Stramme regels op het gebied van financiering en samenwerking dreigen verdere netwerkvorming in de zorg te doen stagneren. Dat betoogt bestuursvoorzitter Ernst Kuipers van Erasmus MC. Bijkomende obstakels zijn volgens Kuipers een gemankeerde digitale informatie-uitwisseling en een gebrek aan bestuurlijke daadkracht.

“We hebben een prachtig zorgsysteem, maar we moeten ons realiseren dat die netwerken flexibiliteit vereisen”, zegt Kuipers, die zich als voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) sterk maakt voor verdere netwerkvorming in de zorg. Als we iedere partij maar op zichzelf blijven afrekenen en je nauwelijks iets samen mag doen, dan wordt het een hele langzame ontwikkeling. Ondanks alle goede bedoelingen gaat een deel van de netwerkinitiatieven veel langzamer dan in het buitenland. Wat dat betreft verliezen we momentum.”

Lees meer op de website van Skipr: Lees meer