TERUGBLIK HEALTH INNOVATION SCHOOL 2020 (II): MARLOUS ROODNAT (ENVER)

‘De Health Innovation School heeft mijn horizon verbreed’ 

LSH010, Bureau Zorginnovatie, De Rotterdamse Zorg en Alles is Gezondheid organiseerden in 2020 voor het eerst de Health Innovation School (HIS) Rotterdam in de LSH01-hub. Een Rotterdamse editie van de landelijke HIS, waar deelnemers leren innoveren en impact te maken met zorginnovaties. In aanloop naar tweede editie, die start in mei 2021, blikken we met drie alumni terug. In deel 2: Marlous Roodnat, programmamedewerker pleegzorg en gezinsvormen bij Enver, dat jeugd- en opvoedhulp biedt in de regio Rijnmond.

Waarom wilde je graag deelnemen aan de Health Innovation School Rotterdam 2020?

‘Ik zag een oproep bij ons op intranet en was meteen geïnteresseerd. Als programmamedewerker pleegzorg en gezinsvormen doe ik veel projecten op het gebied van kwaliteit en innovatie. Het paste dus goed bij mijn functie. Ik kende toevallig iemand die aan de landelijke editie had meegedaan. Zij zei volmondig “ja” toen ik vroeg of het interessant voor mij zou kunnen zijn.’

Wat vond je het meest waardevol aan de opleiding?

‘De combinatie tussen theorie en praktijk. Tijdens de plenaire lessen en door de verschillende sprekers werd interessante theorie behandeld, die je daarna direct in de praktijk kon toepassen bij het “wicked problem” waaraan we in groepjes van vijf werkten. Daarnaast vond ik het verfrissend om met mensen uit andere zorggebieden te werken. Soms ben je zó druk bezig in je eigen werk dat je niet beseft dat je onderdeel bent van een groter geheel. Mensen van gezondheidszorg naar gezondheid krijgen, dat doe je samen. Ik zat in een groepje met een fysiotherapeut, een psychologe, iemand van de gemeente Rotterdam en een ziekenhuismedewerker. Dat heeft mijn blik verbreed.’ 

Hoe is jouw werk veranderd sinds de opleiding? Welke elementen pas je toe?

‘Ik ben me beter bewust van het feit dat je bij veranderingen of oplossingen altijd moet uitgaan van de behoefte van de eindgebruiker. Dat werd keer op keer benadrukt. Aan dat inzicht heb ik dagelijks iets, omdat ik in mijn functie continu bezig ben met het vinden van oplossingen. Zo had ik voorafgaand aan de HIS het idee om gezinnen die zich aanmelden voor deeltijdpleegzorg te koppelen aan kinderen die uit huis geplaatst dreigen te worden. Dit omdat deze pleeggezinnen best lang op een wachtlijst staan, terwijl ze misschien preventief ingezet kunnen worden om uithuisplaatsingen te voorkomen. Dat leek me een goede match, maar mede door de lessen van de HIS heb ik me gerealiseerd dat we eerst goed moeten onderzoeken of die behoefte er wel is bij die gezinnen. En of dit dan inderdaad de oplossing is.’

Hoe staat het met de innovatie waaraan je tijdens HIS aan hebt gewerkt?

‘Wij hadden als projectgroep het onderwerp “diversiteit onder zorgmedewerkers”. Dit werd ingebracht door een psychologe uit het Maasstad Ziekenhuis, zelf een Turkse. Zij kwam er tijdens gesprekken achter dat mensen met een migratieachtergrond niet altijd begrepen worden, omdat er in de zorg vooral nog veel witte mensen werken. Gaandeweg concludeerden we dat het personeelsbestand in de zorg inderdaad alles behalve een goede afspiegeling is van de Rotterdamse maatschappij. Maar ook dat er weinig tijd en aandacht is om je even te verdiepen in de achtergrond van de ander. Omdat het zo’n breed en abstract probleem is, waar mensen zich maar weinig bewust van zijn, kozen wij ervoor om te focussen op bewustwording. We ontwikkelden een quiz met de titel “Ben jij een cultuurbarbaar?”, bedoeld om zorgprofessionals aan het denken te zetten. De quiz is uiteindelijk niet ontwikkeld, maar wellicht kunnen de studenten van 2021 er mee verder.’

Beeldmateriaal Health Innovation School Rotterdam

Wie roep je op om zich in te schrijven voor de volgende editie?

‘Ik heb al diverse mensen aanbevolen om mee te doen, omdat ik er zelf veel aan heb gehad. Daarnaast hoop ik dat vooral ook mensen van de werkvloer zich inschrijven. Zorg beter maken willen we allemaal, maar hoe doe je dat? Ik heb ervaren dat het goed is om uit je comfortzone te stappen, geïnspireerd te raken en met nieuwe inzichten terug te keren binnen je organisatie. Ja, je moet wat tijd investeren. Maar de verbreding van je horizon en de energie die je ervoor terugkrijgt, zijn het waard!’

De Health Innovation School Rotterdam 2021 is een traject van zes maanden en is opgebouwd uit vijf lesmodules waarin theorie en praktijk gecombineerd worden. Meer weten over de tweede editie van de Health Innovation School Rotterdam? Kijk voor meer informatie op de website. Je kunt uiterlijk tot 5 mei aanmelden via de aanmeldpagina. De Health Innovation School loopt dit jaar van juni t/m november en gaat ook met coronamaatregelen gewoon door.

In deel I van deze driedelige serie vertelde Merlijn Snijders, beleidsadviseur publieke gezondheid bij de gemeente Rotterdam, over zijn ervaringen. Dat artikel lees je hier.

Datum: 12 april 2021