Inspiratiesessie voor beleidsmakers en bepalers van welzijn- en zorgaanbieders, ken-nisinstellingen, verzekeraars, patiëntenorganisaties en gemeenten.

Wat maakt deze bijeenkomst interessant voor u?

Jarenlang stond e-health los van structurele (landelijke) beleidsagenda’s. E-health was vooral een gadget. Een duidelijke kentering is waarneembaar. E-health is een wezenlijk onderdeel geworden van agenda’s en programma’s als Juiste Zorg op de Juiste Plek, Langer Thuis, Een tegen Eenzaamheid, Informatieberaad en de Hoofdlijnen Ak-koorden.

In deze inspiratiesessie willen we in een open interactief gesprek bezien wat al deze agenda’s, programma’s en wetten betekenen op kort en middellang termijn voor wel-zijn- en zorgaanbieders, burgers, gemeenten, financiers en ondernemers binnen Delft/H4. Dit doen we aan de hand van drie casussen.

De eerste casus betreft Ziekenhuis Verplaatsende Zorg. Jeroen Crasborn van Zilveren Kruis geeft aan dat als je de zorg goed inricht, 46 procent van de ziekenhuiszorg te verplaatsen is. Dit door o.a. de inzet van monitoring thuis (pilot vanuit RdGG), het digitale ziekenhuis en personalised medicine. Wat is nu de essentie van het program-ma? Wat gebeurt er al in de regio? Wie doen dat? Met welke ambitie? Welke resultaten tot nu toe? Waar wordt tegenaan gelopen? Wie zouden ook aangehaakt kunnen worden?

De tweede casus betreft het programma Juiste zorg op de juiste plek. De kern: het voorkomen van (duurdere) zorg, het verplaatsen van zorg (dichterbij mensen thuis) en het vervangen van zorg (door andere zorg zoals e-health). Wat gebeurt er al in de regio? Wie doen dat? Met welke ambitie? Welke resultaten tot nu toe? Waar wordt tegenaan gelopen? Wie zouden ook aangehaakt kunnen worden?

De derde casus betreft de Wet zorg en dwang. Hoewel hier niet direct gerefereerd wordt naar e-health toepassingen, zou het wel een antwoord kunnen zijn. Zeker nu de Wzd gaat niet alleen gaat gelden in zorginstellingen, maar bijvoorbeeld ook in de thuissituatie, logeeropvang en in kleinschalige woonvormen. Hoe bereiden zorgaanbieders zich hierop voor en kan dit al gedeeld worden? Moeten gemeenten worden aangehaakt en wat zou hun rol dan moeten zijn?

Voor alle drie de casussen worden de beleidsdocumenten gedeeld met de deelnemers. Gezocht wordt naar inleiders per casus. Mocht u dat willen doen, graag dan contact.

Programma

Inloop: 13:15-13:30
Programma: 13:30—15:30
Locatie: YES!Delft, Molengraaffsingel 12, 2629 JD Delft—executieve room
Datum: dinsdag 11 juni 2019
Toegang: Gratis. Beleidsmakers en bepalers van welzijn en zorgaanbieders, kennisinstellingen, verzekeraars, patiëntenorganisaties, gemeenten.

Inschrijven

U dient zich in te schrijven bij Dick-Jan Zijda via dzijda@innovasi.nl.

Meer nieuws.

Alle nieuwsberichten

Health Innovation School 2-daagse

Vorige week kwamen 80 innovators van de Health Innovation School Utrecht en Rotterdam voor het eerst in de geschiedenis van de HIS fysiek met twee regio’s bij elkaar. Op het Landgoed Zonneoord kregen de deelnemers lezingen en workshops van Wim Post, Reon Brand, Beatrijs Voorneman, Janneke Steijns, Netteke Koster, Nadine de Vries, Mark Slager, Waldemar Hogerwaard. Hoewel de ‘persistente problemen’ waar de deelnemers mee aan de slag gaan niet eenvoudig om te buigen zijn, was het opvallend hoeveel energie er is onder de deelnemers. Er werd regio overstijgende samenwerking gezocht, nieuwe vriendschappen gesmeed en ervaringen gedeeld.

Lees meer

Studenten werken aan betere bedbel

Studenten zorgtechnologie werken aan een goede manier om de bedbel veiliger en gemakkelijker toegankelijk te maken. Nu nog wordt de bedbel vaak met een paar slagen van de kabel om het bed heen gedraaid. Met als gevolg dat hij vaak per ongeluk afgaat of juist niet goed binnen het bereik van de patient ligt. Dat kon beter, dachten deze studenten.

Lees meer

Online gedragstherapie helpt bij vermoeidheid door sarcoïdose

Patiënten met de ontstekingsziekte sarcoïdose zijn gebaat bij online cognitieve gedragstherapie gebaseerd op mindfulness. De therapie vermindert vermoeidheid, het meest belastende symptoom van sarcoïdose. Dat blijkt uit onderzoek van het Erasmus MC, St. Antonius Ziekenhuis, Zuyderland Medisch Centrum en Helen Dowling Instituut.

Lees meer