Vier keer per jaar vindt in Rotterdam het LSH010 Ontbijt van Life Sciences & Health 010 plaats. Professionals in life sciences & health bouwen tijdens dit ontbijt aan hun netwerk, worden geïnspireerd met best practices en innovaties uit de sector én komen wellicht nieuwe opdrachtgevers tegen!

LSH010 ontbijt: Rotterdam is klaar voor e-health

Tijdens de speciale e-health editie van het LSH010 ontbijt op 23 januari vond ook de regionale voorronde van de Nationale Zorginnovatieprijs plaats en werd het nieuwe LSH010 magazine gelanceerd! Met ruim 220 deelnemers, secretaris-generaal Erik Gerritsen en Wethouder Sven de Langen was het ontbijt zeer goed bezocht! Het ontbijt werd georganiseerd door Life Sciences & Health 010, Gezond010, de Rotterdam eHealth Agenda en Medical Delta.

1-op-1-gesprekken
De zorgachtergronden van de bezoekers zijn ontzettend divers. Een van de bezoekers is Kitty Heart. Kitty werkt voor SuperFamily, een onderneming die zich in het bijzonder richt op kinderen met taalontwikkelingsstoornissen. Kitty vertelt: “De ontwikkelingen binnen de zorg gaan ontzettend snel, maar het duurt altijd wat langer voordat alle ontwikkelingen ook echt binnen de zorg zijn geïmplementeerd.” Volgens Kitty is het goed dat we elkaar blijven inspireren en motiveren. “Met elkaar komen we altijd een stukje verder”, aldus Kitty.

Theo Markus, werkzaam bij Tunstall, een bedrijf dat zich inzet om ouderen zo lang mogelijk thuis te kunnen laten wonen, deelt hierin dezelfde mening. “Samenwerking is belangrijk”, zegt hij, “Vandaag hoop ik dan ook nieuwe mensen te ontmoeten om samen te kijken naar wat er binnen de zorg nog allemaal mogelijk is.”

Aftrap
Yvonne Nesselaar, onder meer bekend van Radio West, trapt af. Vol enthousiasme kondigt ze de eerste spreker aan van vandaag: Erik Gerritsen, secretaris-generaal Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). “Wat een feest om hier te mogen zijn! Wat een energie! Er zijn zo onwijs veel mooie dingen die er nu gebeuren en daar mogen jullie trots op zijn. Mijn complimenten”, begint hij zijn speech. De secretaris-generaal glundert van enthousiasme wanneer hij begint te vertellen over de nieuwe innovatieve zorghulpmiddelen die hij gedurende deze eHealth-week heeft mogen bewonderen. “Overal kom ik prachtige voorbeelden tegen! 2019 is het jaar van opschalingen en implementatie en met elkaar kunnen we sprongen maken. Stop talking, start walking!”, aldus de secretaris-generaal van VWS, Erik Gerritsen.

LSH010_Ontbijt_01LSH010_Ontbijt_02

9 pitches Regionale Voorronde Zorginnovatieprijs

De regionale voorronde van de Nationale Zorginnovatieprijs bestond in Rotterdam uit 9 pitches.
De eerste prijs werd in Rotterdam door BioCheck gewonnen en de runner-up was Thuishulp Rotterdam. Zie onder voor alle pitchers en hun presentaties. Meer weten over de Zorginnovatieprijs? https://www.zorginnovatie.nl/nationale-zorginnovatieprijs-2019

1 ECG-Excellence
Hans Slijp, van ECG-Excellence, trapt af. Het doel van ECG-Excellence is om de klinische diagnostische en voorspellende waarde van het elektrocardiogram te vergroten met de focus op het verbeteren van de registratie. Hij vertelt: “Wij maken de positie van elektroden relevant. Dit zorgt ervoor dat we in een vroeger stadium ziektes kunnen ontdekken, de impact van het gebruik van medicatie kunnen zien en ingrepen kunnen monitoren.” http://www.ecg-excellence.com https://www.zorginnovatie.nl/innovaties/ecg-excellence

2 OOGenBLIK
De tweede pitcher is Rik de Vries, onderzoeker bij OOGenBLIK. OOGenBLIK heeft aangetoond dat virtuele bezoeken aan de zorgafdeling van cliënten helpen bij het reduceren van de angst en onzekerheid. “Wanneer een cliënt vervolgens een werkelijk, fysiek bezoek doet bij de zorgafdeling, voelt de cliënt zich vertrouwder door de herkenning van de zorgomgeving”, vertelt Rick. Inmiddels is er op twaalf afdelingen van het Franciscus Gasthuis & Vlietland een showcase gemaakt en wordt er gekeken hoe het concept het beste kan worden geïmplementeerd. https://www.zorginnovatie.nl/innovaties/oogenblik

