Implementatie- en opschalingscoaching ronde 6 geopend, dien nu in!

Na vijf succesvolle rondes van de regeling voor Implementatie- en opschalingscoaching, opent vandaag op 21 december 2021 een extra ronde. Het doel van de regeling is hetzelfde gebleven: een bijdrage leveren aan het beter, sneller en duurzamer implementeren en opschalen van goede zorginnovaties. Kan deze regeling jouw organisatie verder helpen? Dien dan nu een aanvraag in!

Met de subsidie kan een externe implementatie- en opschalingscoach worden ingehuurd. De coach adviseert over en begeleidt bij de implementatie en/of opschaling die nodig is om een innovatie verder te brengen in de zorg. In de laatste ronde is € 430.000,- beschikbaar en per aanvrager maximaal € 10.000,- inclusief eventueel btw met een maximale looptijd van zes maanden.

Wat is er veranderd ten opzichte van vorige rondes?

  • Voor deze ronde is het maximale subsidiebedrag verhoogd naar € 10.000.
  • De maximale looptijd is verlengd naar zes maanden.
  • Coaches mogen deelnemen aan maximaal vijf aanvragen in deze ronde.
  • Aanvragen is mogelijk voor aanbieders van ziekenhuiszorg, huisartsenzorg, wijkverpleging of geestelijke gezondheidszorg. Aanbieders van andere zorg, zoals fysiotherapie en mondzorg, kunnen geen aanspraak maken op deze subsidie.
  • ZonMw beoordeelt alle aanvragen na de sluitingsdatum. De uitslag wordt op 3 maart bekend gemaakt.

Voor wie is de implementatie- en opschalingscoaching bedoeld?

  • Aanbieders van ziekenhuiszorg, huisartsenzorg, wijkverpleging of geestelijke gezondheidszorg vallend onder de Zvw, Wlz en/of Jeugdwet.
  • Aanbieders van ondersteuning vallend onder de Wmo 2015.
  • Gemeenten en gemeentelijke gezondheidsdiensten (GGD’en).
  • Ontwikkelaars van zorginnovaties (bedrijven) in samenwerking met één van bovenstaande doelgroepen.
  • Aanvragers mogen maximaal één aanvraag doen in deze ronde (per organisatie en KVK-nummer). Alleen de eerst ingediende aanvraag wordt in behandeling genomen.

Meer informatie

Bron: Zorg voor innoveren
Datum: 21 december 2021