Draag bij aan het LSH010-ecosysteem

De Life Sciences & Health (LSH)-sector in Rotterdam is een levendig en dynamisch netwerk. Gemeente Rotterdam vindt het belangrijk om economische ontwikkeling binnen deze sector te stimuleren en ervoor te zorgen dat ondernemerschap in de stad en regio kan floreren. Om beter inzicht te krijgen in het Rotterdamse ecosysteem in de Life Sciences & Health sector, is het LSH010-ecosysteem in beeld gebracht. Het LSH010-ecosysteem werd tijdens het LSH010-ontbijt van 24 september gelanceerd door Barbara Kathmann, wethouder Economie, Wijken en kleine kernen.

LSH010-ecosysteem wordt gelanceerd door Barbara Kathmann, wethouder Economie, Wijken en kleine kernen

LSH010-ecosysteemdiagram

Het LSH010 ecosysteemdiagram toont de organisaties en programma’s die de ondersteunende infrastructuur van het Rotterdamse innovatie-ecosysteem vormen, en de start-ups, scale-ups en corporates die de stad rijk is. De economie is een levend netwerk van actoren en factoren. Door het ecosysteem in kaart te brengen, kunnen we beter zien hoe ons netwerk functioneert en wat ervoor nodig is om het nog beter te laten functioneren. 

Health & Tech - Ecosystem DiagramOnderdelen van het ecosysteem

Als vertrekpunt van innovatie starten we bij bedrijven: klein of startend, al groter gegroeid of zelfs op wereldschaal opererend: startups, scale ups/mkb en corporates die de regio Rotterdam rijk is. Ondernemen kun je nooit alleen: daar heb je ondersteuning bij nodig. Dit kan in de vorm van kennis, contacten, lobby, huisvesting, promotie, ontmoetingsplekken en dergelijke. Organisaties die hieraan bijdragen zijn in het diagram opgenomen bij de onderwerpen geld, ondersteuning, expertise, netwerk en educatie.

Input is welkom!

Dit diagram biedt ons een eerste overzicht en is daarmee een goede basis voor een dialoog hoe we kunnen samenwerken aan een sterk ecosysteem met hoogwaardige ondersteuning voor bedrijven om verder te kunnen groeien. Met het diagram wil gemeente Rotterdam de rijkdom van het LSH010-ecosysteem in beeld brengen en up-to-date houden. Daarom haalt de gemeente graag input op uit de stad: welke (ondersteunende) organisaties ontbreken er nog in het diagram, welke onderdelen heeft de stad nodig en mogen door haar worden versterkt? Welke aspecten mag de gemeente wellicht beter waarderen of voor het voetlicht brengen? Hoort een organisatie in dit diagram thuis maar staat het er nog niet in?

Denk mee via: info@lifesciencesandhealth010.nl of bel met Caroline Giezeman 06 – 103 499 41.

LSH010-ecosysteemdiagram in PDF

LSH010 ecosysteem in EXCEL