Geen bijeenkomstruimte maar een studiosetting in een kantoor in Rotterdam vormde gistermiddag het decor voor het online Medical Delta Café ‘Technological healthcare innovations – safety first?’. Een onderwerp dat door corona op veel belangstelling kon rekenen, want hoe creëer je in een crisissituatie een goede balans tussen het versneld én veilig invoeren van technologische innovaties in de gezondheidszorg?

‘Safety first’ en ‘Mission first, safety always’. Kortgezegd zijn dit de twee veiligheidsprincipes die de burgerluchtvaart van de militaire luchtvaart onderscheiden. Waar veiligheid boven alles staat bij de burgerluchtvaart, ontkomt de militaire luchtvaart er niet aan om risico’s te nemen. Daarbij wordt dan wel een goede inschatting gemaakt van deze risico’s en wordt alles in het werk gesteld om die risico’s zoveel als mogelijk te beperken.

Medical Delta 8 oktober

In zijn keynote gebruikte hoogleraar Patiënt Safety Engineering prof. dr. Jan Klein (TU Delft) deze metafoor om de huidige situatie voor de zorg te schetsen. De coronacrisis is volgens hem op sommige onderdelen te vergelijken met een oorlogssituatie waarin acute nood en tekorten direct opgelost moeten worden. “Het uitgangspunt in dergelijke situaties is: doe dat wat nodig is, maar met in achtneming van de veiligheid.” Volgens Klein is het inschatten van risico’s en het genereren van opties daarin van belang. “Creëer bewustzijn over de risico’s en bepaal of deze acceptabel zijn. Zorg dat je de verschillende opties in beeld hebt. Doe dat integraal: zeker wanneer complexe technologie een belangrijke rol speelt, is het van belang om verschillende partijen hun licht te laten schijnen op risicovolle situaties.”

Medical Delta 8 oktober

Lees het gehele artikel op: Medical Delta

Datum: 9 oktober 2020