3 Monnie
Een ander innovatief concept is Monnie. Donna Stam, ontwerper van Monnie, vertelt: “De app legt de link tussen schuldeisende bedrijven en jongeren, waardoor de schuldeisende bedrijven jongeren op de hoogte kunnen stellen van hun schuld.” Het doel van Monnie is het eerder signaleren en aanpakken van schulden. http://www.garage2020.nl/rotterdam-monnie/ https://www.zorginnovatie.nl/innovaties/monnie

4 LUNA
Jacco Pols, werkzaam bij Garage2020, is de vierde pitcher van vandaag. Hij vertelt: “LUNA is een opvoedrobot die kwetsbare ouders ondersteunt in het helpen van beslissingen in hun opvoeding.” Het vragen van hulp aan een robot is volgens de makers van LUNA laagdrempeliger en bevordert de effectiviteit en de kwaliteit van de zorg. https://www.zorginnovatie.nl/innovaties/luna

5 YAPILI
Als enige vandaag pitcht Enya Séguin, afgestudeerd in Liberal Arts and Sciences: Global Challenges, in het Engels. Haar vraag over hoe je bestaande technologie kunt gebruiken om de gezondheidszorg in ontwikkelingslanden te verbeteren, resulteerde in YAPILI: een app die bedoeld is om het contact tussen artsen en mensen makkelijker te maken. De app biedt een platform waarop gebruikers in contact kunnen komen met gediplomeerde gezondheidswerkers als ze vragen hebben over medische gevallen of gezondheidsproblemen. https://www.zorginnovatie.nl/innovaties/yapili https://yapili.com

6 TrackCura
Ewout Baerveldt is dermatoloog bij het Erasmus MC. Hij vertelt dat 1 op de 5 patiënten bij de huisarts kampt met huidproblemen. Niet altijd worden deze huidproblemen op een juiste manier aangepakt. Trackcura koppelt verwijsdata aan diagnoses in de tweede lijn waardoor de eerste lijn concreter inzicht krijgt in de benodigde dermatologie. “Trackcura leidt tot kwaliteitsverbetering van de zorg”, aldus Baerveldt. http://www.trackcura.nl https://www.zorginnovatie.nl/innovaties/trackcura

LSH010_Ontbijt010_2
7  Biocheck 

Het woord is aan oud-olympiër Patrick van Luijk. Hij is oprichter van BioCheck, een bedrijf dat vitaliteits- en herstelprogramma’s aanbiedt en mensen helpt om hun autonome zenuwstelsel weer in balans te brengen. Het bedrijf heeft een app ontwikkeld die registreert wat het lichaam op welk moment nodig heeft. De app zorgt ervoor dat mensen inzicht krijgen in hun stressniveau, in hun manier van ademhalen en geeft mensen advies over hun herstel- en mobiliteitstrainingen. “Met BioCheck leren wij het lijf weer wat actief en wat rust is, want herstellen doe je van binnenuit!”, eindigt Patrick zijn pitch. http://www.biocheck.nl, https://www.zorginnovatie.nl/innovaties/biocheck

8 Afasietherapie.nl / Logoclicks
Als een na laatste pitcher is het de beurt aan Nicole ter Wal, docent logopedie aan de Hogeschool Utrecht. Haar collega’s, Lieke Hoppenbrouwers en Jan Pons ontwikkelden in 2016 Logoclicks. Zij kwamen tot de conclusie dat mensen met afasie niet tot nauwelijks genoeg uren besteedden bij de logopedist. Hiervoor ontwikkelde Lococlicks een nieuw concept: een app waarop er gemakkelijk spraakoefeningen kunnen worden gedaan zodat er voldoende tijd wordt besteed aan het verbeteren van de spraak van mensen met afasie. http://www.afasietherapie.nl https://www.zorginnovatie.nl/innovaties/afasietherapienl-logoclicks

9 Thuishulp Rotterdam
Jan-Willem Hoogeweegen is de laatste pitcher. De doelstelling van Thuishulp Rotterdam is aan het werk helpen van mensen in de ouderen thuishulp op een unieke en innovatieve manier. Dit gebeurt door mensen te werven, te selecteren, te begeleiden, te trainen en door het geven van continue feedback voor zowel dienstverlener als cliënt. “We geloven in digitalisering en robotisering, maar denken ook dat het persoonlijk contact erg belangrijk is”, aldus Hoogeweegen http://www.thuishulprotterdam.nl https://www.zorginnovatie.nl/innovaties/thuishulp-rotterdam

