Medical Delta brengt Zuid-Hollandse stakeholders in zorginnovatie bijeen

Click here for the English version.

‘We hebben een enorm kennispotentieel, maar kunnen nóg beter samenwerken’

Medical Delta wil met technologische oplossingen duurzame zorg realiseren. De organisatie is een samenwerkingsverband van Zuid-Hollandse stakeholders op het snijvlak tussen gezondheid en technologie. ‘Met drie gerenommeerde universiteiten, twee universitair medische centra, vier hogescholen, overheden, bedrijven en zorginstellingen hebben we een uniek kennispotentieel in Zuid-Holland. Maar we kunnen dat nog beter verbinden,’ zegt de nieuwe managing director David de Glint. Te beginnen op dinsdag 2 november, tijdens de Medical Delta Conference 2021.

‘Als je je niet meer verwondert, kun je beter iets anders gaan doen,’ vindt David de Glint. Wat dat betreft, zit hij voorlopig goed bij Medical Delta. De Glint werd in september 2021 aangesteld als managing director van de in Delft gevestigde organisatie. Hij heeft een achtergrond als programmamanager, secretaris en bestuurder bij diverse organisaties, waaronder Bouwend Nederland, FOCWA, het Reinier de Graaf ziekenhuis en de TU Delft (waar hij nog steeds werkt). ‘Sinds mijn aanstelling bij Medical Delta verwonder ik me elke dag,’ zegt hij. ‘Er gebeurt ontzettend veel op het snijvlak tussen gezondheid en technologie. Meer dan ik voor mogelijk hield.’

Medical Delta Conference

Spil in LSH-ecosysteem

Medical Delta werd in 2006 opgericht door de drie universiteiten (TU Delft, Universiteit Leiden en Erasmus Universiteit Rotterdam) en de twee UMC’s (LUMC en Erasmus MC) in Zuid-Holland. Sinds 2016 zijn De Haagse Hogeschool, Hogeschool Inholland, Hogeschool Rotterdam en Hogeschool Leiden aangesloten. Ook steeds meer overheden (waaronder de gemeente Rotterdam), bedrijven, zorginstellingen en andere partijen zijn aangehaakt. ‘We zien onszelf als spil in het ecosysteem van life sciences, health & technology in deze regio,’ zegt De Glint. ‘Ons doel is om met technologische oplossingen duurzame zorg te realiseren. Daarmee maken we de zorg beter en houden we deze toegankelijk en betaalbaar.’

Transitie noodzakelijk

De noodzaak daarvoor is evident. Door vergrijzing nemen zorgvraag en -kosten toe. ‘Ook willen we allemaal langer in goede gezondheid leven en ziektes eerder opsporen, wat meer focus legt op gezondheid en preventie. Daarnaast willen we ouderen langer thuis laten wonen en mensen thuis laten revalideren na ziekte of operatie. En dat terwijl er steeds minder mensen zijn die zorg kunnen verlenen. Dat vraagt dus om een transitie,’ zegt De Glint. ‘Technologische innovatie kan daaraan een belangrijke bijdrage leveren. Cruciaal daarbij is dat de technologie aansluit bij de zorgpraktijk en bewezen effectief is. Medical Delta werkt vanuit een wetenschappelijke basis, waarbinnen wetenschappers vanuit verschillende disciplines samenwerken. Met elkaar, maar zeker ook met de zorgprofessionals en eindgebruikers die in de praktijk met de oplossingen te maken krijgen.’

Interdisciplinaire aanpak

Die interdisciplinaire aanpak is wat Medical Delta kenmerkt. Bij de organisatie staan vijftien wetenschappelijke programma’s centraal. Hierin werken meer dan 350 wetenschappers (clinici en technologen) samen aan specifieke vraagstukken. De Glint geeft een voorbeeld. ‘Artsen van het Erasmus MC werken met ingenieurs van de TU Delft aan het beter meetbaar maken van hartritmestoornissen, zodat deze kwaal uiteindelijk beter behandeld kan worden. Dat doen ze in het Medical Delta Cardiac Arrhythmia Lab. In ons wetenschappelijke programma Medical Delta Cancer Diagnostics 3.0 gebruiken we de nieuwste beeldvormingstechnieken in combinatie met machine learning om sneller te diagnosticeren en het verloop van kanker beter te voorspellen. Dit komt voort uit de dagelijkse praktijk, waarin blijkt dat verschillende patiënten met hetzelfde type kanker anders reageren op een behandeling. Binnen dit onderzoek werken Erasmus MC, LUMC en TU Delft samen.’

