Op 9 en 10 april nam Leendert Meijers, projectmanager bij het cluster Life Sciences & Health van de gemeente Rotterdam, deel aan de MedTech Strategist-conferentie in Dublin.

De MedTech sector is een internationale markt waarin grote corporates een dominante positie hebben, maar niet kunnen groeien zonder overnames van start-ups. De wereldwijde MedTechmarkt laat de komende jaren een stabiele groei van 5% zien, vooral door innovatie. Er is een groot vertrouwen onder investeerders in kleine innovatieve bedrijven waardoor MedTech een sterkere groei laat zien dan andere verwante sectoren (bron: EY1). Als sector bewegen we richting Life Sciences 4.0: we begonnen met Life Sciences 1.0 – massaproducten, daarna bewogen we naar Life Sciences 2.0 – brede portfolio’s aan producten en verder naar Life Sciences 3.0 – Focus on Health Outcomes (gezondheidswinst). In Life Science 4.0 ligt de focus op Data gedreven platforms waarbij data uit mobiele toepassingen van de patiënt geïntegreerd worden met data van de zorgverlener23. Bij het realiseren van betere uitkomsten voor alle stakeholders in het ecosysteem is samenwerking met partners cruciaal. Het is belangrijk om de innovatie rondom de patiënt/consument en de zorgverlener te bouwen.

Innovatiecurve

Het begin van de innovatiecurve bij producten van start-ups volgt bij succes het model van een hockeystick (figuur). Grotere corporate organisaties laten intern een veel vlakkere innovatiecurve zien. Kleine organisaties hakken vaak sneller knopen door en boeken daardoor sneller vooruitgang. Strategisch opererende corporates kopen start-ups en daarmee innovaties. Een onbedoeld neveneffect is dat daarna de innovatiecurve vlakker wordt. Snelheid verhoogt de kans om als eerste op de markt te komen en dat biedt concurrentievoordeel. Start-ups blijven proberen om de snelheid bij innoveren hoog te houden.

bijlage highlights MedTech Strategist

Bij overnames (veelal vanuit corporates) zijn overgenomen partijen goed gewaardeerd. (CVS kocht bijvoorbeeld Aetna, Roche kocht Flatiron Health (bron: EY)). Je kan dit op twee manieren waarderen. Je kan enerzijds beweren dat er te veel wordt betaald voor start-ups. Ruimer bekeken, komen er meer middelen in het MedTech-ecosysteem. Deze middelen komen beschikbaar voor nieuwe start-ups en nieuwe MedTech-oplossingen.

Het terugbrengen van de “time to market” van medische apparatuur van gemiddeld 10 jaar naar minder dan 7 jaar komt in de US markt binnen bereik. Dat betekent dat er sneller inkomsten worden gegenereerd. Dit wordt mogelijk door een betere strategie richting regelgeving en autoriteiten (FDA, CE), corporate partnerships, openheid in netwerken en een beter subsidie- en investeringsklimaat.

Focus op gezondheid en leefstijl

De traditie binnen MedTech om te werken vanuit een focus op het apparaat zelf, is aan het verdwijnen. Steeds vaker worden nieuwe apparaten gepositioneerd binnen het kader van positieve gezondheid en leefstijl, niet alleen als middel bij ziekte. Ook voordat men patiënt wordt, zijn er steeds meer mogelijkheden om de eigen gezondheid positief te beïnvloeden. Met bepaalde smartwatches kun je bijvoorbeeld tegenwoordig hartfuncties monitoren of het glucosegehalte in het bloed checken.

De focus ligt steeds meer op gezondheidswinst, lagere kosten, consequenties voor werkomstandigheden en verbeterde toegang tot zorg. Binnen de keten zijn nieuwe oplossingen binnen bereik door technologische innovaties. Binnen de operatiekamer is integratie van robots en het synchroniseren van uiteenlopende monitoringapparatuur in nieuwe toepassingen gelanceerd. Innovaties als 5G-verbinding en AI ondersteunen dit. Voor de continuïteit van zorg aan de chronische patiënt kunnen smartwatches na bepaalde behandelingen monitoring van lichaamsfuncties bieden. Met open platforms en architectuur komen mogelijkheden om 1) data te verzamelen (internet/cloud); 2) data te organiseren (smartphone en PGO) en 3) data te activeren (APP).

Meer weten? Neem contact op met Leendert Meijers: lp.meijers@rotterdam.nl

Highlights bezoek MedTech Strategist Dublin 2019


  1. https://www.ey.com/en_gl/life-sciences/how-medtechs-will-create-value-in-the-new-health-ecosystem
  2. De Amerikaanse startup Oscar geldt als het boegbeeld van een nieuwe lichting zorgverzekeraars die digitale technologie inzet om zijn klanten slimmer en beter te bedienen. Vorige week maakte de verzekeraar bekend dat zijn klanten voortaan gratis gebruik kunnen maken van Cardiogram, een app die met hartslagdata van wearables probeert een verhoogd risico op diabetes of hartritmestoornissen te voorspellen.
  3. Philips lanceert het Engage-platform dat patiënten mogelijk maakt online direct met hun arts of zorgverlener te communiceren. De zorgverlener heeft inzicht in up-to-date informatie op het gebied van bijvoorbeeld gewicht, bloeddruk, cholesterol. Kortom, alles wat een dokter nodig heeft om de toestand van een patiënt te beoordelen.