Nieuwe CT-techniek uitgetest in Erasmus MC

Als eerste in Nederland test Erasmus MC zogenaamde Photon Counting Computed Tomography in de klinische praktijk.

Aan het apparaat zelf is niet veel te zien. Zo ziet een ‘gewone’ CT-scanner er ook uit. Het grote verschil is inwendig: de machine heeft andere detectoren, die de röntgenstraling nauwkeuriger analyseert. Minder straling en een scherper beeld. In potentie veel voordelen voor de patiënt, maar tot een klinische toepassing kwam het tot op heden niet. Deze scanner is nu beperkt beschikbaar en Erasmus MC gebruikt als eerste in Nederland, tweede in Europa, de nieuwe photon counting CT (PCCT) scanner in de patiëntenzorg.

Individuele fotonen

Een normale CT-scanner registreert met een “energie-integrerende” detector (EID) de totale fotonenergie die in een detector wordt gedeponeerd. Daar zit energie van fotonen in, maar ook elektronische ruis, wat kan zorgen voor een slechter beeld. Een PCCT maakt gebruik van een foton-tellende detector (PCD) die de interacties van individuele fotonen registreert. Door bij elke interactie de gedeponeerde energie bij te houden, registreren de pixels van een PCD elk een energiespectrum.

Dr.ir. Marcel van Straten, klinisch fysicus van de afdeling Radiologie & Nucleaire Geneeskunde: ‘Cru gezegd: normale CT ziet alleen de intensiteit van fotonen, vergelijkbaar met zwart-witfotografie, terwijl de PCCT ook spectrale informatie ziet, vergelijkbaar met kleurenfotografie.’

Lees meer op Amazing Erasmus MC

Bron: Amazing Erasmus MC
Datum: 25 november 2021