NIEUW! Extra coaching voor de zorg

De druk op de zorgprofessionals is groot. Van meerdere kanten is er vraag naar mentale ondersteuning om de (zorg)medewerkers ook op langere termijn vitaal inzetbaar te houden. In de organisaties wordt daar op diverse manieren invulling aan gegeven. Wanneer de vraag groeit en het aanbod intern niet voldoende is of er is behoefte aan een gesprek met iemand buiten de eigen organisatie, dan kan gebruik gemaakt worden van ‘extra coaching voor de zorg’. Het is daarmee een aanvulling op mentale ondersteuning die zorgorganisaties intern bieden.

Professionele coaches

DeRotterdamseZorg is in samenwerking met Regioplus, VWS en CNV sterk in je werk gestart met de werving van vrijwillige coaches onder de titel: Extra coaching voor de zorg. Professionele coaches bieden op vrijwillige basis extra mentale coaching en een luisterend oor, en verwijzen zo nodig door naar gespecialiseerde hulp. Inmiddels hebben zich al 1700 coaches gemeld die hun diensten online, kosteloos en vrijblijvend willen inzetten voor de zorgprofessionals. Zorgmedewerkers kunnen in de gesprekken stoom afblazen en worden preventief gecoacht om goed inzetbaar te blijven. Nu, tijdens corona, maar ook daarna.

Voor jouw collega’s

De eerste matches zijn al gemaakt. Maar deRotterdamseZorg wil natuurlijk nog meer zorgprofessionals bijstaan in deze drukke tijd. Zijn jouw collega’s al op de hoogte van dit project?

Meer informatie

Op www.derotterdamsezorg.nl/extra-coaching vind je meer informatie. Vragen over dit project kun je sturen naar coaching@deRotterdamseZorg.nl.

Bron: deRotterdamseZorg
Datum: 20 april 2020