TERUGBLIK HEALTH INNOVATION SCHOOL 2020 (III): CAROLIEN VERMAAS (HD GROEP)

‘Ik pas design thinking methodieken nu nog vaker toe’

LSH010, Bureau Zorginnovatie, De Rotterdamse Zorg en Alles is Gezondheid organiseerden in 2020 voor het eerst de Health Innovation School (HIS) Rotterdam in de LSH01-hub. Een Rotterdamse editie van de landelijke HIS, waar deelnemers leren innoveren en impact te maken met zorginnovaties. In aanloop naar tweede editie, die start in mei 2021, blikken we met drie alumni terug. In deel 3: Carolien Vermaas, directeur senioren- & zorghuisvesting van vastgoedontwikkelaar HD Groep.

Waarom wilde je graag deelnemen aan de Health Innovation School Rotterdam 2020?

‘Senioren- en zorghuisvesting is een van de focusgebieden van de HD Groep. Daarom willen wij graag weten welke innovaties er zijn op het gebied van gezondheid, zodat wij daar op kunnen inspelen. Ik bezocht al regelmatig de LSH010-ontbijten in de Science Tower, die ik altijd erg interessant vond. Ik was dan ook blij dat ik werd uitgenodigd om deel te nemen aan de Health Innovation School. Als vastgoedontwikkelaar lijken wij een beetje een vreemde eend in de bijt. Maar iedereen heeft uiteindelijk een dak boven zijn hoofd nodig. Dan is het wel zo fijn als je de wensen en behoeften van de zorgprofessionals kent.’

Wat vond je het meest waardevol aan de opleiding?

‘Ik vond vooral het toepassen van de design thinking methodieken interessant. Daarbij zet je telkens  een stap terug. Je checkt gedurende het proces met elkaar of je echt aan de behoefte van de eindgebruiker voldoet en of de oplossing ook echt dé oplossing is. De theorie werd in heldere sessies uitgelegd, tijdens de praktijkopdrachten konden we het direct toepassen. Wat me daarbij – als niet-zorgprofessional – opviel, is dat mensen in de zorg snel aannemen dat een bepaalde oplossing de juiste is. De zorg is mensenwerk pur sang, maar er wordt lang niet altijd goed met mensen gesproken over hun behoeften. Het lijkt me voor de sector goed dat design thinking vaker wordt toegepast.’

Hoe is jouw werk veranderd sinds de opleiding? Welke elementen pas je toe?

‘Als bouwkundige ben ik wel gewend om te werken met methodieken als design thinking. Toch pas ik het sinds de Health Innovation School nog explicieter toe. Als vastgoedontwikkelaars denken vaak wel te weten wat goed is voor de mensen voor wie we bouwen. Maar we zouden dat vaker kunnen checken. Aan de voorkant van en tijdens een project. En zowel met elkaar als met de eindgebruikers.’

Beeldmateriaal Health Innovation School Rotterdam

Hoe staat het met de innovatie waaraan je tijdens HIS aan hebt gewerkt?

‘De uitdaging van ons groepje was om de overgang naar een verpleeghuis soepeler te laten verlopen. Voor de ouderen zelf, maar ook voor hun naasten én het verpleeghuis. Het is nogal een life changing event, dat een enorme impact heeft. Als oplossing bedachten we de Warm Welkom-doos: een fysieke doos die de oudere in de weken voor de overgang naar het verpleeghuis krijgt toegestuurd. In de doos zit informatie over het verpleeghuis, de afdeling waar de oudere naartoe gaat, de regels en gebruiken enzovoort. De oudere kan er ook zelf informatie in stoppen, zodat men in het verpleeghuis weet wat wie diegene is en wat hij of zij belangrijk vindt. Ook belangrijke persoonlijke spullen kunnen worden toegevoegd. Daarmee bleken we in een belangrijke behoefte te voorzien. Laurens gaat nu met dit concept aan de slag en gaat dit mogelijk inzetten bij een aantal verpleeghuizen. Supermooi!’

Wie roep je op om zich in te schrijven voor de volgende editie?

‘Vastgoedbedrijven die, net als wij, gespecialiseerd zijn in zorghuisvesting. Er valt nog veel te winnen in de communicatie tussen zorg en vastgoed. De taal die wordt gesproken, is vaak anders. Letterlijk, maar ook figuurlijk. Vastgoed denkt soms vijftig jaar vooruit, de zorg is vaak met dagelijkse zaken bezig. Daarnaast hebben we met elkaar de opgave om Rotterdammers langer thuis te laten wonen. Ook daarin kunnen we elkaar versterken.’

De Health Innovation School Rotterdam 2021 is een traject van zes maanden en is opgebouwd uit vijf lesmodules waarin theorie en praktijk gecombineerd worden. Meer weten over de tweede editie van de Health Innovation School Rotterdam? Kijk voor meer informatie op de website. Je kunt uiterlijk tot 5 mei aanmelden via de aanmeldpagina. De Health Innovation School loopt dit jaar van juni t/m november en gaat ook met coronamaatregelen gewoon door.

Dit was deel III van deze driedelige serie. Eerder verschenen interviews met Merlijn Snijders (beleidsadviseur publieke gezondheid bij de gemeente Rotterdam) en Marlous Roodnat (programmamedewerker pleegzorg en gezinsvormen bij Enver). 

Datum: 20 april 2021