Niels Honig nieuw lid Raad van Bestuur

Niels Honig is benoemd tot lid Raad van Bestuur van Franciscus Gasthuis & Vlietland. Per 1 februari 2020 zal met de komst van Niels Honig de Raad van Bestuur weer voltallig zijn. Samen met Marjolein Tasche en Mark Janssen zal hij zich inzetten voor de beste zorg dicht bij huis in de regio Rijnmond en het verder ontwikkelen van ons topklinische ziekenhuis.

Niels Honig

Niels Honig is momenteel voorzitter Raad van Bestuur van de Stichting Zorggroep Florence te Den Haag. Hij heeft de afgelopen 10 jaar verschillende management- en bestuursfuncties vervuld bij Florence, dat een van de grote VVT-organisaties in Nederland is. Zijn carrière is gestart als verpleegkundige, waardoor hij goed weet wat de zorg aan het bed inhoudt.Zijn ervaring in de verpleeg- en verzorgingshuizen en de thuiszorg zal Franciscus zeker gaan helpen met innovaties vanuit of aansluitend op de gehele zorgketen en het optimaliseren van de samenwerking met de verschillende zorgpartners.

Verheugd over de benoeming

Marjolein Tasche en Mark Janssen zijn verheugd dat Niels als nieuwe collega de Raad van Bestuur komt versterken. ‘Wij kijken uit naar de komst van Niels! Wij verwachten met zijn kennis en ervaring en zijn frisse blik op samenwerking en innovaties een volgende stap te kunnen zetten als topklinisch ziekenhuis.’

Harro Knijff, voorzitter Raad van Toezicht Franciscus Gasthuis & Vlietland: ‘De Raad van Toezicht heeft veel vertrouwen in Niels Honig. Wij staan zeer positief tegenover zijn ervaring in de VVT, waardoor hij goed in staat zal zijn om de verbinding te leggen tussen de cure en care binnen de zorgketen, waar Franciscus zich in beweegt. De Raad van Toezicht heeft alle vertrouwen dat door deze Raad van Bestuur er grote stappen gezet kunnen worden op het gebied van netwerkorganisaties en samenwerkingen.’

Bevlogen en betrokken bestuurder

Josine Meurs, voorzitter van de Raad van Toezicht van Florence: ‘Met het vertrek van Niels Honig verliezen wij een bevlogen en betrokken bestuurder. Hij heeft afgelopen jaren met succes richting en inhoud gegeven aan de transitie van Florence. Wij zijn Niels zeer erkentelijk voor wat hij voor Florence heeft betekend en wensen hem veel succes’.

Meer informatie: Franciscus Gasthuis
Datum: 30 oktober 2019