LSH010_Ontbijt_03LSH010_Ontbijt_04

Zorg Langer Thuis

Na de eerste drie pitches is het woord aan Arend Arends, klinisch geriater aan de Havenpolikliniek. Hij vertelt over het nieuwe, integrale zorgconcept voor ouderen waar het Erasmus MC, het Franciscus Gasthuis & Vlietland, het Maasstad Ziekenhuis en het IJsselland Ziekenhuis gezamenlijk aan werken. “De zorg die in eerste lijn al gegeven wordt, proberen wij te ondersteunen door snel het probleem in kaart te brengen en patiënten vervolgens met deze problemen te helpen.” De ziekenhuizen hopen hier onder andere vroegtijdige ziekenhuisopnamen mee te voorkomen en beter aan te sluiten bij de wensen van de patiënt.

Marleen Goumans, programmadirecteur van het Kenniscentrum Zorginnovatie en lector samenhang in de ouderzorg aan de Hogeschool Rotterdam, vertelt daarna over hoe de Hogeschool Rotterdam hun studenten leert de nieuwe zorginnovaties toe te passen in hun toekomstige werkveld. “Ze leren hoe de techniek hun werk kan ondersteunen en ook hoe ze deze techniek kunnen uitleggen aan hun cliënten”, aldus Goumans.

Medical Delta
Ook voor Ton van der Steen, voorzitter van Medical Delta, speelt techniek een grote rol in de zorg anno 2019. “We leven in een tijd van dubbele vergrijzing”, vertelt hij, “Er zijn meer zorgvragers en minder zorgverleners. Zuid-Holland is een proeftuin voor nieuwe technologie binnen de zorg en daar moeten we gebruik van maken!”, aldus van der Steen.

Lancering Magazine Life Sciences & Health 010
Tijdens het LSH010 ontbijt lanceerde Ellen Perik, Ontwikkelmanager Life Sciences & Health 010
van de Gemeente Rotterdam het nieuwe LSH010 magazine.

LSH010_Ontbijt_05LSH010_Ontbijt_06

De winnaars
Na kort beraad is de jury eruit. Onder het figuurlijke geluid van tromroffel reikt Sven de Langen, wethouder Volksgezondheid, zorg, ouderen en sport van de Gemeente Rotterdam, samen met Erik Gerritsen als eerste de tweede prijs uit. Deze gaat naar Jan-Willem Hoogeweegen, van ThuisHulp Rotterdam. Stralend van blijdschap neemt Hoogeweegen zijn prijs in ontvangst.

De Langen vervolgt zijn uitreiking en zegt: “En de winnaar van de regionale voorronde van de Nationale Zorginnovatieprijs is BioCheck!” Er klinkt luid applaus vanuit de zaal en Patrick loopt breeduit glimlachend naar Sven toe. Sven zegt: “Nu ga ik toch een vraag stellen die sporters altijd krijgen: ‘wat gaat er nu door je heen?”. Er wordt gelachen vanuit de zaal en ook Patrick antwoord lachend. “Blijdschap!”, zegt hij.

Huiskamer van de Toekomst –  eigen innovaties van Rotterdamse bedrijven!
Tijdens de huiskamer van de toekomst kunnen Rotterdamse bedrijven hun eigen innovatie laten zien aan het publiek. Tijdens deze editie van het ontbijt waren onder andere de volgende partijen aanwezig:
– Smartkluis
– Wolk – Airbag voor heupen
– Zorg van Nu – Tooshuisje – Domotica voor thuis

Nieuwsgierig naar een aantal e-health voorbeelden?


Rotterdamse Innovatieve eHealth Safari
Na het ontbijt vond er een bezoek plaats aan innovatieve locaties in Rotterdam:

Digitale Poli

Jan Peter Larsen, directeur van Sense Health: “De Digitale poli is echt een samenwerking van experts in technologie en experts in mentale gezondheid. Deze hebben echt samen de Digitale Poli ontwikkeld.”

Anja Greeven, psychologe bij PsyQ, is erg positief over de digitale behandeling. De deelnemers van de e-Health-safari gaan videobellend met Anja in gesprek. “Niet alleen voor de patiënten, maar ook voor ons als behandelaren biedt de digitale poli veel meer mogelijkheden. Patiënten gaan veel actiever en realtime aan de slag met hun problemen”. De digitale zorg geeft Anja het gevoel dat ze weer werkt op de manier zoals het hoort. “Zorg leveren op de momenten dat het ertoe doet.”

