13 t/m 18 oktober 2019
Steden: Delhi, Mumbai, Bangalore en Kochi

Wilt u zakendoen in India? Ga dan van 13 t/m 18 oktober 2019 mee met deze handelsmissie met een focus op innovatie, in aanwezigheid van ministers Sigrid Kaag en Bruno Bruins, staatssecretaris Mona Keijzer, directeur-generaal Roald Laperre, ministerie IenW en directeur-generaal Marjolijn Sonnema, ministerie LNV. Ineke Dezentjé Hamming-Bluemink is de zakelijk missieleider. Zij is bestuurslid van VNO-NCW en voorzitter van FME-CWM.

Deze missie loopt parallel aan het staatsbezoek van Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander en Hare Majesteit Koningin Máxima aan India. De Koning en de Koningin nemen deel aan diverse programmaonderdelen van deze missie.

De missie wordt georganiseerd rondom de Nederland-India Technology Summit in New Delhi (15-16 oktober). Deze ‘Tech Summit’ is een initiatief van de Indiase overheid, waar jaarlijks meer dan 1.000 Indiase bedrijven, organisaties en vertegenwoordigers vanuit de overheid op het hoogste niveau aanwezig zijn. Het thema van de Nederland-India Technology Summit is de nexus landbouw-water-gezondheidszorg: de terreinen waarop India kampt met grote uitdagingen.

Focus op sectoren

Deelname aan deze missie staat uitsluitend open voor innovatieve bedrijven, start- en scale-ups en kennisinstellingen uit onderstaande sectoren.

Vrouwelijke ondernemers, kennisinstellingen en start-ups worden met nadruk uitgenodigd.

  • Tuinbouw en Uitgangsmaterialen en bedrijven uit de sector Landbouw die actief zijn in deze genoemde nexus-problematiek (Delhi en Bangalore)
  • Health (Delhi en Bangalore)
  • Water, deltatechnologie en Solid Waste (Delhi, Mumbai, Kochi)
  • Maritiem (Mumbai en Kochi)
  • Key Enabling Technologies, Hightech Systems & IT; deze organisaties worden uitgenodigd om deel te nemen aan bovenstaande sectorale programma’s of zich uitsluitend in te schrijven voor deelname aan de Tech Summit (New Delhi)

Voor meer informatie over deze handelsmissie verwijzen wij u naar de website: www.rvo.nl/missieindia.

Aanmelden:

Aanmelden kan tot en met vrijdag 2 augustus. Deelname is beperkt en vindt plaats op volgorde van binnenkomst. Per organisatie kunnen maximaal twee personen deelnemen.
Iedere deelnemer meldt zich apart aan.

Kosten:

De kosten van deelname bedragen € 950 per organisatie. Deelname aan alleen de Tech Summit kost € 475 per organisatie. Reis- en verblijfskosten zijn voor eigen rekening.

Contact:

Voor meer informatie over deze missie: Jos Hermsen (sectoren water en maritiem), tel. 088 – 042 1078 of jos.hermsen@rvo.nl of Karin Schipper (sectoren health en tuinbouw) tel. 088 – 042 1146 of karin.schipper@rvo.nl.

Alle nieuwsberichten
nieuws

Imcomet is working on innovative cancer treatments in a ‘playground’

Imcomet is making rapid progress with creating a revolutionary method of fighting (skin) cancer from the Erasmus Incubator in the Rotterdam Science Tower. The start-up is receiving very welcome support from both the government and the business community. ‘It’s quite unbelievable what you can achieve via network sessions.

Lees meer
nieuws

Imcomet werkt in ‘speeltuin’ aan innovatieve kankerbehandeling

Vanuit de Erasmus Incubator in de Rotterdam Science Tower werkt Imcomet in rap tempo aan een revolutionaire manier om (huid)kanker te bestrijden. De start-up voelt zich van alle kanten gesteund door zowel overheid als bedrijfsleven. ‘Ongelofelijk wat je via netwerksessies kunt bereiken.’

Lees meer
nieuws

Bart van de Leemput nieuwe voorzitter raad van toezicht Maasstad Ziekenhuis

De raad van toezicht van het Maasstad Ziekenhuis heeft met ingang van 3 augustus een nieuwe voorzitter. De heer dr. L.E.C. van de Leemput heeft het voorzitterschap overgenomen van mevrouw prof. dr. J.P. Bahlmann, die op 2 juli afscheid nam van het Maasstad Ziekenhuis.

Lees meer