Zie jij nog door de bomen het bos met alle regelingen die in het leven zijn geroepen voor LSH in tijden van Coronacrisis?
Enkele regelingen zijn nog maar enkele dagen open, maar anderen lopen nog langer, zie hieronder:

Subsidie en financieringswijzer – RVO

Zoekt u financiële ondersteuning voor uw plannen? De subsidie- en financieringswijzer van de RVO helpt u de juiste regeling te vinden: https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer?filter3=32069

Tegemoetkoming schade COVID-19

Hoort uw onderneming bij die sectoren die het meest zijn geraakt door de kabinetsmaatregelen rond het coronavirus (COVID-19)? Lijdt u schade door de noodgedwongen sluiting, de inperking van bijeenkomsten en/of het negatieve reisadvies buitenland? Dan kunt u via de Beleidsregel tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19 (TOGS) een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000 ontvangen.

Lees meer

Borgstellingskrediet

Als antwoord op liquiditeitsproblemen veroorzaakt door de coronacrisis is de BMKB verruimd met een corona luik (BMKB-C). De BMKB is bedoeld voor mkb’ers met hooguit 250 personeelsleden.

Met deze verruimingsmaatregel wordt de omvang van het borgstellingskrediet in de BMKB verhoogd van 50% naar 75%. Bovendien is de regeling ook toepasbaar op overbruggingskredieten en rekening courant kredieten met een looptijd tot 2 jaar. Voor de provisie die de overheid bij de bank in rekening brengt, geldt bij een looptijd tot en met 8 kwartalen het bestaande tarief van 3,9% over het bedrag van de BMKB-C.

Lees meer

Garantie Ondernemingsfinanciering 

De regeling Garantie Ondernemingsfinanciering is een antwoord van de overheid op de moeilijkheden die de ondernemingen nu ondervinden bij het aantrekken van bankleningen. De bank krijgt een 50% staatsgarantie en loopt zo minder risico. Hierdoor hebben ondernemingen meer kans van slagen bij het aantrekken van nieuwe bankleningen.

Lees meer

Health Holland

Topsector Life Sciences & Health (Health Holland) intends to invest in the field of COVID-19. If you have a high end public-private research proposal in the field of COVID-19, we are inviting you to send us an e-mail including:

  1. a short description of the project
  2. a list of (potential) consortium partners
  3. a rough estimate of the budget
  4. the expected start- and end date

Lees meer

ZONMW

De pandemie van het coronavirus (COVID-19) en de hierom genomen maatregelen hebben een grote impact op de zorg en onze samenleving. Om de negatieve gevolgen daarvan te beperken, zijn op korte termijn creatieve oplossingen nodig voor tekorten aan materiaal en andere praktische problemen in en buiten ziekenhuizen.

Lees meer

Zuid-Holland

Zuid-Holland stelt €4,5 miljoen beschikbaar voor de MIT-subsidie, haalbaarheidsprojecten. Een haalbaarheidssubsidie kan worden aangevraagd om de technische en economische haalbaarheid van een innovatieproject in kaart te brengen.

Lees meer

MIT-subsidie

Bedrijven kunnen een MIT (MKB-innovatie-topsectoren)-subsidie aanvragen om de technische en economische haalbaarheid van een innovatieproject in kaart te brengen. Projectaanvragen dienen te passen binnen de mkb-innovatieagenda’s van de openstaande topsectoren in de provincie Zuid-Holland. De aanvragen kunnen worden ingediend t/m 10 september 2020 waarbij geldt: wie het eerst komt, wie het eerst maalt.

https://www.innovationquarter.nl/e100-miljoen-voor-overbruggingsfinanciering-voor-startups-via-regionale-ontwikkelingsmaatschappijen/.

Kijk voor andere regelingen ook op: