Task Force Health Care verbindt Nederlandse LSH-organisaties met de hele wereld

‘Wij kunnen overal ter wereld deuren openen’

Elke Nederlandse organisatie met internationale ambities in life sciences & health maakt een andere reis. De Nederlandse non-profitorganisatie Task Force Health Care (TFHC) ondersteunt bedrijven al 25 jaar bij die grensoverschrijdende expeditie. ‘Door ons sterke publiek-private netwerk kunnen we overal ter wereld deuren openen,’ zegt algemeen directeur Micha van Lin.

De mooiste prestatie in 25 jaar Task Force Health Care? Micha van Lin denkt even na. Dan zegt de algemeen directeur: ‘Dat is eigenlijk het feit dat we al zo lang bestaan. Veel organisaties en initiatieven halen dat niet. De Task Force Health Care is een stabiele factor in de snel veranderende wereld van gezondheidszorg en internationaal ondernemen. We zijn in 25 jaar uitgegroeid tot hét Nederlandse expertiseplatform op het gebied van internationalisering in de gezondheidszorg. Op het gebied van life sciences & health doet Nederland ertoe in de wereld. We zijn trots dat we daar een steentje aan bijdragen.’

Portretfoto van Micha van Lin bij het Depot in Rotterdam

Netwerk van partners

De Task Force Health Care – waarvan Len de Jong van het Rotterdamse Enraf-Nonius voorzitter is – bestaat  sinds de oprichting in 1996 uit partners uit het bedrijfsleven, kennisinstellingen, NGO’s, zorgaanbieders en de overheid. Deze partners bieden innovatieve en duurzame oplossingen voor mondiale (en lokale) uitdagingen op het gebied van gezondheidszorg en zijn over de hele wereld actief. De allereerste opgave was heel concreet: via publiek-private samenwerking ziekenhuizen bouwen in India. Het leverde internationale waardering op van de World Health Organization (WHO); voor TFHC een mooie bevestiging van hun werkwijze.

Internationale reis

De missie van de THFC? Wereldwijd de gezondheidszorg verbeteren. Dat doet de organisatie door de juiste mensen met elkaar te verbinden. Het afgelopen decennium bouwde THFC aan sterke netwerken op elk continent.  Elke Nederlandse organisatie met internationale ambities in life sciences & health kan aankloppen. Van Lin: ‘Elke internationale reis is anders. Wij helpen bij het vormgeven of versnellen van die reis. Via workshops en trainingen of door één-op-één advies. Ook organiseren we jaarlijks vijftig tot zestig evenementen, waaronder (digitale) handelsmissies naar interessante landen. Organisaties die zich als partner aansluiten, hebben een streepje voor. We vertegenwoordigen hun belangen en ze krijgen toegang tot onze kennis, expertise en netwerken.’

Vier stappen

Elk traject is maatwerk, maar elke internationale reis is grofweg te verdelen in vier stappen: Select, Prepare, Connect en Develop. Van Lin: ‘Eerst bepalen we samen welke markten interessant zijn en waarom. Daarbij zijn we kritisch; we vragen steeds verder door zodat we bij de “vraag achter de vraag” komen. Dat is belangrijk, want keuzes aan het begin hebben vaak grote impact op de rest van het traject. Zodra we dat duidelijk hebben, kijken we naar de aanpak; hoe betreed je straks de markt? Vervolgens boren we het netwerk van relevante Nederlandse en internationale stakeholders aan. Het uiteindelijke doel is natuurlijk om daadwerkelijk zaken te doen en het contract te ondertekenen. Hoe de stappen eruit zien en hoe snel ze genomen worden, verschilt echt per dienst of product. Duidelijk is wel dat je niet zomaar internationaal succesvol bent.’

Makkelijker binnenkomen

Van Lin noemt een voorbeeld: ‘Het Rotterdamse bedrijf LeQuest heeft jaren geleden tijdens een van onze handelsmissies haar eerste contacten in Amerika gelegd. De manier waarop wij publiek-private netwerken ontsluiten, heeft hen geholpen om de eerste opdrachten binnen te krijgen. Via ons is het voor veel bedrijven, en zeker startups, makkelijker binnenkomen. Dankzij onze expertise en ervaring kunnen wij inmiddels overal ter wereld deuren openen en weten we hoe je zaken moet aanpakken.’

World of Health Care

Anderzijds nodigt TFHC buitenlandse partijen uit om naar Nederland te komen. ‘Eens per jaar pakken we uit op de World of Health Care, een groot internationaal congresfestival waarop Nederland laat zien wat het in huis heeft op het gebied van life sciences & health,’ vertelt Van Lin. ‘Wij reizen de wereld over om te vertellen wat we hier doen en kunnen. Maar wat is leuker dan de wereld hierheen halen en dat te laten zien? Er komen beleidsmakers, ziekenhuisdirecteuren, zorgondernemers en andere stakeholders uit de hele wereld. Mensen van topniveau, beslissers.’

Foto World of Health Care event

Wijzer in tien minuten

Van Lin: ‘Het event is vooral bedoeld om inspiratie op te doen en ideeën uit te wisselen. In Nederland zijn we best ver met VR-brillen, maar is dat ook toepasbaar in bijvoorbeeld Indonesië of Brazilië? Voor Nederlandse bedrijven is het heel interessant om die mensen te ontmoeten. In een gesprekje van tien minuten kun je al een stuk wijzer worden over bepaalde wetgeving of cultuur in een land. Zo kom je er snel achter of je product ergens kan werken of dat je nog aanpassingen moet doen. Door te verbinden kunnen internationaliseringstrajecten versnellen en met name starters behoeden voor onnodige fouten of tijdverlies.’

‘Rotterdam is mooi uithangbord’

In 2020 vond World of Health Care digitaal plaats, net als dit jaar. De drie jaar daarvoor was Rotterdam het decor. De editie van september 2019 vond plaats in de Onderzeebootloods, waar onder meer minister Bruno Bruins en viroloog Marion Koopmans spraken. Volgens Van Lin is Rotterdam een logische locatie voor het congres. En niet alleen omdat de gemeente Rotterdam, Rotterdam Partners en Erasmus MC partners zijn. ‘Rotterdam is een mooi uithangbord voor wat we in Nederland kunnen. Hier vindt die publiek-private samenwerking op regionaal niveau plaats, op een prachtige manier. Bovendien staat het Erasmus MC internationaal heel goed aangeschreven en vinden landen de koppeling met de TU Delft interessant. Rotterdam staat ontzettend open voor samenwerking. Op nationaal niveau, maar zeker ook internationaal.’

‘Die internationale samenwerking is gewoon keihard nodig om de totale gezondheidszorg te verbeteren,’ besluit Van Lin. ‘Dat heeft de coronapandemie wel bewezen. Dat is een mondiaal probleem, dus dat moet je mondiaal aanpakken. Daar leveren wij als Task Force Health Care graag een bijdrage aan, zoals we de afgelopen 25 jaar ook al gedaan hebben.’

Portretfoto van Micha van Lin bij het Depot in Rotterdam

Heb je internationale ambities? Neem contact op met de Task Force Health Care via de website of connect met Micha van Lin op LinkedIn. Meer informatie over het evenement World of Health Care vind je hier.

Datum: 21 april 2021