Afgelopen week werd bekend dat de subsidie van het ministerie van van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) voor het ontwikkelen van een integraal, digitaal geboortedossier definitief is toegekend. Regio Rijnmond gaat hiermee als een van de koplopers van start.

Voor het verlenen van de juiste zorg rond geboorten is belangrijk dat de gynaecoloog en de kraamzorg de gegevens van de verloskundige kunnen raadplegen. Regelmatig gaat dit via een papieren of telefonische overdracht, maar dat moet veiliger en efficiënter. Om dit te realiseren gaat de regio Rijnmond deze gegevensuitwisseling digitaliseren met de aanzienlijke VIPP Babyconnect-subsidie van het Ministerie VWS. Het verkrijgen van deze subsidie werd mede mogelijk gemaakt door een kleine subsidie van het programma Life Sciences & Health 010 (gemeente Rotterdam) aan Zorgimpuls, als penvoerder van het District Verloskundig Platform Rijnmond (DVP Rijnmond).

Integraal geboortezorgdossier wordt werkelijkheid

Regio Rijnmond is een van de koplopers in de ontwikkeling van digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg. In de regio hebben 6 VSV’s met bijna 50 organisaties; waaronder 6 ziekenhuizen, 33 verloskundigenpraktijken, 7 kraamzorgorganisaties, het CJG Rijnmond, de Star-SHL en Gemeente Rotterdam de subsidieaanvraag ondertekend.

Rijnmond is de tweede regio, na Noord-Holland Noord, die de subsidieaanvraag gehonoreerd heeft gekregen. Tot en met december 2022 gaat DVP Rijnmond hard aan de slag om het integraal geboortezorgdossier Rijnmond tot een succes te maken.

Enthousiasme in de regio

Drie jaar geleden zochten verschillende partijen elkaar op om samen de mogelijkheden voor goede gegevensuitwisseling in de geboortezorg te onderzoeken. De geboortezorgorganisaties en professionals aangesloten bij het District Verloskundig Platform Rijnmond pakten het thema regionaal op, samen met de Moederraad. Ze besloten toe te werken naar een ‘integraal geboortezorgdossier’, waarbij een zwangere zelf haar eigen gegevens kan beheren en de zorgverlener(s) altijd toegang heeft tot de gegevens van de vrouw (met haar toestemming). De VIPP Babyconnect-subsidie maakt het mogelijk dit te realiseren.

Landelijk programma regionaal uitgevoerd

Het landelijk actieprogramma VIPP Babyconnect streeft naar goede gegevensuitwisseling met de patiënt en tussen-zorgverleners. Met de kaders en richtlijnen van VIPP Babyconnect kunnen regio’s zelf invulling geven aan het organiseren van een integraal geboortezorgdossier. Zo kunnen verloskundigen en gynaecologen straks gegevens delen en wordt de overdracht naar de kraamzorg en jeugdgezondheidszorg georganiseerd.

Uiteindelijk kan de zwangere haar eigen beschikbare informatie bekijken in een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). Inzage vergroot ook de mogelijkheid regie te voeren, een belangrijke voorwaarde als het gaat om ‘samen beslissen’ op basis van voldoende informatie. Van belang is wel dat (het delen van) deze gegevens met voldoende waarborg worden omkleed om de privacy te garanderen.

Het programma voor het digitale geboortedossier wordt in de regio onder regie van het District Verloskundig Platform Rijnmond uitgevoerd in samenwerking met ROS ZorgImpuls en RSO Stichting RijnmondNet. Meer informatie: info@dvprijnmond.nl.

Life Sciences & Health (LS&H010) is een initiatief van de gemeente Rotterdam, dat zich richt op het samenbrengen van partijen, ondersteunen van startende en groeiende bedrijven, delen van kennis en samenwerken aan grote opgaven en innovaties in de LS&H-sector. https://www.lifesciencesandhealth010.nl/over-lsh/

Bronnen: persbericht DVP, LS&H010, Ondernemen010

Datum: 15 september 2020