te zijn voor kinderen. En vaak ook niet om de hoek.’

‘Met de KinderCoPoli bieden we wél die lokale en toegankelijke zorg. Met meer tijd, aandacht en een huiselijkere sfeer dan in ziekenhuizen mogelijk is. We zijn ervan overtuigd dat samenwerking tussen verschillende disciplines betere zorg betekent. Dat hebben we bewezen in het gezondheidscentrum waar we samenwerkten. Door uitgebreider en breder te kijken, bespreken we ook domein overstijgende zaken als beweging, voeding, leefstijl en beeldschermgebruik. Door dit tijdig te signaleren, bespreken en behandelen, kunnen we latere gezondheidsproblemen voorkomen. Dat is goed voor de toekomst van het kind, maar kan ook toekomstige zorgkosten verlagen.’

Twee vrouwelijke oprichters van KinderCoPoli

Hoe vernieuwend is het idee van de KinderCoPoli?

‘Een integrale, wijkgerichte aanpak zoals wij dit willen opzetten, bestaat nog niet in Rotterdam. Er zijn wel combinatiespreekuren in ziekenhuizen. In Den Haag is er bijvoorbeeld een speciale polikliniek voor kinderen met onbegrepen lichamelijke klachten. Daar werken een kinderarts en psycholoog samen. Het medisch begeleiden van kinderen op een niet-medische plek – op grote schaal en met oog voor preventie en de combinatie van mentale en fysieke gezondheid – bestaat naar mijn weten nog niet.’

Wat gaan jullie doen met de 25.000 euro subsidie vanuit Citylab010?

‘Met dit prachtige bedrag kan ik de eerste stap zetten op weg naar de KinderCoPoli. Dat is het opzetten van mijn eigen praktijk: Kinderarts Dichtbij. Ik huur nu een ruimte bij een gezondheidscentrum in Kralingen-Crooswijk, maar hoop in de zomer een eigen ruimte te betrekken in Delfshaven. Als dat zover is, trekt ook kinderfysiotherapie Trias in. En later hopelijk ook een kinderdiëtist en -psycholoog, zodat we onze integrale aanpak helemaal rond hebben. ‘De subsidie gebruik ik ook voor een licentie voor het elektronisch patiëntendossier. En om promotie te doen voor mijn praktijk. Andere zorgverleners moeten bekend raken met deze aanvulling op de bestaande zorg. En ook de inwoners van Delfshaven moeten weten dat de KinderCoPoli bestaat.’

Welke uitdagingen verwacht je bij de ontwikkeling van de KinderCoPoli?

‘De gezondheidsuitdagingen in Delfshaven en ook andere delen van Rotterdam-West zijn groot. Er is ook veel verborgen armoede. De uitdaging is dat kinderen pas bij de KinderCoPoli terecht kunnen als ze een verwijzing hebben van een zorgverlener. Die noodzaak zal er niet bij iedereen zijn. Dus zal ik ook zelf de wijk in moeten. Om voorlichting te geven en inloopspreekuren te houden. En zo de kinderen te bereiken die het nodig hebben. Maar ook hun ouders, want ook zij zijn lang niet allemaal goed of volledig geïnformeerd over gezondheid.’ 

Waar hopen jullie over een jaar te staan?

‘Dan hopen we met de KinderCoPoli onze eigen plek te hebben in Delfshaven en volop te draaien, misschien al met een diëtist en psycholoog aan boord. Ik hoop ook dat we door zowel zorgverleners als wijkbewoners worden gezien als een laagdrempelige en toegankelijke plek in de wijk. En bovenal hoop ik dat we over een jaar al de nodige impact hebben gemaakt en zo de gezondheidsverschillen hebben kunnen verkleinen. Precies zoals ik ooit al wilde, toen ik mijn promotieonderzoek deed bij Generation R. Dat zou voor mij betekenen dat de cirkel rond is.’

Twee vrouwelijke oprichters van KinderCoPoli

Wil je de ontwikkelingen rondom de KinderCoPoli blijven volgen? Connect met Lindsay Silva op LinkedIn of volg KinderCoPoli op Instagram.

Dit artikel is deel 1 van een reeks over de drie Life Sciences & Health-initiatieven voor Citylab010 2021. Een overzicht van alle 49 initiatieven die subsidie hebben ontvangen vanuit Citylab010, vind je in dit artikel.

Datum: 3 januari 2022