LSH010 interview.

uitgelichte afbeelding

Smart speaker allows the elderly to continue living at home independently for longer

LSH010 interview

Allow the elderly to continue living at home independently for longer with the help of a smart speaker. That’s the aim of the Virtual Carer. Inventors Maheep Gupta and Freek Teunen received the full subsidy amount requested from Citylab010 at the end of last year. They’ll now provide a little more information about their solution.

Foto Mira overkleeft en een man van Phileas Fit
LSH010 interview

Phileas Fit: A vitality trip around the world in three months

‘It’s better to play and reward instead of dishing out instructions and pointing the finger’

 

As an organization, how can you encourage your employees to get fitter? By combining gamification and blended care and making healthy behaviour fun, according to entrepreneur and lifestyle coach, Mira Overkleeft-de Bruin and company doctor and researcher at the Erasmus MC Tessa Kouwenhoven. Their joint vision has led to vitality programme, Phileas Fit. ‘We close the gap between knowing but not doing.’

Lees meer
Foto Mira overkleeft en een man van Phileas Fit
LSH010 interview

Phileas Fit: Een vitaliteitsreis om de wereld in drie maanden

‘Je kunt beter spelen en belonen in plaats van instructies geven en vingertje wijzen’

Hoe kun je als organisatie je medewerkers stimuleren om fitter te worden? Door gamifaction en blended care te combineren en gezond gedrag leuk te maken, vinden ondernemer en leefstijlcoach Mira Overkleeft-de Bruin en Tessa Kouwenhoven, bedrijfsarts en onderzoeker van het Erasmus MC. Hun gezamenlijke visie heeft geleid tot vitaliteitsprogramma Phileas Fit. ‘Wij dichten het gat tussen wel weten maar niet doen.’

Lees meer
Mevrouw rekt zich uit in bed, teskt: introducing Zodd
LSH010 interview

Smart speaker laat ouderen langer zelfstandig thuis wonen

‘De Virtuele verzorger vertelt je wanneer je je pillen moet innemen’

Ouderen langer zelfstandig thuis laten wonen met behulp van een smart speaker. Dat is het doel van de Virtuele verzorger. Bedenkers Maheep Gupta en Freek Teunen ontvingen eind vorig jaar het volledige aangevraagde subsidiebedrag van Citylab010. Ze vertellen meer over hun oplossing.

Lees meer
Portretfoto Jan Pons
LSH010 interview

Rotterdam eHealth Agenda wil eHealth bereikbaar maken voor iedere Rotterdammer

‘Betere samenwerking tussen partijen nodig om stip op de horizon te halen’ 

De technologische mogelijkheden in de zorg zijn bijna eindeloos, evenals de subsidiemogelijkheden voor deze eHealth-toepassingen. Tijdens de Rotterdamse digitale eHealth safari op donderdag 11 februari wordt besproken hoe partijen beter kunnen samenwerken op weg naar eHealth voor iedere Rotterdammer. De Rotterdam eHealth Agenda (ReHA) speelt een centrale, coördinerende rol in dat proces. ‘Partijen met elkaar verbinden, dat is onze missie,’ zegt projectleider Jan Pons.  

Lees meer
sfeerfoto Healthy.capital, mensen lopen op straat met zonsondergang
LSH010 interview

Healthy.Capital looking for ambitious start-ups in the early phase

‘Working with us is like a marriage commitment’

The fourth edition of Healthy Funding on Thursday 4 February, is co-hosted by Healthy.Capital. This investment fund invests in young, promising Dutch companies that focus on digital health with innovative solutions. ‘We are only at the beginning of a digital transformation in healthcare,’ says co-founder and managing partner Douwe Jippes.

Lees meer
sfeerfoto Healthy.capital, mensen lopen op straat met zonsondergang
LSH010 interview

Healthy.Capital op zoek naar ambitieuze startups in de vroege fase

‘Wie met ons in zee gaat, gaat echt een huwelijk aan’

De vierde editie van Healthy Funding wordt op donderdag 4 februari mede georganiseerd door Healthy.Capital. Dit investeringsfonds investeert in jonge, veelbelovende Nederlandse ondernemingen die zich met innovatieve oplossingen richten op digital health. ‘We staan pas aan het begin van een digitale transformatie in de gezondheidszorg,’ zegt medeoprichter en managing partner Douwe Jippes.

Lees meer
Scolioscoop, een driehoekig ‘kartonnetje’, met onderaan in het midden een kleine uitsparing voor de ruggenwervel
LSH010 interview

Nieuwe Rotterdamse innovatie spoort vroegtijdig scoliose op

‘Onze ambitie is dat dit een bevolkingsonderzoek wordt’

Twee tot vier procent van de bevolking heeft een vorm van scoliose, een vergroeiing van de rug. Deze aandoening ontstaat vaak zonder klachten. Wanneer het te laat ontdekt wordt, is een risicovolle operatie vaak de enige mogelijkheid. Scolioscoop moet ervoor gaan zorgen dat ouders thuis vroegtijdig scoliose kunnen detecteren bij hun kind. ‘Ons doel is dat geen enkel kind hieraan nog geopereerd hoeft te worden,’ zegt healthcare designer Tessa Souhoka.

Lees meer
Plastic afval in de oceaan
LSH010 interview

FROM LAW STUDENTS TO PIONEERS IN SUSTAINABLE MEDICAL CARE

‘Our biodegradable medical gloves may become the global standard’

Michiel Kuijpers and Daan Lamens were once fellow law students. Now, with their company, Euronitrile they have developed a biodegradable, disposable medical glove. This should result in an enormous CO2 reduction, first in Rotterdam and then worldwide. The Citylab010 grant they received in November, has given them another boost.

Lees meer
Plastic afval in de oceaan
LSH010 interview

Van rechtenstudenten naar pioniers in duurzame medische zorg

‘Onze biodegradeerbare medische handschoen kan wereldstandaard worden’. Michiel Kuijpers en Daan Lamens studeerden ooit samen Rechten. Inmiddels ontwikkelen ze met hun bedrijf Euronitrile een biodegradeerbare medische wegwerphandschoen. Die moet – eerst in Rotterdam, maar daarna wereldwijd – voor enorme CO2-reductie gaan zorgen. De subsidie van Citylab010 die ze in november ontvingen, geeft hen weer een extra duwtje in de rug.

Lees meer