Veel mensen met een motorische beperking, bijvoorbeeld door een chronische aandoening, een medische ingreep of ouderdom, zouden graag thuis wonen. Helaas gaat dit lang niet altijd. Binnen een NWO-TTW Perspectief programma wil Neurocontrol technologie ontwikkelen die de hordes om thuis te wonen wegneemt. Zij zoeken bedrijven die deze oplossingen samen met hen willen ontwikkelen.

Neurocontrol ziet verschillende factoren waardoor mensen hun huis moeten verlaten en tijd in een zorginstelling moeten doorbrengen. Een persoon kan intramurale zorg nodig hebben als hij hulp nodig heeft bij basisactiviteiten zoals naar het toilet gaan. Technologie die de mobiliteit en armfunctie ondersteunt of die de fysieke omgeving verandert, kan dit aanpakken. Een andere persoon, met een hoog valrisico, heeft mogelijk een gecontroleerde, veilige omgeving nodig. Technologieën die het risico op vallen verminderen, letsel door vallen voorkomen of toezicht houden, kunnen helpen. Een andere persoon brengt tijd door in klinieken om beoordelingen te ondergaan. Mobiele beoordelingslaboratoria en telerevalidatie zouden meer diagnostische diensten bij de patiënt thuis kunnen brengen. Een ander individu krijgt training van therapeuten in revalidatiecentra. Veel fysieke interventies of coaching interventies zouden naar de eigen leefomgeving van de patiënt kunnen worden verplaatst door coaching op afstand en door state-of-the-art revalidatierobotica te destilleren tot consumentenproducten of deelbare oplossingen die tijdelijk in huizen worden ingezet.

Alleen door gebruik te maken van de sterke punten van alle stakeholders, kunnen technologische oplossingen de kansen van een individu om thuis te wonen duurzaam vergroten. Daarom kijken zij naar het hele ecosysteem waarin patiënten worden ingebed en hun (potentiële) capaciteiten worden beïnvloed: therapeut, arts, familieleden, mantelzorgers, lokale zorgbedrijven, orthopedisch technici, aanpassingsspecialisten, enz.

Sluiten deze onderwerpen en onze aanpak aan bij de visie van uw bedrijf, dan nodigt Neurocontrol u graag uit voor het digitale matchmaking event op 10 november. U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar info@neurocontrol.nl. Hopelijk tot de 10de!

Datum: 10 november 2020
Tijd: 13:00-15:00u