Het Algemeen Klinisch Laboratorium (AKL) van het IJsselland Ziekenhuis breidt haar services uit voor de Parnassia Groep naar de regio Haaglanden. Een mooie aanvulling op de bestaande dienstverlening.

Parnassia Groep en Algemeen Klinisch Laboratorium IJsselland Ziekenhuis tekenen samenwerkingsovereenkomst

Contract

Op donderdag 24 januari 2019 is deze samenwerking officieel gemaakt met de ondertekening van het contract tussen het IJsselland Ziekenhuis en de Parnassia Groep. Albert van Wijk, bestuurder IJsselland Ziekenhuis en Betty Kooijman, bestuurder Parnassia Groep hebben het contract ondertekend en kijken uit naar het voortzetten van een succesvolle samenwerking.

Samenwerking IJsselland Ziekenhuis en Parnassia Groep

Vanaf augustus 2012 verzorgt het IJsselland Ziekenhuis, in goede samenwerking met Star‑SHL, de laboratoriumdiagnostiek voor Parnassia Groep in de regio Rotterdam. De Parnassia Groep biedt specialistische zorg aan mensen met ernstig psychiatrische aandoeningen en verslavingsproblemen.
Met de ondertekening van het vernieuwde contract is voor alle cliënten van de Parnassia Groep in hun directe leefomgeving laboratoriumdiagnostiek beschikbaar. Zowel in de klinieken van de Parnassia Groep als ook in de thuissituatie wordt er gezorgd voor bloedafnames en diagnostiek die door de behandelaren van de Parnassia worden aangevraagd. Daarnaast zijn er in de regio Rotterdam vele prikpunten beschikbaar waar ambulante Parnassia cliënten terecht kunnen voor een bloedafname. De diagnostiek wordt uitgevoerd op het AKL van het IJsselland Ziekenhuis waardoor alle behandelaren eenduidige informatie ontvangen in het Elektronisch Cliëntendossier van de Parnassia Groep.

Uitbreiding regio Den Haag

Per januari 2019 is de regio Rijnmond uitgebreid met de regio Den Haag. Ook hier werkt het AKL van het IJsselland Ziekenhuis vanuit dezelfde filosofie: samen met ketenpartners zorgen voor optimale service en kwaliteit. In de regio Den Haag wordt de bloedafname verricht samen met de partners Star-SHL en de bloedafnamepunten van de HMC-groep. Hiermee hebben ook de cliënten van de Parnassia Groep in de regio Den Haag maximale bloedafnamemogelijkheden binnen handbereik; in klinische, ambulante of thuissituaties.
Het AKL van het IJsselland kan op deze manier aan de behandelaren en cliënten in de regio Rotterdam en Den Haag integrale medische zorg bieden voor GGZ-laboratoriumdiagnostiek.
Deze samenwerking zal per medio 2019 nog verder uitgebreid worden met de regio Rijnmond Zuid, Zuid-Hollandse Eilanden en Drechtsteden.

Bron: IJsselland Ziekenhuis
Datum: 18 februari 2019