Studenten verpleegkunde krijgen vaak pas echt met technische toepassingen te maken als ze in het vierde jaar kiezen voor de minor zorgtechnologie. Dat zou anders kunnen. Nee moeten, vindt lector Linda Wauben

‘Het is zaak om delen van de minor naar de major te verplaatsen, het onderwijs in de eerste drie jaar. Dat zou in een apart vak kunnen, maar zelf ben ik er voorstander van dat het overal een beetje in zit. Dus dat je technologie onderdeel maakt van ieder zorgvak’, stelt Wauben, lector zorgtechnologie op de HR. Ze verwacht dat daar aanstaande september al een begin mee wordt gemaakt.

‘Als je bijvoorbeeld leert om een infuuspomp te bedienen, zouden eerstejaars zich ook mogen afvragen hoe je zoiets handmatig doet als de pomp het niet doet. Studenten gaan er nu vaak van uit dat alles ’t maar doet.’

Verpleegkundestudenten denken vooraf dat ‘die techniek’ te moeilijk is: lees meer op de website Profielen

Datum: 13 maart 2019

Meer nieuws.

Alle nieuwsberichten
nieuws

Nieuw: subsidiemogelijkheid voor het opleiden van digicoaches

Veel zorgorganisaties zijn druk bezig met de implementatie van zorginnovaties. Vaak bevatten deze innovaties een digitaal aspect. Dit kan een bepaald niveau van digivaardigheid vereisen, waar niet alle medewerkers over beschikken. Deze digivaardigheid is wel essentieel om te zorgen voor een duurzame implementatie. Daarom opent waarschijnlijk eind 2020 een nieuwe subsidie voor het opleiden van digicoaches in zorgorganisaties.

Lees meer
nieuws

Subsidieoproep: Implementatie- en opschalingscoaching (ronde 2)

Per 1 september 2020 kunnen zorginnovatoren weer gebruikmaken van de subsidieregeling voor implementatie- en opschalingscoaching. Het doel van het programma Zorg voor innoveren is om zorginnovatoren verder te helpen met innovatievraagstukken. Deze subsidieoproep richt zich op het bieden van ondersteuning bij implementatie- en opschalingsvraagstukken.

Lees meer
nieuws

DIGITALE GEGEVENSUITWISSELING IN GEBOORTEZORG: REGIO RIJNMOND GAAT HET DOEN

Afgelopen week werd bekend dat de subsidie van het ministerie van van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) voor het ontwikkelen van een integraal, digitaal geboortedossier definitief is toegekend. Regio Rijnmond gaat hiermee als een van de koplopers van start.

Lees meer