Artifical Intelligence, deep learning, machine learning, of is het Adaptive intelligence and learning…? Op 20 juni vond het 3e LSH010 Ontbijt van dit jaar plaats!

Presentaties

De Impact van Artificial Intelligence op de zorg
Egge van der Poel

Egge van der Poel is een beta met een alfarandje. Gepromoveerd in de experimentele deeltjesfysica (lees: hele kleine deeltjes) met daarnaast een Bachelor als filosoof. Hij heeft een nieuwsgierige aard en een passie voor communicatie. Hij past niet makkelijk in hokjes en gebruikt die eigenschap om bruggen te bouwen!
Egge werkt als Clinical Data Scientist in het Erasmus MC, als Academic Director bij JADS en als Executive Professor bij TIAS.

De Impact van AI op het vroegtijdig detecteren van oogaandoeningen
Koen Vermeer

Directeur
Rotterdam Oogheelkundig Instituut
Het Oogziekenhuis Rotterdam

Het belang van AI mbt hersenscans
Ory Six
Strategic Marketing & Communications Officer
Quantib

LSH010 highlights
Caroline Giezeman 

Projectmanager LSH010 cluster Gemeente Rotterdam

Ook tijdens dit ontbijt werden meerdere verdiepingssessies georganiseerd:

“Artificial Intelligence & Aansprakelijkheid: over risico’s en mogelijkheden”
Nina Witt – advocaat – Ploum
Matthijs Gardien – advocaat – Ploum

LSH010_Een goed innovatieverhaal begint bij de ander
Over de rol van doelgroeponderzoek en strategische communicatie bij innovatietrajecten
Yme Gorter – Waai

AI in de zorg- de diagnosticering, zorgverlening/behandeling en de monitoring versterken met slim informatie gebruik
Bernd van Dijk – Prime Vision
Martin Piller – Creq
Judith van Duinisveld – Creq

Meer informatie over het LSH010 ontbijt op 12 september. Thema: Innovatie in ’t hart!