Een speciale editie van het netwerkontbijt dit keer, want het is e-Health week en daarbij ook nog de Rotterdam eHealth-dag! Het programma is daarom aangevuld met smartsessies én een e-health Safari waarbij er gelegenheid is om verschillende innovatieve locaties in Rotterdam te bezoeken.

Thema: De impact van e-health op onze (mentale) gezondheid en vitaliteit – van preventie naar behandeling.

Rotterdamse eHealth-dag

Rotterdam bruist als het gaat om innovatieve ideeën en initiatieven! Wethouder Sven de Langen (Volksgezondheid, Zorg, Ouderen en Sport) is tevreden, maar benadrukt dat er meer nodig is. “De beroepsbevolking krimpt en de vergrijzing neemt toe. We moeten dus zelf meer thuis gaan doen. De overheid kan niet alles zelf betalen en regelen. Zelfzorg en e-health vormen daarom de volgende grote stap.”

Er zijn inmiddels enorm veel e-health-apps. Ciska Scheidel, Directeur Publieke Gezondheid van VWS, vindt dat een toetsingskader vanuit de overheid nodig is, zodat burgers een beter inzicht krijgen in welke apps goed en veilig zijn.

Wethouder de Langen vertelt dat de gemeente Rotterdam een aanbesteding voorbereidt waarmee een klein miljoen gemoeid is. Een deel van dit bedrag zal worden gebruikt om te investeren in beter en vaker toepassen van e-health.

Key-note: Medical Delta e-health & selfmanagement for a healthy society

Dat e-health de afgelopen jaren een vlucht heeft genomen, bewijst het filmpje waarmee Prof. Dr. Andrea Evers (Health Psychology, Universiteit Leiden & Medical Delta) haar keynote-presentatie begint. Anno 1999 was er bij het grote publiek nog weinig animo voor een mobiele telefoon. Tegenwoordig zijn we allemaal online en hebben de meeste mensen ervaring met e-health, bijvoorbeeld in de vorm van een e-consult, het opzoeken van medische informatie of het gebruik van een gezondheidsapp.

Nederland loopt inmiddels voorop als het gaat om digitale zorgverlening. Maar bepaalde groepen in de samenleving blijven hierin achter. E-health kent vooral in groepen met een lagere sociaaleconomische status (SES) een laag bereik en een hoog drop out-gehalte. Dat komt vooral doordat er weinig apps zijn die aansluiten bij het niveau en de belevingswereld van deze doelgroep. Medical Delta ontwikkelde ‘Benefit for All’, een geïntegreerd programma dat mensen met een lagere SES wél aanspreekt. Het legt veel nadruk op het belonen van goed gedrag en stimuleert de gebruikers om het lange termijneffect na te streven.

Apps die bedoeld zijn voor de kwetsbare groepen in de samenleving, zouden bijvoorbeeld minder tekst en meer afbeeldingen moeten bevatten. Ontwikkelaars doen er goed aan om zich in te leven in de doelgroep en met hen te overleggen. “Ga de wijk in!” aldus Prof. Evers.

BioCheck

Een goed voorbeeld van e-health in de praktijk is de startup BioCheck van Patrick van Luijk. Het programma helpt mensen met energieklachten als gevolg van een (bijna) burn-out, het chronisch vermoeidheidsyndroom, kanker of andere aandoeningen sneller te herstellen.

De BioCheck app meet hoe het lichaam reageert op stress. Aan de hand daarvan wordt een vitaliteits- en/of herstelprogramma op maat gemaakt. Het programma zet fysieke activiteiten tegenover de stressprikkels. De balans tussen stress en rust wordt beter en de patiënt leert zijn eigen belastbaarheid beter in te schatten.

De (vitaliteits)programma’s van BioCheck werden in eerste instantie ingezet als curatieve therapie, maar kunnen nu ook preventief gebruikt worden om een burn-out of chronische vermoeidheid te voorkomen. Dat is ook interessant voor werkgevers, en bedrijven weten BioCheck dan ook goed te vinden.

BioCheck won vorig jaar de Regionale Zorginnovatieprijs Zuid-Holland. Patrick van Luijk heeft tips voor andere innovators: “Zorg ervoor dat je niet een beetje beter bent, maar epic beter dan de rest!”

