Na het succesvol op afstand controleren van patiënten die met het coronavirus in het Maasstad Ziekenhuis hebben gelegen, breidt het ziekenhuis thuismonitoring in de zorg voor patiënten verder uit. Patiënten die voor een (acute) hoge bloeddruk worden behandeld in het Maasstad Ziekenhuis, kunnen steeds vaker thuis zelf hun bloeddruk meten en via een app ter controle doorgeven aan het ziekenhuis. Dit scheelt bezoeken aan het ziekenhuis en zorgt ervoor dat de patiënten ook bewust met hun bloeddruk bezig zijn.

Een te hoge bloeddruk, ook wel hypertensie genoemd, is niet goed voor hart- en bloedvaten. Daarom is het belangrijk om de bloeddruk goed te controleren. Dit kan in het ziekenhuis, maar uit onderzoek is gebleken dat het nog beter is om de bloeddruk onder normale leefomstandigheden te meten. “De bloeddruk is in de thuissituatie het meest representatief. Daarom zet het Maasstad Ziekenhuis nu de Luscii app in die de metingen die thuis worden gedaan, doorgeeft aan de afdeling Interne Geneeskunde”, zegt Stephanie de Koning, verpleegkundig specialist in het Maasstad Ziekenhuis. “Hierdoor hoeven onze patiënten minder vaak naar het ziekenhuis te komen én kunnen wij eerder ingrijpen als dat nodig is.”

Acute hypertensie

De thuismonitoringapp wordt niet alleen gebruikt bij patiënten met een chronische hypertensie, maar ook bij patiënten die op onze Spoedeisende Hulp binnenkomen met acute hypertensie oftewel een acute hoge bloeddruk. “Zodra het medisch verantwoord is, kunnen mensen met de app naar huis. Zij krijgen instructies hoe vaak en op welke manier zij hun bloeddruk moeten meten”, aldus Iris Verberk, internist in het Maasstad Ziekenhuis. “Voordeel van de app is dat we alleen ingrijpen als het nodig is, waardoor er minder onnodige contactmomenten zijn. Daarnaast kan het zelf monitoren en het op afstand controleren van de bloeddruk veel stress wegnemen bij de patiënt, die anders vaak een paar weken moet wachten op de volgende controleafspraak.”

Veilig doorgeven aan het ziekenhuis

De patiënt meet dus thuis, op van te voren afgesproken momenten, de bloeddruk op. Daarna geeft de patiënt via de thuismonitoring app op de smartphone de gemeten waarden door. Ook andere gegevens, zoals gewicht en lichamelijke activiteit, kunnen worden doorgegeven. Als na een meting blijkt dat de bloeddruk te vaak te hoog is, dan geeft het systeem een melding door. De verpleegkundig specialist neemt dan contact op met de patiënt om eventuele aanpassingen in het behandelplan te bespreken.

“Ik vind het ideaal!”

Ada Schouten – Visser uit Rotterdam is patiënt in het Maasstad Ziekenhuis. Toen zij hoorde dat ze haar bloeddruk via de app aan het ziekenhuis kon doorgeven, was ze niet meteen enthousiast. “Ik zag er tegen op, want ik ben niet zo’n ster op de app. Maar mijn dochter heeft me geholpen en het valt me 100 procent mee.” Ze geeft haar bloeddruk nu twee keer per week door en vult soms bij opmerkingen in hoe ze zich voelt. “Dat is heel makkelijk en je merkt dat ze er in het ziekenhuis naar kijken. Van de week kreeg ik na het doorsturen een bericht dat mijn hartslag te laag was en werd mijn medicatie aangepast. Ik vind het ideaal!”

Extra leefstijltips

In de bloeddruk app staat ook informatie over wat patiënten zelf kunnen doen om hun bloeddruk te verlagen, zoals gezond eten, bewegen en beperking van zoutinname. “Het is ook mogelijk om het gewicht en stappen bij te houden. Er kunnen herinneringen aan medicatie worden ingesteld en er zijn educatieve modules beschikbaar met informatie over hoge bloeddruk en een gezonde leefstijl”, legt Stephanie de Koning uit. “Hierdoor zetten we patiënten meer in hun eigen kracht en stimuleren we hun eigen bijdrage aan de behandeling. Binnenkort hopen we de resultaten van deze nieuwe benadering aan te kunnen tonen middels wetenschappelijk onderzoek.”

De juiste zorg op de juiste plek
Het Maasstad Ziekenhuis wil dat patiënten de juiste zorg op de juiste plek kunnen krijgen. Het op afstand controleren van patiënten is hier onderdeel van, omdat sommige zorg ook thuis kan plaatsvinden. Dat is prettiger voor de patiënt en maakt ruimte vrij in het ziekenhuis voor mensen die wel alleen daar geholpen moeten worden.

Bron: Maasstad Ziekenhuis
Datum: 13 juli 2021