Inspiratiesessie voor beleidsmakers en bepalers van welzijn- en zorgaanbieders, ken-nisinstellingen, verzekeraars, patiëntenorganisaties en gemeenten.

Wat maakt deze bijeenkomst interessant voor u?

Jarenlang stond e-health los van structurele (landelijke) beleidsagenda’s. E-health was vooral een gadget. Een duidelijke kentering is waarneembaar. E-health is een wezenlijk onderdeel geworden van agenda’s en programma’s als Juiste Zorg op de Juiste Plek, Langer Thuis, Een tegen Eenzaamheid, Informatieberaad en de Hoofdlijnen Ak-koorden.

In deze inspiratiesessie willen we in een open interactief gesprek bezien wat al deze agenda’s, programma’s en wetten betekenen op kort en middellang termijn voor wel-zijn- en zorgaanbieders, burgers, gemeenten, financiers en ondernemers binnen Delft/H4. Dit doen we aan de hand van drie casussen.

De eerste casus betreft Ziekenhuis Verplaatsende Zorg. Jeroen Crasborn van Zilveren Kruis geeft aan dat als je de zorg goed inricht, 46 procent van de ziekenhuiszorg te verplaatsen is. Dit door o.a. de inzet van monitoring thuis (pilot vanuit RdGG), het digitale ziekenhuis en personalised medicine. Wat is nu de essentie van het program-ma? Wat gebeurt er al in de regio? Wie doen dat? Met welke ambitie? Welke resultaten tot nu toe? Waar wordt tegenaan gelopen? Wie zouden ook aangehaakt kunnen worden?

De tweede casus betreft het programma Juiste zorg op de juiste plek. De kern: het voorkomen van (duurdere) zorg, het verplaatsen van zorg (dichterbij mensen thuis) en het vervangen van zorg (door andere zorg zoals e-health). Wat gebeurt er al in de regio? Wie doen dat? Met welke ambitie? Welke resultaten tot nu toe? Waar wordt tegenaan gelopen? Wie zouden ook aangehaakt kunnen worden?

De derde casus betreft de Wet zorg en dwang. Hoewel hier niet direct gerefereerd wordt naar e-health toepassingen, zou het wel een antwoord kunnen zijn. Zeker nu de Wzd gaat niet alleen gaat gelden in zorginstellingen, maar bijvoorbeeld ook in de thuissituatie, logeeropvang en in kleinschalige woonvormen. Hoe bereiden zorgaanbieders zich hierop voor en kan dit al gedeeld worden? Moeten gemeenten worden aangehaakt en wat zou hun rol dan moeten zijn?

Voor alle drie de casussen worden de beleidsdocumenten gedeeld met de deelnemers. Gezocht wordt naar inleiders per casus. Mocht u dat willen doen, graag dan contact.

Programma

Inloop: 13:15-13:30
Programma: 13:30—15:30
Locatie: YES!Delft, Molengraaffsingel 12, 2629 JD Delft—executieve room
Datum: dinsdag 11 juni 2019
Toegang: Gratis. Beleidsmakers en bepalers van welzijn en zorgaanbieders, kennisinstellingen, verzekeraars, patiëntenorganisaties, gemeenten.

Inschrijven

U dient zich in te schrijven bij Dick-Jan Zijda via dzijda@innovasi.nl.

Meer nieuws.

Alle nieuwsberichten

Ellen Smit: ‘Met Rotterdam Square doorbouwen op stevige basis van LSH010’

De activiteiten van Life Sciences & Health 010 (LSH010) worden op 22 maart 2023 officieel overgedragen aan Rotterdam Square. Ellen Smit is directeur van deze nieuwe organisatie. ‘Het is voor Rotterdam geweldig dat er een vaste plek komt waar bedrijfsleven, onderzoek en onderwijs elkaar fysiek treffen.’