Meer vernieuwende eHealth-apps

Christiaan Uythoven (DIO Agency) vertelt over Agrippa, de app die ontwikkeld is voor mensen met chronische pijn. Agrippa helpt een terugval in het revalidatietraject te voorkomen. De app werkt op basis van een interactief dagboek. De patiënt kan hier zijn ervaringen, bereikte streefdoelen en bepaalde waarden in noteren. Dit levert inzichten op die ook voor de behandelaar interessant zijn. Agrippa draagt op deze manier bij aan zelfmanagement en helpt de kwaliteit van leven te verhogen.

Louise de Wijk (1 Minuut Zorginnovatie) demonstreert de SmartGlass, een bril met een camera waarmee een videogesprek kan worden gestart. Zo kan de zorgverlener een arts of andere zorgprofessional laten meekijken op de werkvloer en direct advies geven. Dit bespaart zowel de patiënt als de zorgverlener een extra huisbezoek. Dankzij de bril heeft de zorgverlener tijdens het bellen de handen vrij.

Pitches, juryberaad en prijsuitreiking Wordt Vern!euwert

Tijdens deze ontbijtspecial is er ook aandacht voor de campagne Word Vern!euwert, een initiatief van samenwerkingsverband deRotterdamseZorg. Werknemers in de zorgsector konden ideeën aandragen om innovatiever te werken. De 15 inzendingen met de meeste stemmen staan vandaag in de finale en mogen hun idee nog een keer pitchen.

We zien heel wat interessante concepten voorbijkomen. Na een kort juryberaad maakt juryvoorzitter Albert van Wijk (IJsselland Ziekenhuis) de winnaars bekend:

De winnaars ontvangen een bedrag van 10.000 euro en krijgen begeleiding bij het realiseren van hun idee.

Uitreiking winnaar + wildcard Regionale Zorginnovatieprijs Zuid-Holland:

Nog meer feestelijkheden: Gertine van der Vliet (directeur Medical Delta) maakt bekend wie de winnaar is van de Regionale Zorginnovatieprijs Zuid-Holland. Deze prijs gaat naar de Wolk heupairbag, een heupbeschermer die heupfracturen bij ouderen helpt te voorkomen.

De wildcard gaat naar Cool One (Meds2Go), een koelcontainer voor medicijnen die tussen de 2 en 8 graden bewaard moeten blijven.

Beide initiatieven gaan door naar de finale van de landelijke Zorginnovatieprijs (12 maart) en maken daarmee kans op een geldbedrag van 15.000 euro.

Lunchroom Zondag

E-health kan ook worden ingezet bij psychologische hulpverlening. Dokter Kleiboer (Associate professor, VU Amsterdam) laat in een video zien hoe de app Lunchroom Zondag werkt. De app maakt gebruik van Virtual Reality om patiënten met een depressie te helpen door middel van cognitieve herstructurering. De patiënt zet de VR-bril op en wordt in een virtuele lunchroom blootgesteld aan verschillende situaties. De therapeut leert de patiënt om negatieve gedachten die in hem/haar opkomen om te zetten in positieve gedachten.

Update SET-regeling

Als laatste nog een update wat betreft de SET-regeling (Stimulering E-health Thuis). Per 1 februari wordt de SET uitgebreid. Zo is er een PréSet subsidie toegevoegd van maximaal 20.000 euro, zijn de criteria vereenvoudigd en geldt er een nieuwe ondergrens van 50.000 euro. Alle wijzigingen zijn na te lezen op de website van ZonMw. Tip voor innovatieve ondernemers die in aanmerking willen komen voor een SET-subsidie: vraag een quickscan aan!

Hiermee komt de plenaire sessie tot een einde. De deelnemers verspreiden zich over de diverse smartsessies of tonen hun innovatie in de Huiskamer van de toekomst.

SMARTSESSIE

Een van de smartsessies is ‘De e-health carrousel – nieuwe ontwikkelingen in vogelvlucht’. Moderator Rita van den Berg – Emons (Erasmus MC) en de sprekers zijn verbonden aan het Medical Delta Wetenschappelijk Programma e-health & selfmanagement. Zij laten in deze carrousel zien aan welke ontwikkelingen er momenteel hard gewerkt wordt.

