VR-app traint nieuwe ‘COVID’-verpleegkundigen

Door COVID-19 is er extra druk op de zorg. In het hele land hebben verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en ander zorgpersoneel direct of indirect met COVID-19 te maken. Door de snelle toename van het aantal kritisch zieke patiënten zijn er meer handen aan het bed nodig. Dit vraagt in het bijzonder veel van de verpleegkundigen die vanuit diverse disciplines bijspringen om de juiste zorg voor COVID-19 patiënten te verlenen.

360 instructiefilms
Om verpleegkundigen in een kort tijdsbestek zo snel mogelijk bekend te maken met de beoordeling en verpleging rondom een COVID-19 patiënt, heeft het Erasmus MC speciaal hiervoor Virtual Reality instructiefilms ontwikkeld. Deze instructiefilms worden via een app gratis beschikbaar gesteld aan alle verpleegkundigen in heel Nederland. De instructiefilms zorgen ervoor dat een verpleegkundige een levensechte ervaring krijgt met een patiënt terwijl hij/zij behandelinstructies ontvangt/leert.

Door deze instructiefilms, word je als verpleegkundige in letterlijk 8 minuten tijd geschoold in de ABCDE-methodiek voor de beoordeling van patiënten met een infectie van de luchtwegen maar ook in het toedienen van zuurstoftherapie. Essentiele handelingen bij patiënten opgenomen met het coronavirus”, vertelt internist-intensivist Eva Klijn.

Met de VR-scenariotrainingen kunnen praktische situaties en verpleegkundige verrichtingen worden gesimuleerd. Klijn voorziet dat VR-trainingen op termijn breder zullen worden ingezet: “Scenariotrainingen aan zorgprofessionals zijn heel arbeidsintensief. Deze innovatie helpt ons om grote groepen mensen in korte tijd adequaat te scholen. Bij een eerdere studie naar VR-based training gaf negentig procent van de verpleegkundigen aan voorkeur te hebben voor deze manier van scholing.

Partners in de zorg
Klijn stond samen met intensivist in opleiding Michel van Genderen aan de basis van deze app en de bijbehorende instructiefilms. Beide films zijn door het Erasmus MC ontwikkeld in nauwe samenwerking met de gemeente Rotterdam, sectie Life Sciences & Health 010, VR-ontwikkelaar VR Gorilla, philogirl zorgcommunicatie en Cardboards.nl. Met dank aan Life Sciences & Health zijn er tevens 500 VR brillen beschikbaar gesteld voor (toekomstige) afdelingsverpleegkundigen op de COVID-units. Om gezamenlijk de zorg rondom het coronavirus te garanderen hebben alle partners kosteloos aan de ontwikkeling van de VR films meegewerkt.

Instructies
Naast de VR bril is het mogelijk om de instructiefilms te bekijken via de smartphone. Dit kan via de app, ‘Medisch Onderwijs VR’. Deze is gratis te downloaden via onderstaande link en/of QR-code. Binnenkort is de app ook beschikbaar via de app-stores van Android en Apple. In verband met de hoge urgentie is ervoor gekozen om de instructiefilms al beschikbaar te stellen via Ask Erasmus en de te downloaden app. De komende tijd wordt hard gewerkt aan de volgende instructiefilms.

Tips

  • Zodra je de app hebt gedownload op je telefoon, kies dan voor download ipv streamen
  • Houd je telefoon horizontaal
  • Kijk goed om je heen

Android

Of ga naar: https://developer.cloud.unity3d.com/share/share.html?shareId=-yLemebsiB

iOS

Handleiding: https://www.lifesciencesandhealth010.nl/content/uploads/2020/04/iOS-Installatie-Instructies-Medish-Onderwijs-VR-App.pdf

Contactinformatie

Wil je meer weten over deze films, waarom ze zijn ontwikkeld en door wie?

Neem dan contact op met Maaike van Zuilen via info@lifesciencesandhealth010.nl

Persinformatie

Voor meer informatie, afbeeldingen op hoge resolutie of interviews met Michel van Genderen of Eva Klijn: bel of mail Maaike van Zuilen – 06 456 32 117

iOS Installatie Instructies Medish Onderwijs VR App