BNR BETER PODCAST: ZIEKENHUIZEN: VAN GROTE VERVUILER TOT GROEN EN DUURZAAM - MET MEDICAL DELTA

Ziekenhuizen zijn grote vervuilers: Ze produceren veel afval en zorgen voor flink wat uitstoot. Met de inzet van nieuwe technologieën en materialen en de toenemende vraag naar zorg, neemt die vervuiling alleen nog maar toe.

De vervuiling moet in 2030 met 49 procent zijn teruggebracht ten opzichte van 1990 en in 2050 maar liefst met 95 procent. Maar ten opzichte van dat eerste ijkpunt in 1990 is er nog maar weinig verbeterd.

Om ziekenhuizen groener en duurzamer te maken, is Medical Delta (een samenwerking tussen ziekenhuizen, universiteiten en bedrijven) samen met het Centre for Sustainability een initiatief gestart voor masterstudenten. Zij gaan de komende tijd onderzoek doen naar verduurzaming vanuit verschillende invalshoeken.

Gasten

Frank Willem Jansen is voorzitter van kennis- en innovatienetwerk Medical Delta, tevens voorzitter van het landelijk netwerk Groene OK en gynaecoloog.

Arts-onderzoeker Kim van Nieuwenhuizen, zij doet promotie-onderzoek naar duurzaamheid in de operatiekamer.

Ze zijn beiden zijn aan het Leids Universitair Medisch Centrum.

Van Nieuwenhuizen werkt aan de Leidraad Duurzaamheid in Richtlijnen, die naast bestaande medische richtlijnen kan worden gelegd zodat per behandeling gekeken kan worden of en hoe deze duurzamer kan.

Ook zouden er, bij de keuze van welke ingreep een patiënt moet kijken, niet alleen medische afwegingen moeten meetellen, maar (zolang dat niet ten koste gaat van de kwaliteit van de zorg) moet ook duurzaamheid een afweging zijn.

Speel aflevering af

Bron: BNR Beter
Datum: 8 februari 2022