Het invullen van vragenlijsten leidt tot betere zorgervaringen

Rijndam vraagt patiënten vaker voorafgaand, of tijdens het behandeltraject om vragenlijsten in te vullen. Bijvoorbeeld over hun algemene gezondheid of specifieke klachten. Ook worden er metingen afgenomen. Met de uitkomsten kan de revalidatiearts de behandeling afstemmen op de persoonlijke wensen van de patiënt. Daarnaast wil Rijndam met de uitkomstinformatie haar zorgverlening verder verbeteren. Dit noemen we uitkomstgerichte zorg.

Behandeling geloofwaardiger

Rijndam onderzocht in samenwerking met onder andere het Erasmus MC hoe patiënten en behandelaren kijken naar de toepassing van uitkomstgerichte zorg. Dat blijkt opvallend positief te zijn. Patiënten bij wie vragenlijsten en/of metingen zijn verricht , waarderen de zorg beter. Ze geven een hogere score aan de deskundigheid van de zorgverlener, hebben het gevoel dat ze meer samen hebben kunnen beslissen over de behandeling, vinden dat de voor- en nadelen van de behandeling beter zijn uitgelegd en vinden hun behandeling geloofwaardiger.

Lees meer

Bron: Rijndam Revalidatie

Datum: 3 januari 2023