Secretaris-generaal van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Erik Gerritsen, steekt een duim op naar Anja. “Je hebt je vak terug!”, zegt hij, “Geweldig!”.

In de reguliere zorg stond er voor Heidy Bazuin, oud-patiënt bij de digitale poli, een wachtlijst van acht maanden. Bij de Digitale poli géén. Met behulp van de NiceDay-app, waar zij ieder moment van de dag bij haar therapeut kon aangeven hoe ze zich voelde en wat ze aan het doen was, kwam zij binnen tien weken van haar postnatale depressie af. “In het begin dacht ik: ‘hoe kunnen ze mij in godsnaam op afstand gaan behandelen?’”, vertelt ze, zittend naast haar oud-behandelaar, “Maar het feit dat ik 24/7 kon opschrijven of vertellen hoe ik me voelde, heeft me zo ontzettend geholpen.”

Maar hoe is dat dan voor de therapeut, wil secretaris-generaal van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Erik Gerritsen, weten. “Ben je psycholoog geworden, zit je alsnog de hele dag achter een scherm”, merkt hij op. De oud-behandelaar van Heidy legt uit dat de gesprekken juist laagdrempeliger zijn geworden en het contact veel persoonlijker. Erik knikt. Hij is duidelijk tevreden.

De richtlijnbehandelingen zijn nu voor mensen met angst en depressie. In de toekomst wil de Digitale poli gaan uitbreiden om ook andere psychische problematiek te behandelen.

e-health safari LSH010 ontbijt

Bron: Twitter Jan Peter Larsen

Rijndam Revalidatie

Vol onder de indruk van de successen die de Digitale poli van Sense Health, Parnassia en PsyQ hebben opgeleverd, stappen de deelnemers van de e-Health-safari de bus weer in, op weg naar de volgende stop: het Rijndam Revalidatiecentrum.

Een patiënt bij het Rijndam Revalidatiecentrum, vertelt openhartig over haar overstap naar een prothese met liner, een prothese die door middel van een pin aan haar bovenbeen wordt bevestigd. “Ik heb geen last meer van wondjes en er staat veel minder druk op mijn stomp”, vertelt ze. Met behulp van een inbussleutel draait ze haar prothese los van de pin in haar been. “Die moet u dan dus wel altijd bij u hebben”, lacht Gerwin Vis, werkzaam bij Aafje. De vrouw knikt en zegt: “Maar dat is dan voor mij dan ook echt het enige nadeel!”.

De gesprekken worden onderbroken door zingende zorgrobot ZORA. ZORA helpt de fysiotherapeuten van Rijndam om kinderen op een speelse manier oefeningen uit te laten voeren. Ook worden oefeningen op een rustige en kalme manier uitgelegd, waardoor het voor de kinderen makkelijker is de oefeningen te begrijpen.

Een andere innovatie die patiënten helpt om hun revalidatie en behandelingen zo effectief mogelijk te maken is het oefenportaal van Rijndam. Marlies van Vianen, projectleider binnen Rijndam, vertelt hierover. “Op het oefenportaal Telerevalidatie worden oefeningen op een eenvoudige manier uitgelegd. Dit geeft patiënten de mogelijkheid ook thuis aan hun herstel te werken”, aldus Marlies.

Een geheel andere, maar ook erg innovatief hulpmiddel is de Groovtube, een uniek middel dat het oefenen met ademhalingstechniek voor kinderen niet alleen leerzaam, maar ook leuk maakt. De Groovtube staat in verbinding met bijvoorbeeld een smartphone of tablet, waarop kinderen spelletjes op kunnen spelen door gebruik te maken van de Groovtube.

Het idee van de Groovtube kwam tot stand door een idee van een patiënt van het Rijndam Revalidatiecentrum, Karin van Dijk. Ze vertelt: “De oefeningen die ik vroeger moest doen waren vooral heel saai. Ik had nooit plezier in het oefenen met mijn ademhaling. Dat wilde ik voor andere kinderen veranderen.” Samen met Ruud van der Wel, ademhalingstherapeut bij Rijndam, kwam ze tot het idee om de Groovtube te ontwikkelen.

Meer lezen over de Groovtube? Kijk op https://www.groovtube.nl.

Als laatste innovatie wordt het innovatieproject Interactieve Activiteit Dagelijks Leven (i-ADL) uitgelegd. Femke Rutten, ergotherapeut binnen Rijndam, legt uit dat ze met i-ADL via een beveiligde beeldcommunicatie contact maakt met de ouder en het kind thuis. Hierdoor krijgt de ergotherapeut meer inzicht in het leven van het kind en kan het kind op een intensievere manier worden geholpen en advies krijgen bij zijn/haar dagelijkse activiteiten.

