Maasstad Ziekenhuis 65 jaar expert in dialysezorg

Al 65 jaar krijgen nierpatiënten in het dialysecentrum van het Maasstad Ziekenhuis vernieuwende en toegewijde zorg. Een mijlpaal voor de Nederlandse gezondheidszorg en de regio Rotterdam. Het Sint Clara Ziekenhuis, voorloper van het huidige Maasstad Ziekenhuis, was het eerste chronische hemodialyse centrum in Nederland. Op donderdag 14 maart vierde het dialysecentrum dit 65-jarig bestaan met een feestelijke opening van de expositie rond dit thema en de onthulling van het boek ’65 jaar dialyse op Zuid’. Iris Verberk, internist-nefroloog, medisch manager dialyse: “Dit jubileum is een belangrijke aanleiding om met trots terug te kijken hoe het dialysecentrum tot stand is gekomen en waar wij vandaag de dag staan. In het door Herman Broers en co-auteur Paul Gundlach geschreven boek is deze ontwikkeling prachtig gedocumenteerd.” Peter Langenbach, voorzitter raad van bestuur: “Dit jubileum kunnen we vieren dankzij de inspanningen van alle collega’s van het dialysecentrum, die dag in dag uit met enthousiasme en betrokkenheid hun bijdrage leveren aan de zorg voor onze patiënten met als doel hun kwaliteit van leven te verbeteren.”

Hoogste niveau dialyse zorg

Het verhaal van 65 jaar dialyse op Zuid inspireert om ook in de toekomst met grote toewijding nierpatiënten de hoogst mogelijke kwaliteit van leven te bieden. Dialyseren is een behandeling waarbij op een kunstmatige manier vocht en afvalstoffen uit het bloed verwijderd worden. Alle mogelijkheden van nierfunctie vervangende therapie, inclusief thuishemodialyse, peritoneaaldialyse, centrum hemodialyse en nachtelijke hemodialyse, met uitzondering van niertransplantatie, worden door het Maasstad Ziekenhuis aangeboden. Het dialyseteam stelt met de patiënt de beste behandeling samen, die is gericht op het persoonlijke leven van de patiënt. Deze benadering is onderdeel van Value Based Health Care. René van den Dorpel, internist-nefroloog legt uit: “We voeren niet alleen dialysebehandelingen uit, maar helpen en begeleiden nierpatiënten bij het kiezen van de meest passende behandeling. Dat is vaak niertransplantatie of dialyse, maar soms zien patiënten van de behandeling af. Binnen de zeven Santeon ziekenhuizen, waarin het Maasstad Ziekenhuis op het gebied van nierfalen een voortrekkersrol vervult, werken we intensief samen om de zorg voor onze patiënten met nierfalen nog verder te verbeteren.”

Oprichter dialysecentrum

Vijfenzestig jaar geleden stond dokter Erik Twiss aan de basis van het dialysecentrum. Hij raakte geïnspireerd door Willem Kolf, die als eerste met succes een acute hemodialyse uitvoerde. Dokter Twiss pionierde verder en ontwikkelde kunstnieren. Hij startte vervolgens het dialysecentrum in Rotterdam (in het toenmalige Sint Clara Ziekenhuis, voorloper van het Maasstad Ziekenhuis). Aanvankelijk alleen voor acute dialyse, later als eerste centrum in Nederland, ook voor chronische hemodialyse. Hierdoor kregen patiënten met nierfalen weer een langetermijnperspectief. Inmiddels is nierfunctie vervangende behandeling (inclusief transplantatie) niet meer weg te denken uit de gezondheidszorg. Door nieuwe technieken, materialen en automatisering zijn de behandelresultaten verbeterd en is de levensverwachting en kwaliteit van leven van nierpatiënten duidelijk toegenomen.

Afb v.l.n.r.: Iris Verberk, internist-nefroloog, A. Kempkes, nierpatiënt, Paul Gundlach co-auteur, Herman Broers, auteur, Peter Langenbach, voorzitter raad van bestuur

Bron: Maasstad Ziekenhuis
Datum: 15 maart 2019

 

Meer nieuws.

Alle nieuwsberichten
nieuws

Imcomet is working on innovative cancer treatments in a ‘playground’

Imcomet is making rapid progress with creating a revolutionary method of fighting (skin) cancer from the Erasmus Incubator in the Rotterdam Science Tower. The start-up is receiving very welcome support from both the government and the business community. ‘It’s quite unbelievable what you can achieve via network sessions.

Lees meer
nieuws

Imcomet werkt in ‘speeltuin’ aan innovatieve kankerbehandeling

Vanuit de Erasmus Incubator in de Rotterdam Science Tower werkt Imcomet in rap tempo aan een revolutionaire manier om (huid)kanker te bestrijden. De start-up voelt zich van alle kanten gesteund door zowel overheid als bedrijfsleven. ‘Ongelofelijk wat je via netwerksessies kunt bereiken.’

Lees meer
nieuws

Bart van de Leemput nieuwe voorzitter raad van toezicht Maasstad Ziekenhuis

De raad van toezicht van het Maasstad Ziekenhuis heeft met ingang van 3 augustus een nieuwe voorzitter. De heer dr. L.E.C. van de Leemput heeft het voorzitterschap overgenomen van mevrouw prof. dr. J.P. Bahlmann, die op 2 juli afscheid nam van het Maasstad Ziekenhuis.

Lees meer