13 t/m 18 oktober 2019
Steden: Delhi, Mumbai, Bangalore en Kochi

Wilt u zakendoen in India? Ga dan van 13 t/m 18 oktober 2019 mee met deze handelsmissie met een focus op innovatie, in aanwezigheid van ministers Sigrid Kaag en Bruno Bruins, staatssecretaris Mona Keijzer, directeur-generaal Roald Laperre, ministerie IenW en directeur-generaal Marjolijn Sonnema, ministerie LNV. Ineke Dezentjé Hamming-Bluemink is de zakelijk missieleider. Zij is bestuurslid van VNO-NCW en voorzitter van FME-CWM.

Deze missie loopt parallel aan het staatsbezoek van Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander en Hare Majesteit Koningin Máxima aan India. De Koning en de Koningin nemen deel aan diverse programmaonderdelen van deze missie.

De missie wordt georganiseerd rondom de Nederland-India Technology Summit in New Delhi (15-16 oktober). Deze ‘Tech Summit’ is een initiatief van de Indiase overheid, waar jaarlijks meer dan 1.000 Indiase bedrijven, organisaties en vertegenwoordigers vanuit de overheid op het hoogste niveau aanwezig zijn. Het thema van de Nederland-India Technology Summit is de nexus landbouw-water-gezondheidszorg: de terreinen waarop India kampt met grote uitdagingen.

Focus op sectoren

Deelname aan deze missie staat uitsluitend open voor innovatieve bedrijven, start- en scale-ups en kennisinstellingen uit onderstaande sectoren.

Vrouwelijke ondernemers, kennisinstellingen en start-ups worden met nadruk uitgenodigd.

  • Tuinbouw en Uitgangsmaterialen en bedrijven uit de sector Landbouw die actief zijn in deze genoemde nexus-problematiek (Delhi en Bangalore)
  • Health (Delhi en Bangalore)
  • Water, deltatechnologie en Solid Waste (Delhi, Mumbai, Kochi)
  • Maritiem (Mumbai en Kochi)
  • Key Enabling Technologies, Hightech Systems & IT; deze organisaties worden uitgenodigd om deel te nemen aan bovenstaande sectorale programma’s of zich uitsluitend in te schrijven voor deelname aan de Tech Summit (New Delhi)

Voor meer informatie over deze handelsmissie verwijzen wij u naar de website: www.rvo.nl/missieindia.

Aanmelden:

Aanmelden kan tot en met vrijdag 2 augustus. Deelname is beperkt en vindt plaats op volgorde van binnenkomst. Per organisatie kunnen maximaal twee personen deelnemen.
Iedere deelnemer meldt zich apart aan.

Kosten:

De kosten van deelname bedragen € 950 per organisatie. Deelname aan alleen de Tech Summit kost € 475 per organisatie. Reis- en verblijfskosten zijn voor eigen rekening.

Contact:

Voor meer informatie over deze missie: Jos Hermsen (sectoren water en maritiem), tel. 088 – 042 1078 of jos.hermsen@rvo.nl of Karin Schipper (sectoren health en tuinbouw) tel. 088 – 042 1146 of karin.schipper@rvo.nl.

Alle nieuwsberichten
nieuws

Nieuwe techniek die thuis hartslag meet na ritmestoornis

Wetenschappers van het Maastricht UMC+ krijgen een subsidie van 800.000 euro om een nieuw systeem te ontwikkelen waarmee patiënten zelf hun hartslag kunnen monitoren.

Lees meer
nieuws

Big data moet diagnostiek Alzheimer verbeteren

Onderzoeksinstituut BReIN creëert een digitale infrastructuur met een enorme rekenkracht voor het bewerken van big data in de gezondheidszorg. Daarmee zoekt het nu naar een betere diagnostiek van Alzheimer.

Lees meer
nieuws

Er komen meer werknemers in de zorg dan er weggaan

De instroom van werknemers in de sector zorg en welzijn is sinds het laatste kwartaal van 2016 groter dan de uitstroom. Het saldo is vanaf begin 2017 vrijwel elk kwartaal groter.

Lees meer