Samenwerking met behoud van eigen identiteit ontvangt goedkeuring van de Nederlandse Zorgautoriteit

Het Erasmus MC en het IJsselland Ziekenhuis hebben opnieuw goedkeuring om verregaand te gaan samenwerken, meldt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

In april 2019 werd al eerder goedkeuring gegeven door de NZa, maar dit besluit werd in september 2019 herzien, omdat er bezwaar was ingediend door een van de zorgverzekeraars. Naar aanleiding van dit bezwaar hebben de beide ziekenhuizen aanvullende gegevens aangeleverd en op basis van deze informatie heeft de NZa de samenwerking opnieuw goed gekeurd.

De samenwerking betreft een al langer bestaande wens van het Erasmus MC en het IJsselland Ziekenhuis. De beide ziekenhuizen willen zorgdragen voor continuïteit van de zorg en verbetering van de kwaliteit van de zorg en gezondheid van patiënten in de regio Rotterdam. Dit willen de ziekenhuizen bereiken door zorgverschuivingen mogelijk te maken richting de best passende locatie, waarbij de complexiteit van de zorg en/of de patiënt bepalend is. Het Erasmus MC biedt complexe gespecialiseerde patiëntenzorg en het IJsselland Ziekenhuis is een algemeen regionaal ziekenhuis. Hiermee zijn de twee ziekenhuizen complementair aan elkaar en daarmee komt de samenwerking ten goede aan de patiënt. Door nauw samen te werken kunnen de twee ziekenhuizen voor patiënten eenvoudig de juiste zorg, op de juiste plek door de juiste professional bieden.

Op dit moment is een aantal samenwerkingsinitiatieven in de zorg uitgewerkt. Er volgen er nog meer. Om zicht te houden op de nieuw uitgewerkte initiatieven, verbindt de NZa als voorwaarde aan de goedkeuring dat het Erasmus MC en het IJsselland Ziekenhuis de komende vijf jaar jaarlijks inzicht in de voortgang van de ontplooide initiatieven geven. In de samenwerking worden geen afdelingen, vakgroepen, groepen van medewerkers of anderszins gefuseerd.

Albert van Wijk: ‘We hebben opnieuw gesprekken met onze stakeholders gevoerd. Deze hebben aangegeven dat ze goed door ons geïnformeerd zijn. We zijn dus blij dat de NZa dit onderschrijft met het positieve advies voor de samenwerking. De samenwerking met het Erasmus MC sluit naadloos aan op onze strategie waarin het organiseren van de juiste zorg op de juiste plaats voor onze patiënten centraal staat.’

Ernst Kuipers: “De samenwerking faciliteert ons bij het leveren van de juiste zorg op de juiste plek. Medisch specialisten in het IJsselland  kunnen indien gewenst vroegtijdig advies inwinnen bij onze academische experts. Op dit moment hebben sommige van onze specialisten ook al spreekuur in het IJsselland. Patiënten kunnen snel worden doorverwezen voor academische zorg en specialisten van IJsselland en Erasmus MC gaan samen zorgpaden en protocollen vaststellen. Wij zijn verheugd dat de NZa door middel van haar goedkeuring ruimte geeft aan deze samenwerking. Wij zijn ervan overtuigd dat dit ten goede komt aan de patiëntenzorg in onze regio.”

De voorgenomen samenwerking wordt voorgelegd aan de Autoriteit Consument & Markt, die beoordeelt of het samengaan geen nadelige gevolgen heeft voor de concurrentie in de regio en patiënten.

Bron: Erasmus MC, IJsseland Ziekenhuis
Datum: 16 maart 2020