Om de e-Health-safari extra bijzonder te maken lanceert Ellen Perik, ontwikkelmanager Life Sciences & Health 010 Gemeente Rotterdam, samen met twee patiënten van Rijndam, Anthony en Kyan, de gloednieuwe website van de vriendenstichting van het revalidatiecentrum. Met een druk op de rode knop en twee poppende confettikanonnen is de website officieel online.

Neem een kijkje op de website via: http://vriendenvanrijndam.nl.

e-health Safari LSH010 ontbijt

Bron: Twitter Gerwin Vis

 

Havenpolikliniek & Hogeschool Rotterdam

De Havenpolikliniek staat vol met gemotiveerde collega’s vanuit partnerziekenhuizen de Havenpolikliniek, het Erasmus MC en het Ijsselandziekenhuis. Bij de verschillende stands in de hal staan zorgverleners vanuit Rotterdam en omstreken. Ze presenteren ieder hun eigen eHealth-ontwikkelingen om de zorg langer veilig thuis mogelijk te maken.

Zorg langer veilig thuis: slimme digitale oplossingen om de zorg en het welzijn van patiënten te verbeteren. Doel: langer thuis kunnen blijven wonen, mee kunnen doen als je een beperking hebt, prettig werken als zorgprofessional of om gewoon gezonder en bewuster te leven.

Zorg van Nu
Bij de stand van http://zorgvannu.nl, kunnen de deelnemers met behulp van een virtual reality-bril ervaren hoe het is om een psychose te hebben. Ook worden zij uitgebreid geïnformeerd over de nieuwste technologische innovaties en andere handige hulpmiddelen in de zorg.

Zorgportaal
Bij een andere stand worden de deelnemers geïnformeerd over de vernieuwde zorgportalen. “Patiënten hebben op deze manier zelf toegang tot hun medisch dossier”, vertelt een zorgverlener van het IJsseland. Zijn collega van het Erasmus MC knikt en laat hetzelfde zien voor het Erasmus MC. “Die twee zouden nou gewoon moeten samenwerken”, zegt een deelneemster van de e-Health-safari, “Een leer voor in de toekomst.”

Meekijkconsult
Vanuit het Franciscus Gasthuis & Vlietland laat een huisarts zien hoe het Meekijkconsult werkt. “Wanneer een huisarts niet zeker weet wat hij bijvoorbeeld met een bepaalde wond moet doen, belt hij vaak een medisch specialist. Vaak gebeurt dit tijdens het spreekuur en is het lastig om uit te leggen wat de klachten van de patiënt precies zijn.” Het Meekijkconsult geeft medisch specialisten de mogelijkheid hun expertise digitaal te delen met een huisarts. “Dit voorkomt onnodige verwijzingen naar de specialist”.

Nazit – E-health en privacy: denken in mogelijkheden
Nina Witt & Marijn Rooke
Advocaten, Kneppelhout

Komende LSH010 ontbijten:

28 maart 2019
20 juni 2019
12 september 2019
12 december 2019

Wilt u iets plaatsen via social media over het ontbijt? Vergeet dan niet de hashtag #LSH010 te gebruiken!

Meer nieuws.

Alle nieuwsberichten

Een nieuwe fase: Life Sciences & Health 010 warm overgedragen aan Rotterdam Square

Na een succesvolle periode van ruim acht jaar is het netwerk Life Sciences & Health 010 toe aan een nieuwe fase, waarin nog meer groei kan worden gerealiseerd. De activiteiten worden in de komende periode warm overgedragen aan Rotterdam Square, de kwartier makende campusorganisatie voor de nieuwe Erasmus MC Health Tech Campus. In dit artikel lees je meer over deze overgang.

Lees meer

Ellen Smit: ‘Met Rotterdam Square doorbouwen op stevige basis van LSH010’

De activiteiten van Life Sciences & Health 010 (LSH010) worden op 22 maart 2023 officieel overgedragen aan Rotterdam Square. Ellen Smit is directeur van deze nieuwe organisatie. ‘Het is voor Rotterdam geweldig dat er een vaste plek komt waar bedrijfsleven, onderzoek en onderwijs elkaar fysiek treffen.’

Lees meer

Momo Medical wint na Zuid-Hollandse voorronde ook publieksprijs Nationale Zorginnovatieprijs 2023

Lees meer