Opvoedrobot Luna draagt bij aan kwaliteit van gezinsleven

Om gezinnen met kinderen te ondersteunen bij de opvoeding ontwikkelt jeugdzorgplatform Garage2020 een opvoedrobot. Luna, zoals de robot heet, kan ouders meer eigen regie geven en de kwaliteit van hun gezinsleven verbeteren. Met als win-win dat hierdoor hopelijk de druk op de zorg vermindert. Voor de ontwikkeling van Luna werkt Garage2020 samen met ondernemerspartner IDE Group, verschillende zorgorganisaties zoals ASVZ en Pameijer en natuurlijk met ouders en hun gezinnen. De ontwerpers ontvangen financiële en inhoudelijke support van het ZorgTech-programma.

Gezinnen waarvan één of beide ouders een verstandelijke beperking heeft, staan voor veel uitdagingen. Ze bevinden zich vaker in kwetsbare posities, hebben slecht toegang tot goede gezondheidszorg en opvoedondersteuning, en leven regelmatig op of onder de armoedegrens. Ouders geven aan last te hebben van opvoedstress en vinden hulpverlening vaak moeilijk bereikbaar. Bovendien ervaren ze weinig sociale steun. Kinderen die opgroeien in deze gezinnen krijgen minder kansen en hebben extra ondersteuning en stimulans nodig voor hun psychosociale ontwikkeling. Voor het hele gezin is het belangrijk dat de kwaliteit van het (gezins)leven als ‘goed genoeg’ ervaren wordt en kinderen zich kunnen ontwikkelen tot volwaardige burgers van de samenleving.

Robots in de zorg

Robots en zorg zijn een bijzondere combinatie. Mark Vervuurt, GZ-psycholoog / orthopedagoog en programmaleider innovatie bij zorgorganisatie ASVZ, reageert na gesprekken met ouders: ‘Een robot oordeelt niet, is vrij van emoties en kan ouders mogelijk meer autonomie geven. Dit zijn aanvullende eigenschappen waarmee de robot bijdraagt aan de kwaliteit van het gezinsleven.’ Ook de ouders zelf zijn enthousiast en geven aan dat het een verrijking kan zijn binnen hun gezin en de ondersteuning die ze krijgen.

Lees het artikel verder op de website van InnovationQuarter.

Bron: InnovationQuarter
Datum: 3 augustus 2021