Portretfoto David - Medical Delta

Living Labs: cruciale schakel

Een cruciale schakel in de aanpak van Medical Delta vormen de tien Field- en Living Labs. De labs testen kansrijke technologische oplossingen van bedrijven, zorginstellingen en wetenschappers in reële omgevingen met zorgprofessionals en patiënten. Dat kunnen producten, maar ook processen zijn. Bedrijven en hogescholen spelen een belangrijke rol. ‘De rol van hogescholen wordt wel eens onderschat, maar zij kunnen goed de vertaling maken naar de praktijk en daardoor met concrete resultaten en inzichten komen.’ De labs hebben maatschappelijke en economische impact. ‘We helpen burgers direct met zorgoplossingen en ontwikkelen tegelijkertijd de kennis van studenten. Dankzij de koppeling met het bedrijfsleven dragen we bij aan de economie in de regio. Ook slaan de labs een brug naar de onderzoeken aan de academische kennisinstellingen van Medical Delta.’

Rotterdam belangrijke partner

Een van de living labs van Medical Delta is Medical Delta Living Lab VIT for Life. Dit richt zich op het gezond houden van mensen met een verhoogd risico op levensstijl-gerelateerde klachten. De Rotterdamse afgeleide is VITR. Daarbinnen werken de gemeente Rotterdam, Kenniscentrum Zorginnovatie (Hogeschool Rotterdam), Erasmus MC, wmo radar en SmartVitaal samen aan apps die gezonde voedingskeuzes en voldoende beweging stimuleren. Een ander living lab waarin Rotterdamse partijen de krachten bundelen, is Medical Delta Living Lab Geriatric Rehabilitation@Home. Dit is gericht op de ontwikkeling van eHealth-toepassingen die thuisrevalidatie van ouderen bevorderen. ‘De can-do-mentaliteit van Rotterdam kunnen we goed gebruiken,’ zegt De Glint. ‘De gemeente Rotterdam is voor ons een belangrijke partner. En dat er enorme kennis en kunde in het Erasmus MC, de Erasmus Universiteit en de Hogeschool Rotterdam zitten, hoef ik ook niet uit te leggen.’

Van provinciale weg naar snelweg

Dat samenwerking nodig is om verder te komen, is duidelijk. Toch kan die in Zuid-Holland beter, constateert De Glint. ‘Onze regio heeft een uniek kennispotentieel met al die grote, mooie organisaties. Maar we kunnen dat beter verbinden. Samenwerken blijft voor een belangrijk deel “werken”. Er wordt best veel samengewerkt, maar het kan beter, slimmer. Aan Medical Delta de taak om al die innovaties van de provinciale weg naar de snelweg te brengen. Ik verwacht dat ons dat lukt. Bij initiatieven als het Innovatieprogramma ZorgTech, waarin we participeren, zie je al dat bedrijven, labs, kennis- en onderwijsinstellingen, zorgorganisaties en overheden gezamenlijk een innovatie verder brengen. De noodzaak tot samenwerking is er en de behoefte aan gevaloriseerde, nieuwe oplossingen is groot. Daarnaast proef ik overal de intrinsieke motivatie.’

Medical Delta Conference met Marcel Levi

Een belangrijk instrument voor betere samenwerking – naast de onderzoeken, living labs en de onlangs gelanceerde subsidieregeling Talent Acceleration Call – is het fysiek samenbrengen van stakeholders. Dat gebeurt tijdens de Medical Delta Conference 2021 op dinsdag 2 november. Het thema is MedTech Solutions for a Healthier Tomorrow. Hierover wordt op de campus van de TU Delft gesproken tijdens een paneldiscussie onder leiding van Astrid Joosten. Een belangrijk deel van het programma is voor de negen nieuw aangestelde Medical Delta-hoogleraren die hun inaugurele colleges geven. Honderden zorginnovators komen ook bijeen om te luisteren naar keynote speaker Marcel Levi (voorzitter NWO) en elkaar te ontmoeten op de informatiemarkt en netwerkborrel. ‘We zijn blij dat het fysiek plaatsvindt,’ besluit De Glint. ‘Het gebeurt niet vaak dat alle stakeholders op het gebied van life sciences, health en technology elkaar treffen. Ik verwacht dat er veel waardevolle ontmoetingen plaatsvinden, die zorginnovaties gaan versnellen.’

Medical Delta Conference

Meer weten over de Medical Delta Conference 2021? Bekijk hier het programma en meld je direct aan. Algemene informatie over de organisatie Medical Delta vind je op https://www.medicaldelta.nl/. David de Glint is een van de sprekers tijdens het eerstvolgende LSH010-ontbijt, op donderdag 9 december 2021. Onderwerp van dit ontbijt is de Zorgtech-voucher. Aanmelden kan via deze link.

Datum: 14 oktober 2021