Isra Al-Dahir en Jasper Faber werken aan een tool voor het ontwerpen van toegankelijke e-health voor mensen met een lage SES. Community based participation is daarbij belangrijk. Ook moet rekening worden gehouden met het kennisgat dat deze doelgroep heeft. Bepaalde stellingen over gezond gedrag worden bijvoorbeeld al snel verkeerd geïnterpreteerd. Er is veel wetenschappelijke literatuur beschikbaar over e-health leefstijlinterventies bij groepen met een lagere SES. Het is zaak deze kennis te combineren met gegevens uit de praktijk.

Charlotte Poot houdt zich bezig met het project smart inhaler; een inhalator die te gebruiken is bij astma. Therapietrouw bij patiënten met astma is al jaren een bekend probleem; 1 op de 3 patiënten neemt de inhalatiemedicatie niet op gezette tijden in. De slimme inhalator registreert de inhalatiemomenten en kan bijvoorbeeld herinneringssignalen instellen op een mobiel of gegevens sturen naar een arts. Dit draagt bij aan beter medicijngebruik.

Bas Gerritsen vertelt over het effect van leefstijlkeuzes op lichaam en geest. Voeding is daar een mooi voorbeeld van: wie teveel suiker eet, krijgt last van een energiedip waardoor je zowel mentaal als fysiek slechter functioneert. Een healthcoach-programma kan deelnemers bewust maken van de link tussen leefstijl en gezondheid.

De smartsessie werd afgesloten door Niko Vegt. Hij is betrokken bij project Healthy Storytelling. De onderzoeksgroep ontwikkelde het e-health spel Bal en Spriet, dat erop gericht is om obesitas bespreekbaar te maken. Bal en Spriet draagt bij aan het verminderen van het stigma en helpt obesitaspatiënten om te gaan met hun gevoelens. Het spel draagt op die manier ook bij aan obesitaspreventie.

Rotterdamse eHealth Safari

Tijdens de Rotterdamse eHealth Safari hebben we de volgende locaties bezocht: Havenue & Zorg van Nu, Maasstad ziekenhuis en het IJsselland ziekenhuis.

Onderstaand een selectie van alle innovaties die we daar hebben mogen ervaren:

 • Havenue
  • Persoonlijke gezondheid van morgen. Havenue & Zorg van NU geven Rotterdammers inzage in hun persoonlijke gezondheid middels een gezondheidscheck, presenteren slimme zorginnovaties en bieden iedereen een blik in de toekomst. Dit laatste doen zij onder meer samen met Ivido. Zij demonstreren hoe elke Rotterdammer zijn persoonlijke gezondheidsgegevens kan inzien via eigen digitale gezondheidsomgeving (PGO). Nieuwsgierig naar alle slimme innovaties in de zorg? Kom een kijkje nemen bij de Zorg van Nu op de 3e etage van de Havenpolikliniek aan het Haringvliet 2 te Rotterdam.
  • De Zorgcentrale – met Antes zorggroep
 • Maasstad ziekenhuis
  • Slimme pleister
  • Bloeddrukmeter / HiX
  • Philips Lumify – mobiele echo
  • Philips Vital Health – PROMS/VBHC
  • Medeye – closed loop medicatie systeem
  • Sync VR – angst-/pijn reductie met Virtual Reality
  • Cura Vista – Persoonlijke Gezondheidsomgeving
  • Medify – digitale voorlichting cardiologie
  • SEDECR – Smart en duurzame e-health concepten
   • Yvonne Schikhof, HogeSchool Rotterdam
  • Ehealth oplossingen GGZ
   • Cliëntenportaal, keuzehulp SDM voor patiënten, Google Glass
   • Karlijne Steketee, Antes
 • IJsselland ziekenhuis – TeaHealth
  • Tele-monitoren Hartfalen
  • Tele-monitoren COPD
  • BeterDichtbij app
  • MijnIBDcoach
  • E-health op het priklab

Het was een inspirerende dag! Het volgende netwerkontbijt staat gepland voor donderdag 12 maart, en is dan als vanouds weer een LSH010 ontbijt. Aanmelden kan via: https://www.aanmelder.nl/lsh010/wiki/507307/programma

Datum: 4 februari 2020