Buurtwerk.nl gebruikt Covid-19 SET voor Beeldzorg

De COVID-19 crisis treft kwetsbare ouderen dubbel. Veel ouderen vereenzamen door de huidige maatregelen. In een relatief ‘vergrijsd’ gebied als Prins Alexander waar ruim 19.000 65-plussers wonen, van wie zo’n 6.000 bewoners ouder dan 80 jaar zijn, is juist nu extra inzet nodig.

In de huidige situatie van gedwongen isolement richt Buurtwerk haar werkzaamheden anders in met specifieke aandacht voor (kwetsbare) ouderen. Buurtwerk ziet in het gebruik van de Memory Lane een unieke mogelijkheid, namelijk: hen in deze moeilijke tijd extra ondersteunen en tegelijkertijd als organisatie de eHealth verder te omarmen in onze dienstverlening. Zij willen het digitale Zorgscherm Memory Lane inzetten.

Onder leiding van de Thuisleefgids vond de kick off plaats, netjes 1,5 meter van elkaar. In de komende periode worden enkele tientallen burgers in Prins Alexander geïnformeerd en gevraagd van start te gaan met beeldzorg. Lees meer op: https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/projecten/beeldzorg-buurtwerknl

Bron: Buurtwerk
Datum: 26 mei 2020