LSH010-ECOSYSTEEM: Staat jouw Rotterdamse organisatie er al bij?

De Life Sciences & Health (LSH)-sector in Rotterdam is een levendig en dynamisch netwerk. Gemeente Rotterdam vindt het belangrijk om economische ontwikkeling binnen deze sector te stimuleren en ervoor te zorgen dat ondernemerschap in de stad en regio kan floreren. Om beter inzicht te krijgen in het Rotterdamse ecosysteem in de Life Sciences & Health sector, is het LSH010-ecosysteem in beeld gebracht.

WAT IS HET LSH010-ECOSYSTEEM?

Het LSH010 ecosysteemdiagram toont de organisaties en programma’s die de ondersteunende infrastructuur van het Rotterdamse innovatie-ecosysteem vormen, en de start-ups, scale-ups en corporates die de stad rijk is. De economie is een levend netwerk van actoren en factoren. Door het ecosysteem in kaart te brengen, kunnen we beter zien hoe ons netwerk functioneert en wat ervoor nodig is om het nog beter te laten functioneren. 

ONDERDELEN VAN HET ECOSYSTEEM

Als vertrekpunt van innovatie starten we bij bedrijven: klein of startend, al groter gegroeid of zelfs op wereldschaal opererend: startups, scale ups/mkb en corporates die de regio Rotterdam rijk is. Ondernemen kun je nooit alleen: daar heb je ondersteuning bij nodig. Dit kan in de vorm van kennis, contacten, lobby, huisvesting, promotie, ontmoetingsplekken en dergelijke. Organisaties die hieraan bijdragen zijn in het diagram opgenomen bij de onderwerpen geld, ondersteuning, expertise, netwerk en educatie.

Staat jouw Rotterdamse organisatie er al bij?

Bekijk onderstaand het LSH010 ecosysteemdiagram en de opsommende lijst met alle Rotterdamse organisaties die hieronder vallen. Staat jouw Rotterdamse organisatie er nog niet tussen? Neem contact op met ons via info@lifesciencesandhealth010.nl. We kijken graag met je mee om jouw organisatie op de juiste plek toe te voegen aan het LSH010-ecosysteem!

Het LSH010 ecosysteemHet LSH010 ecosysteem

DE ORGANISATIES

EXPERTISE

NETWORK

EDUCATION

SUPPORT

CAPITAL

STARTUPS

SME

CORPORATES