Een groep patiënten met chronisch hartfalen wordt sinds kort door verpleegkundigen en cardiologen van het IJsselland Ziekenhuis op afstand in de gaten gehouden met software en apparatuur van Philips VitalHealth. Doordat patiënten thuis regelmatig metingen uitvoeren kan het ziekenhuis de gezondheid van patiënten beter in de gaten houden en hoeven patiënten minder vaak naar het ziekenhuis te komen.

Steeds meer mensen krijgen een chronische aandoening, zoals diabetes, of hartfalen. Daardoor neemt de hoeveelheid patiënten in ziekenhuizen toe. Om goede zorg te blijven leveren aan al deze patiënten werkt het IJsselland Ziekenhuis sinds kort samen met Philips VitalHealth. Philips is geselecteerd voor de levering van software en apparatuur na vergelijking van op dit moment beschikbare oplossingen. Vanaf deze maand kunnen patiënten met hartfalen thuismetingen uitvoeren en kunnen verpleegkundigen de resultaten op afstand monitoren. Zo hoeven patiënten minder vaak naar het ziekenhuis te komen voor controle. Daarnaast krijgen patiënten informatie over hun ziekte aangeboden en begeleiding bij het aanpassen van hun leefstijl. Daardoor krijgen patiënten meer grip op hun ziekte waardoor ze minder vaak naar de polikliniek hoeven te komen of in het ziekenhuis moeten worden opgenomen. Het IJsselland Ziekenhuis zal op termijn enkele honderden patiënten met hartfalen op deze manier gaan begeleiden.

Zorg op afstand
Met de nieuwe oplossing wordt het voor patiënten met hartfalen eenvoudig om zelf thuis regelmatig hun bloeddruk en gewicht te meten. Deze waarden worden via een app automatisch opgeslagen en doorgegeven aan de zorgverleners in het ziekenhuis. Als de patiënt afwijkende waarden laat zien, wordt de verpleegkundige daar direct op geattendeerd door de software en kan er actie worden ondernomen.

De eerste patiënten zijn erg enthousiast over de nieuwe aanpak: “Dat ik nu thuis kan meten is belangrijk voor mij en belangrijk voor het ziekenhuis. Ik vind het heel fijn dat ik nu niet meer steeds naar het ziekenhuis hoef te komen.”

Ook de verpleegkundigen op de polikliniek cardiologie hebben nu al baat bij het initiatief: “Digitale zorg kan ondersteuning geven bij het hebben van een chronische ziekte om de beperkte energie te richten op kwaliteit van leven. Wij vinden dit van groot belang voor onze patiënten en zijn erg blij met deze vorm van zorg verlenen.”

Voor het IJsselland Ziekenhuis is de stap naar zorg op afstand en telemonitoring logisch, Albert van Wijk, bestuurder IJsselland Ziekenhuis: “De zorg verandert en daar moeten en willen wij als ziekenhuis in mee. De oplossing die Philips biedt, sluit aan bij onze strategie als netwerkziekenhuis, maar ook bij de visie om patiënten de zorg te kunnen leveren die zij op dat moment nodig hebben, thuis of in het ziekenhuis.”

De komende maanden breidt het IJsselland Ziekenhuis haar aanbod voor zorg op afstand verder uit. Zo starten we dit jaar nog met het monitoren van patiënten met COPD via dezelfde Philips-oplossing.

Bron: IJsselland Ziekenhuis
Datum: 8 oktober 2019