Technisch medisch specialisten krijgen een volwaardige BIG-registratie en declaratiebevoegdheden. Dit is een belangrijke mijlpaal voor de opleiding Klinische Technologie, een samenwerking tussen de Technische Universiteit Delft (TU Delft), de Universiteit Leiden (LUMC) en de Erasmus Universiteit Rotterdam (Erasmus MC).

Technisch geneeskundigen worden definitief in de Wet BIG opgenomen. Daartoe besloot de Eerste Kamer op dinsdag 23 april jl. op basis van een positieve evaluatie over de toegevoegde waarde van deze beroepsgroep in de zorg. De technisch geneeskundige (in de wet bekend als Klinisch Technoloog) krijgt daarmee officieel de bevoegdheid tot het zelfstandig verrichten van medische handelingen. Bovendien kondigde de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) afgelopen week aan dat de beroepsgroep vanaf 2020 zelfstandig dbc-zorgtrajecten mag openen en consulten kan registreren.

Volgens de Nederlandse Vereniging voor Technische Geneeskunde (NVvTG) en beide opleidingen (van de Universiteit Twente en het samenwerkingsverband Leiden Universiteit Medisch Centrum, Technische Universiteit Delft en het Erasmus MC Rotterdam) zijn deze ontwikkelingen belangrijke mijlpalen voor de beroepsgroep en de opleidingen. Het bevestigt de noodzaak voor technisch medisch specialisten als onderdeel van het behandelteam in de zorg.

Lees hier het hele bericht.

Bron: TU Delft
Datum: 1 mei 2019