Nederlandse bedrijven in trek bij private-equity

Private equity-bedrijven blijken in toenemende mate hun ogen op de Nederlandse markt te hebben gericht. Het FD meldt dat het aantal private-equityhuizen met een vestiging in Nederland de afgelopen twee jaar is gegroeid met ruim 50 procent, van elf tot zeventien stuks.

Zo openden de Britse investeringsmaatschappijen Inflexion en Exponent Private Equity dit jaar een kantoor in Nederland. Ook zijn er ruim veertig private-equitypartijen in Nederland actief, zonder dat zij een vestiging in ons land hebben. Doordat er meer kapers op de Hollandse kust komen, ontstaat er volgens het FD meer concurrentie. Hierdoor stijgen de overnameprijzen. Voor ondernemers mag dat als muziek in de oren klinken, voor investeerders wordt het ingewikkelder om de voorgespiegelde hoge rendementen voor hun beleggers te behalen.

Bron: MT/Sprout

Datum: 4 mei 2021