Maar liefst 62 procent van de Rotterdamse 65-plussers kampt met eenzaamheid.  Dat merken de ouderenmaatschappelijk werkers van Samen Ondernemend Leren (SOL) dagelijks. Zo kwamen SOL ouderenmaatschappelijk werker Janneke Ariaans en hoogleraar Anja Machielse op het idee een boekje te schrijven met daarin acht type ouderen, dat handvatten biedt om verschillende vormen van eenzaamheid te onderscheiden en op basis daarvan interventies te kiezen.

Bron: Beteroud
Datum: 25 februari 2020