EUR en Erasmus MC gaan intensiever samenwerken met TU Delft

De Erasmus Universiteit, het Erasmus MC en de TU Delft gaan intensief samenwerken op het gebied van gezondheid, kunstmatige intelligentie en grootstedelijke vraagstukken. Ze investeren gezamenlijk een half miljard in de komende tien jaar. De samenwerking moet onder meer leiden tot nieuwe ontdekkingen en slimme oplossingen voor de gezondheidszorg. Daarvoor willen de drie instellingen onder andere een nieuwe HealthTech Campus bouwen in Rotterdam, naast het Erasmus MC.

Bron: Innovation Quarter
Datum: 17 januari 2020