Inspiratiesessie voor beleidsmakers en bepalers van welzijn- en zorgaanbieders, ken-nisinstellingen, verzekeraars, patiëntenorganisaties en gemeenten.

Wat maakt deze bijeenkomst interessant voor u?

Jarenlang stond e-health los van structurele (landelijke) beleidsagenda’s. E-health was vooral een gadget. Een duidelijke kentering is waarneembaar. E-health is een wezenlijk onderdeel geworden van agenda’s en programma’s als Juiste Zorg op de Juiste Plek, Langer Thuis, Een tegen Eenzaamheid, Informatieberaad en de Hoofdlijnen Ak-koorden.

In deze inspiratiesessie willen we in een open interactief gesprek bezien wat al deze agenda’s, programma’s en wetten betekenen op kort en middellang termijn voor wel-zijn- en zorgaanbieders, burgers, gemeenten, financiers en ondernemers binnen Delft/H4. Dit doen we aan de hand van drie casussen.

De eerste casus betreft Ziekenhuis Verplaatsende Zorg. Jeroen Crasborn van Zilveren Kruis geeft aan dat als je de zorg goed inricht, 46 procent van de ziekenhuiszorg te verplaatsen is. Dit door o.a. de inzet van monitoring thuis (pilot vanuit RdGG), het digitale ziekenhuis en personalised medicine. Wat is nu de essentie van het program-ma? Wat gebeurt er al in de regio? Wie doen dat? Met welke ambitie? Welke resultaten tot nu toe? Waar wordt tegenaan gelopen? Wie zouden ook aangehaakt kunnen worden?

De tweede casus betreft het programma Juiste zorg op de juiste plek. De kern: het voorkomen van (duurdere) zorg, het verplaatsen van zorg (dichterbij mensen thuis) en het vervangen van zorg (door andere zorg zoals e-health). Wat gebeurt er al in de regio? Wie doen dat? Met welke ambitie? Welke resultaten tot nu toe? Waar wordt tegenaan gelopen? Wie zouden ook aangehaakt kunnen worden?

De derde casus betreft de Wet zorg en dwang. Hoewel hier niet direct gerefereerd wordt naar e-health toepassingen, zou het wel een antwoord kunnen zijn. Zeker nu de Wzd gaat niet alleen gaat gelden in zorginstellingen, maar bijvoorbeeld ook in de thuissituatie, logeeropvang en in kleinschalige woonvormen. Hoe bereiden zorgaanbieders zich hierop voor en kan dit al gedeeld worden? Moeten gemeenten worden aangehaakt en wat zou hun rol dan moeten zijn?

Voor alle drie de casussen worden de beleidsdocumenten gedeeld met de deelnemers. Gezocht wordt naar inleiders per casus. Mocht u dat willen doen, graag dan contact.

Programma

Inloop: 13:15-13:30
Programma: 13:30—15:30
Locatie: YES!Delft, Molengraaffsingel 12, 2629 JD Delft—executieve room
Datum: dinsdag 11 juni 2019
Toegang: Gratis. Beleidsmakers en bepalers van welzijn en zorgaanbieders, kennisinstellingen, verzekeraars, patiëntenorganisaties, gemeenten.

Inschrijven

U dient zich in te schrijven bij Dick-Jan Zijda via dzijda@innovasi.nl.

Meer nieuws.

Alle nieuwsberichten
Bloemenweide
LSH010 interview

Online Medical Delta Café 'Vergroening van ziekenhuizen - meer denken of meer doen?'

Ziekenhuizen zijn er om ons gezond te maken, maar dragen onbedoeld bij aan schade aan het milieu. Welke stappen moeten de zorg, bedrijven en wetenschap maken om ziekenhuizen nu echt te vergroenen? Is het een kwestie van doen, of moeten we eerst goed in kaart brengen wat echt werkt? In het Interdisciplinary Thesis Lab ‘Sustainable Hospitals’ van Medical Delta en LDE onderzochten masterstudenten vanuit verschillende studierichtingen de mogelijke oplossingen.

Lees meer
Nieuws

Jongeren haalden tijdens de lockdown mentale steun uit app

Een app waarin jongeren challenges doen en dagelijks invullen hoe ze zich voelen, heeft hen geholpen tijdens de lockdown in coronatijd. Bij de helft van de gebruikers steeg na gebruik hun emotioneel welbevinden. Dat blijkt uit onderzoek van het Erasmus MC.

Lees meer
Nieuws

Landelijk nu ook aandacht voor opsporing glaucoom door inzet van AI

Rotterdam, 3 juni – Het Algemeen Dagblad besteedt, na een uitgebreid interview met onze oogarts Hans Lemij, nu ook landelijke aandacht aan de vroegtijdige opsporing van glaucoom door de inzet van artificial intelligence (AI).

Lees meer