Binnen het REACT-EU deel van Kansen voor West wordt op 15 februari 2021 een call opengesteld voor projecten die een grote bijdrage leveren aan versnelling van de transitie naar een duurzame en digitale economie van Zuid-Holland door inzet op toepassing en verspreiding van nieuwe producten, processen en diensten door MKB bedrijven. Het gaat dan om de doorontwikkeling van innovaties (demo of bredere test dan wel ontwerpen productieproces of faciliteit) of slimme uitrol en toepassing van innovaties. Daaronder vallen ook de toepassingen van sleuteltechnologieën in verschillende sectoren. De middelen moeten in overwegende mate ten goede komen aan het MKB.

Maximale bijdrage uit het Kansen voor West programma is € 1.500.000 per aanvraag en maximaal 50% van de subsidiabele kosten. Uw project moet passen binnen de kaders van de programmafiches van Kansen voor West en binnen het vigerend regionaal beleid.

Bent u geïnteresseerd, dan kunt u contact opnemen met uw steunpunt.

Bron: Kansen voor West

Datum: 24 december 2020