Click here for English version.

Bevordering van gezondheid, zorg en welzijn door architectuuronderzoek is de titel van ARCH21 – de 5e conferentie voor onderzoek van zorgarchitectuur – die georganiseerd wordt in het Onderwijscentrum van het Erasmus MC.

Op 23 en 24 augustus 2021 komen sprekers en deelnemers uit wetenschap, zorginstellingen, overheid en het bedrijfsleven bijeen die geïnteresseerd zijn in onderzoek en ontwikkelingen in zorggebouwen. Op 25 augustus sluit de conferentie met twee excursies langs vernieuwende zorgarchitectuur in Nederland af. Dit alles tegen het decor van het nieuwe Erasmus MC waar evaluatieonderzoek wordt gedaan naar de in 2018 in gebruik genomen ziekenhuisomgeving, en waar op 23 augustus ook rondleidingen worden verzorgd.

Voor het congres zijn 3 inhoudelijke thema’s gedefinieerd:

  1. Gezondheidsbevordering in de maatschappij – hoe kunnen we ongezonde omgevingen omvormen om een bijdrage te leveren aan de gedragsverandering die nodig is;
  2. Het kernziekenhuis als centraal knooppunt van digitale zorg – welke grote veranderingen verwachten we te gaan zien in het Evidence Based Design van ziekenhuizen, bijv. in de context van de recente COVID-19 crisis; en
  3. Inclusieve zorg en woon omgevingen – hoe kunnen zorg en wonen bij elkaar gebracht worden voor kwetsbare mensen of mensen met een zorgbehoefte.

Deze conferentie wil enerzijds de inzichten vanuit de wetenschap naar de praktijk brengen (architecten, opdrachtgevers, adviseurs, andere ontwerpers en leveranciers). En anderzijds wetenschappers en studenten verbinden aan ondernemers en beleidsmakers om te komen tot een interdisciplinaire aanpak van maatschappelijk relevante (en vaak) kostbare vraagstukken.

In aansluiting op het thema van de conferentie wordt een workshop gehouden over onderzoeksmethodologie en op 25 augustus bestaat de gelegenheid enkele recent gerealiseerde en innovatieve projecten in Nederland te bezoeken.

De congres organisatie nodigt u uit in een abstract uw bijdrage aan het programma uiteen te zetten en dit voor 15 oktober in te sturen. Op de website www.arch21erasmusmc.tudelft.nl vindt u meer informatie over de thema’s, de conferentie en de aanmeldprocedure voor abstracts.