OUDERENZORG WORDT EFFICIËNTER DOOR PROCESS MINING

Process mining haalt bruikbare informatie uit ongelooflijk grote bergen data om inzicht te krijgen in processen, om die te verbeteren. Dat kan ook prima voor organisaties in de ouderenzorg, constateren Marleen Goumans, Arthur van der molen, Shengyun Yang van hogeschool Rotterdam en André Groen, gespecialiseerd in bedrijfsvoering.

Ouderenzorgorganisatie Argos Zorggroep, gevestigd rondom gemeente Rotterdam (Schiedam, Vlaardingen, Maassluis, Spijkenisse, Hoogvliet, Poortugaal en Rhoon), wilde met behulp van Process Mining onderzoeken of enkele processen in de intramurale setting effectiever en efficiënter kunnen verlopen.

Door meer gebruik te maken van de data die de organisatie bezit en genereert. Onderwerp van onderzoek waren het opnameproces, het maandelijkse cliënt volgproces en het jaarlijkse multidisciplinaire overleg, onder andere voor het vaststellen van de zorg- zwaarte. De vraagstelling was: in hoeverre wordt er conform de afgesproken procedures gewerkt en wat zijn de verschillen tussen de huizen (locaties)?

De praktijkvraag vanuit de zorginstelling was leidend, er is vooraf niet getoetst of het vraagstuk past bij de mogelijkheden van procesmining. Doel was vooral het creëren van awareness. Wat kan het toepassen van process mining hier voor waarde hebben? Door grote betrokkenheid van zowel de zorginstelling als het onderzoeksteam is met beperkte datasets inzicht geleverd in de realiteit van registraties versus de procedures. Een zorginstelling kan deze analyses gebruiken om haar eigen processen en procedures te herzien met een grote kans op reductie van de registratielast, wat de kwaliteit van zorg ten goede komt. Process mining lijkt een bruikbare aanpak om administratieve processen te analyseren.

 

Wilt u er meer over lezen. Klik dan HIER!

Bron: Rotterdam Ehealth Agenda

Datum: 20 oktober 2022