Lees meer

Life Sciences & Health Mission to Malaysia and Indonesia

Are you looking to expand your business to the South East Asian region, or do you want to strengthen existing relations within the region? If so, the upcoming Life Sciences & Health mission to Malaysia and Indonesia might be of interest to you. From the 22nd of May to the 26th of May, 2023, Task Force Health Care and a group of Dutch stakeholders will be traveling to the ASEAN region to have in-person contact with key opinion leaders and various stakeholders in the region. This mission is part of a multi-annual public-private programme Strategic Multi-Annual Market Approach (SMM) programme targeting South East Asia focused on Connected Care. As the second outgoing mission of this programme, this mission will serve both new exploratory stakeholders as well as active stakeholders that have already settled in the region.

During this mission we shall travel to:

Kuala Lumpur, Malaysia (optional)
Surabaya and Jakarta, Indonesia
What can you expect?
Both Malaysia and Indonesia show strong economic growth and are actively investing in the healthcare sector. Both regions focus on improving the access to care, and quality of care, with digital as well as physical solutions. As The Netherlands encourages partnerships in this field with the ASEAN region, let’s utilize this oppotunity to address these challenges together. Please find the draft programme, here.

Opportunities in Malaysia
The public and private healthcare sectors in Malaysia are focused on expanding on technology, medical devices, and digital health themes to ensure world-class quality healthcare service delivery. The efforts to progress these areas are part of a larger effort to modernize care and create a more efficient system that focusses on tele-medicine, elderly care, and disease management. This means leveraging technology for innovation and increasing international collaboration to lead Malaysia’s digital health scene to further modernize their healthcare system.

Opportunities in Indonesia
Indonesia withholds numerous Life Science & Health opportunities, making it both an excellent starting point for Dutch companies that want to enter the ASEAN market, and a fruitful market for those who are already active in the region. Both public and private parties in the country have active ongoing collaborations with the Netherlands. Themes the country has been prioritizing in the last few years include the development of Health-Tech and Tele-Medicine, along with local production.

Additional market information on the ASEAN region can be found in the LSH ASEAN 5 Market Report (published in 2021).  

During this trade mission, you will…
… take part in collective visits to relevant LSH stakeholders; such as the ministries of health, leading public- and private hospitals, relevant associations and healthcare facilities.
… take part in seminars/roundtables focused on specific topics matching Dutch and local interest.
… gain insight into entry strategy opportunities for your specific product/service.
… deepen existing relations in the region and strengthen ties with stakeholders you may already have interest in.
… participate in networking receptions where you meet (new) local business contacts (individual matchmaking is optional and against an additional fee).

To increase the quality and success of the mission, there will be a joint programme* at the start of each day, as well as two programmes that run parallel to eachother in the afternoons. This is done to cater to both exploratory stakeholders and stakeholders that want to use this mission to deepen existing relations.

*The programme is still under development and will be announced as soon as it has been made conrete.

Participation fee
The cost of participating in this exploratory visit is as follows:

Participation fee of € 500,- (excl. VAT), per person.
Matchmaking is optional and will be offered against an additional fee of € 250,- (excl VAT) per organization.
This fee includes participation in the collective programme, collective local transport and local support by organizing parties. This fee excludes costs for travel, including possible regional flights, accommodation, meals, translators and individual transportation.

Register today!
If you want to be part of this Dutch LSH delegation please register before April 11th, 2023

Register here.
If you have any remaining questions about the programme, logistics, or financial matters, please contact:

Annelie Oortwijn
Project Manager
+ 31 (0)6 -820 651 43
annelie.oortwijn@tfhc.nl

COVID-19 Clause

Due to rapid developments with regards to COVID-19, there is a risk that the mission cannot take place on the planned date. A Go/No-Go will be given 6 weeks prior to the mission. If the travel advice changes to orange (necessary travels only), the mission will be cancelled or postponed. Note: in favour of the scope and quality of the mission, we reserve the right to accept or decline participants who do not fit within the relevant target group for this mission.

Lees meer

Per 1 maart 2023 start Nathal van Rijn MSc als directeur van InnovationQuarter. De heer van Rijn volgt Rinke Zonneveld op, die deze functie 9 jaar vervulde.

Lees meer